УРОК № 27. Тема. Григорій Квітка-Основ’яненко. Розповідь про письменника — першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 27. Тема. Григорій Квітка-Основ’яненко. Розповідь про письменника — першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, розкрити принципи художнього відображення ним життя як основи народності його творів, ознайомити зі змістом повісті «Маруся», розкрити красу мови твору, ліризм і драматизм зображених подій; розвивати спостережливість учнів, уміння сприймати художній твір в історичному контексті; виховувати високі почуття любові до людей, природи, бажання допомогти ближньому.

  Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, ілюстрації, підручник, тексти.

  ХІД УРОКУ № 27. Тема. Григорій Квітка-Основ’яненко. Розповідь про письменника — першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України. Уроки української літератури, 9 клас

  І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

  1. Виразне читання уривка з поезії Т. Шевченка «До Основ’яненка».

  2. Оголошення теми, мети та завдань уроку.

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1 . Лекція вчителя за матеріалами підручника (Учні складають тези лекції про життя та громадську діяльність Г. Квітки-Основ’яненка.)

  2. Стислий переказ повісті «Маруся».

  3. Словникова робота.

  Сентименталізм (від франц.— почуття) — художній напрям доби пізнього просвітництва (друга половина XVIII — початок XIX ст.). На противагу ранньому просвітництву та класицизму, які проголошували розум основним чинником у житті людини і суспільства, сентименталізм надає першорядного значення почуттю.
  В українській літературі першої половини XIX ст. сентименталізм існував як художня течія в поєднанні з просвітницьким реалізмом (п’єса «Наталка Полтавка» І. Котляревського, повісті Г. Квітки-Основ’яненка), романтизмом (поезія Л. Боровиковського, В. Забіли), реалізмом (проза Марка Вовчка).

  4. Робота з підручником.
  Опрацювати теоретичний матеріал.

  5. Бесіда з учнями.
  1) Поміркуйте, на чому наголошує письменник у повісті «Маруся»: на подіях чи на почуттях людини, викликаних цими подіями?
  2) Які чесноти християнської моралі уособлює Маруся?
  3) У чому привабливість, правдивість образів Василя і Марусі, а в чому їх нежиттєвість?
  4) Порівняйте образи Марусі і Наталки Полтавки з однойменного твору І. Котляревського і зробіть висновки.
  5) Доведіть, що портретні характеристики обох персонажів, їхня поведінка і мова позначені великим впливом народнопісенної творчості.
  6) У чому ви вбачаєте зв’язок повісті «Маруся» з фольклорними джерелами?

  6. Самостійне складання (за варіантами) плану характеристики Василя, Марусі, Наума Дрота.

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

  Запитання до учнів.
  1. Які основні ознаки сентименталізму?
  2. Як вони позначилися на змісті і формі повісті «Маруся»?

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Виписати цитати до характеристики Марусі і з’ясувати, якій народній пісні вони відповідають. Підготуватися до уроку літератури рідно го краю.

  УРОК № 27. Тема. Григорій Квітка-Основ’яненко. Розповідь про письменника — першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.