УРОК № 29. Тема. Нова українська література 40—60 рр. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40—60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 29. Тема. Нова українська література 40—60 рр. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40—60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: ознайомити учнів із розвитком поезії і прози 40—60-х років XIX ст., висвітлити боротьбу прогресивних діячів України за право на вільний розвиток національної культури; з’ясувати становлення романтизму як творчого методу; розвивати вміння зіставляти і робити висновки, сприймати розвиток літератури в історичному контексті; виховувати патріотичні почуття, повагу до минувшини рідного краю.

  Обладнання: підручник, тексти.

  ХІД УРОКУ № 29. Тема. Нова українська література 40—60 рр. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40—60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям. Уроки української літератури, 9 клас

  І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ
  Перевірка домашнього завдання.

  II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Лекція вчителя. (За матеріалом підручника)

  2. Учнівські повідомленя про творчість видатних діячів культури 40—60-х років XIX ст.

  Повідомлення 1. Петро Гулак-Артемовський (1790—1865), став відомим передусім байкою «Пан та Собака». Скориставшись мотивом коротенької байки поляка Красіцького «Пан і Пес», письменник розгорнув перед читачем широкоепічну картину безпра в’я українського селянства і свавілля та жорстокості поміщиків. Гулак-Артемовський створив сатиру на антидемократичний устрій Росії, виступивши на захист покривдженого селянства.

  Повідомлення 2. ЛевкоБоровиковський(1811—1889). Найвище його досягнення — 12 романтичних балад, написаних на сюжети українських народних переказів. Цими баладами Боровиковський започаткував новий метод в українській літературі — романтизм. Найвідоміша з-поміж інших — балада «Маруся».

  Повідомлення 3. Євген Гребінка (1812—1848) прославився і своїми майстерними байками, і прозовими творами, і лірикою. Всесвітньо відомими стали його пісні «Очи черные, очи страстные» І хоча поет написав російською мовою дуже багато творів, вони не здобули широкого визнання, але як байкар він був досить популярним: байки «Ячмінь», «Ведмежий суд», «Рибалка» та ін.

  Повідомлення 4. Амвросій Метлинський (1814—1870) увійшов до історії української культури насамперед як укладач етнографічних збірників, а також автор збірки романтичних віршів «Думки і пісні та ще дещо Амвросія Могили». У багатьох віршах автор оспівував героїчне минуле українського народу. Метлинський тривожився тим, що «вже наша мова конає», гинуть прадавні звичаї.

  Повідомлення 5. Микола Костомаров (1817—1885) написав чимало п’єс і повістей, проте в історії української культури більше відомий як історик. У численних наукових працях він відстоював демократичні й національні права українського народу. Найкраща його праця — «Книга битія українського народу» підносить національну свідомість і гідність українців та християнську моралі, як основу суспільства, що має будуватися на засадах рівності й братерства за козацьким укладом життя.

  3. Робота з підручником.
  Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу про Маркіяна Шашкевича.

  4. Виразне читання поезій Шашкевича: «Слово до чтителів руського язика»; «Руська мова»; «Веснівка»; «О, Наливайку».

  5. Словникова робота.

  Романтизм — напрям у розвитку літератури і мистецтва Європи кінця XVIII — першої половини XIX ст. Романтичній поезії властиві ускладнені метафори, символи, емоційно наснажені образи, музична форма вірша. Романтична література започаткувала розвиток жанрів історичного роману, ліро-епічної поеми. Риси романтизму виявляються у творчості Є. Гребінки, М. Петренка, М. Шашкевича, Т. Шевченка, П. Куліша, Ю. Федьковича, Марка Вовчка.

  Романс — ліричний вірш з виразною формальною побудовою, шо виражає сильні особисті переживання і часто розрахований на музичне виконання. Яскраві зразки романсів — «Очи черные» Є. Гребінки, «Розлука» М. Шашкевича, «Повій, вітре, на Вкраїну…» С. Руданського, «Стояла я і слухала весну…» Лесі Українки.

  Пісня — ліричний вірні, розрахований на виконання в музичному супроводі.

  Паралелізм (від грецьк.— той, що йде поряд) — подібність змісту і форми частин художнього твору. Зустрічається найчастіше в поезії.

  6. Бесіда з учнями.
  1) Які характерні ознаки романтизму?
  2) Які з прочитаних творів М. Шашкевича належать до романтичної поезії? Доведіть це, посилаючись на текст.
  3) Назвіть відомих поетів-романтиків.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Виписати з творів поетів-романтиків приклади використання художніх засобів, характерних для романтичної поезії.
  Для самостійного читання: М. Шашкевич. «Ярослав», «Хмельницького обступлення Львова», «Олена».

  УРОК № 29. Тема. Нова українська література 40—60 рр. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40—60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.