Урок № 35. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового твору. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Урок № 35. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового твору. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Мета: на основі здобутих текстологічних знань проаналізувати написані учнями твори-описи зовнішності людини; удосконалювати культуру писемного мовлення, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу учнів; розвивати спостережливість, образне мислення; виховувати людяність, толерантність, увагу до внутрішнього світу людини; розвивати спостережливість, логічне й образне мислення, культуру мовлення, удосконалювати навички здійснювати такі мисленнєві дії, як аналіз, порівняння. узагальнення.

  Хід уроку № 35. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового твору. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  І. Повідомлення мети і завдань уроку.

  ІІ. Аналіз учнівських творів.

  Аналіз двох-трьох учнівських творів-описів зовнішності людини за власним спостереженням.

  Орієнтовний план аналізу твору

  1. Чи розкрито в тексті твору тему (тема — опис зовнішності людини).
  2. Чи втілено в тексті твору головну думку (наприклад, замилування красою людини або оригінальністю, неповторністю її зовнішності; ставлення до потртретованої людини).
  3. Чи вдало дібрано фактичний матеріал. Наскільки вдало його систематизовано (виділене головне, про менш істотне згадано побіжно).
  4. Чи правильно поєднано типи мовлення (основним типом має бути опис людської зовнішності, розповідь та роздум — допоміжні типи мовлення є доречними у вступі та кінцівці).
  5. Чи додержано вимог художнього стилю.
  6. Чи правильно побудовано твір (чи наявні в його тексті вступ та кінцівка).
  7. Грамотність. Графічне оформлення роботи.

  Повідомлення оцінок за твір-опис. Повернення зошитів.

  ІІІ. Самостійна робота над допущеними у творі помиками. Усунення недоліків.

  ІV. Домашнє завдання.

  Урок № 35. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового твору. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.