УРОК № 36. Тема. Леся Українка. «Досвітні огні». Життя трудящих за царизму, перші виступи робітників. Уроки української літератури, 8 клас

  УРОК № 36. Тема. Леся Українка. «Досвітні огні». Життя трудящих за царизму, перші виступи робітників. Уроки української літератури, 8 клас

  Мета: розкрити патріотизм письменниці, алегоричні образи вірша «Досвітні огні», роль поета й поезії в суспільстві; розвивати в учнів навики ідейно-художнього аналізу поетичних творів; виховувати в школярів любов до рідного слова.

  Обладнання: підручник, твори Л. Українки, грамзапис поезії «Досвітні огні».

  ХІД УРОКУ № 36. Тема. Леся Українка. «Досвітні огні». Життя трудящих за царизму, перші виступи робітників. Уроки української літератури, 8 клас

  I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

  II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Дати письмову відповідь на запитання за варіантами.

  I варіант. Що сприяло зародженню в Лесі Українки любові до України, до трудящого люду?

  II варіант. Які факти з життя Лесі Українки свідчать про її прлику силу волі й працелюбність?

  III варіант. Що сприяло формуванню Лесі Українки як народної поетеси?

  2. Сказати, з якої поезії взяті рядки.
  1) «Берімось краще до роботи, Змагаймось за нове життя!»
  2) «Здається, що зроду недоля. Що горе тебе не знавало».
  3) «Огню іскра великого Повік не згасає!»
  4) «Над давнім лихом України Жалкуєм-тужим в кожний час».

  3. Виділити в поезії «Скрізь плач, і стогін, і ридання» рядки, що мають ознаки «крилатих висловів».

  III. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Слухання у грамзаписі поезії «Досвітні огні».

  2. Бесіда.
  1) До якого виду лірики належить поезія «Досвітні огні»?
  2) До якого способу викладу своїх думок, настроїв, почуттів вдається поетеса у цьому творі?
  3) Розкрити образи поезії, за допомогою яких виражаються думки та переживання автора.
  4) У чому спорідненість ідейної основи віршів «Досвітні огні» Лесі Українки та «Каменярі» Івана Франка?

  3. Слово вчителя.
  «Досвітні огні» — це зразок громадсько-політичної лірики. Композиція вірша своєрідна: лірична розповідь, під час якої настрій змінюється від гнітючого, похмурого до світлого, життєствердного, завершується монологом-закликом, у якому втілена ідея твору.
  Через алегоричний образ темної ночі, що «людей всіх потомлених скрила під чорні широкії крила», що своєю темнотою породила «привиддя лихі», могильний сон, пригнітила людські душі, поетеса збуджує уявлення про задушливу атмосферу, про тяжкий моральний стан людини в царській імперії.
  Надію на визволення, віру у світле майбутнє людей вона передає через образ досвітніх вогнів. Центральне місце в поезії займає образ ліричного героя, у якому втілені риси сучасника Лесі Українки, передової людини того часу. Це й глибока співчутливість до людей, і сила любові до них, і пристрасне бажання розбудити їх від невільницького сну, і неспокійливість духу, і порив у майбутнє. Вірш «Досвітні огні» за своїм ідейним звучанням перегукується з віршем П. Грабовського «Не раз ми ходили в дорогу» та з віршем І. Франки «Каменярі», які пройняті вірою в світле майбутнє трудящих.
  Поезія «Досвітні огні» надихнула композиторів і художники!, Композитор Я. Яциневич створює однойменний романс; Л. Дичко написала одноактний балет «Досвітні огні»; оригінальні роботи ство рили художники В. Калуга, В. Куткін, А. Лимар.

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  Бесіда за питаннями підручника.

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Поезію «Досвітні огні» вивчити напам’ять.

  УРОК № 36. Тема. Леся Українка. «Досвітні огні». Життя трудящих за царизму, перші виступи робітників. Уроки української літератури, 8 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 8 клас

  Комментарии закрыты.