• Реклама

УРОК № 38. Тема. Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства. Уроки української літератури, 9 клас

УРОК № 38. Тема. Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства. Уроки української літератури, 9 клас

Мета: показати, як художнє слово поета виразило протест народу проти колонізації України та ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; розвивати вміння учнів сприймати художній твір цілісно, в єдності змісту й форми; виховувати почуття патріотизму, любов до України.

Обладнання: ілюстрації до твору, підручник, тексти.

ХІД УРОКУ № 38. Тема. Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства. Уроки української літератури, 9 клас

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.

1. Схарактеризувати поетичну творчість Шевченка періоду «Трьох літ».

2. Перевірка письмового завдання.

3. Зробити аналіз будь-якої поезії цього періоду.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

1. Бесіда з учнями.
1) Що таке гумор? Наведіть приклади.
2) Що таке сатира? У чому різниця між гумором і сатирою?
3) Наведіть приклади творів, де використано засоби гумору і сатири.

2. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя за планом.
1) Поема «Сон» — свідчення великої громадянської сміливості Шевченка.
2) Композиційний засіб зображення дійсності.
3) Правда про суспільство зла й насильства.
4) Зображення персонажів твору засобами сатири.
5) Жанрові особливості поеми.

2. Словникова робота.

Сарказм (від грецьк.— терзання, розривання м’яса) — гнівна, дошкульна насмішка, найвищий ступінь іронії.

3. Бесіда з учнями.
1) Чому Шевченко не змалював у поемі образи реально, а надав їм радше фантастичних контурів сонних примар?
2) Чому поет не обрав для свого твору, скажімо, такої форми, як щоденник, дорожні нотатки, спогади?

4. Стислий переказ твору.

5. Бесіда з учнями за текстом твору.
1) Який образ кріпацького села постає у вашій уяві після прочитання поеми?
2) 3 якою метою подає автор сцени столичного життя?
3) Які почуття вклав поет у твір? (Біль, гнів, обурення, тугу.) Доведіть свою думку посиланням на текст.
4) У чому вбачає Шевченко причину народного горя та кривди?
5) Чи обмежується він лише розвінчанням царського- режиму, зображенням трагічних наслідків поневолення України?
6) 3 якою метою автор вводить образи земляків-українців?
7) Чи справедливо відзначала критика, що цим твором автор показав себе поетом «наскрізь національним»? Доведіть свою думку.
8) У чому полягає основний конфлікт поеми?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.Творче завдання.
Знайти в тексті та проаналізувати епізоди, в яких поет згадує земляків-українців, поміркувати над питанням: «Який образ України і українців постає у вашій уяві після прочитання поеми «Сон»? (Відповідь записати в зошит.)

2. Усне опитування. (Див. додаток до уроку № 38.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Дати відповіді на питання з підручника і вивчити напам’ять уривок з поеми «Сон» (на вибір). Прочитати поему Т. Шевченка «Єретик».

УРОК № 38. Тема. Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства. Уроки української літератури, 9 клас

Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

Комментарии закрыты.