29. Тема уроку: Леонід Глібов. «Щука». Нещадне викриття і гостре висміювання несправедливості царського суду. Уроки української літератури, 6 клас

  29. Тема уроку: Леонід Глібов. «Щука». Нещадне викриття і гостре висміювання несправедливості царського суду. Уроки української літератури, 6 клас

  Мета: показати несправедливість існуючої самодержавної влади, її зневажливе ставлення до знедолених людей; розвивати уміння аналізувати і робити висновки, логічно й послідовно аргументувати свої міркування; виховувати неприйнятне ставлення до несправед ливості, формувати активну життєву позицію.

  Обладнання: комплект ілюстрацій до байок, зошити, підручники.

  ХІД УРОКУ Леонід Глібов. «Щука». Нещадне викриття і гостре висміювання несправедливості царського суду. Уроки української літератури, 6 клас

  І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Перевірка домашнього завдання.
  1) Зачитування письмових відповідей.
  2) Виразне читання байки напам’ять.

  2. Повторення.
  1) Що таке байка?
  2) Що таке алегорія?

  3. Виконання самостійної роботи на закріплення. Замінити пункти цього плану питальними реченнями:
  1) У гаю влітку було дуже гарно.
  2) Лисиця говорить про красу лісу і жаліє пташенят.
  3) Лицемірним людям не можна вірити.

  4. Перевірка самостійної роботи.

  II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

  1. Оголошення теми, мети і завдань уроку.

  2. Вступне слово.
  Ви вже знаєте, що на сторожі інтересів панівних класів стояла державна машина, до складу якої входив і суд. Серед законів царської імперії були й такі, які вимагали карати надміру жорстоких І зажерливих, однак ці закони майже ніколи не виконувалися, бо суд завжди повертав справу так, щоб багаті злочинці залишалися безкарними. Ось такі крутійства в суді й піддав Глібов нищівній критиці в своїй байці «Щука».

  III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Читання байки про себе.

  2. Виразне читання байки «Щука».

  3. Бесіда за текстом.
  1) Яка мораль цієї байки? (Знайдіть відповідне місце в тексті.)
  2) Що в цій байці видалося вам комічним? Чому?
  3) За які провини Щуку було притягнено до суду?
  4) Про які вчинки людей свідчить поведінка Щуки?
  5) Назвіть інших персонажів байки. Чим стряпчий не схожий на суддів?
  6) Чому суддів зображено в образах Ослів, Шкапи й Цапа?
  7) За що і як саме Лисиця віддячила Щуці?
  8) Чи справедливим був вирок суду?
  9) Чому так легко судді погодилися з пропозицією Лисиці?
  10) 3 якою метою в байці вжиті пестливі слова? (Підтвердити словами з тексту.)
  11) Які прислів’я та приказки використав Глібов? Як саме?
  12) Перекажіть байку за планом:
  1. Кого й за що притягнено до суду?
  2. Хто були судді?
  3. Що говорили в гаю про стосунки між Щукою та Лисицею?
  4. Який був перший вирок суду?
  5. Що запропонувала Лисиця?
  6. Як покарано Щуку?
  13) Яка головна думка байки?

  4. Пояснення вчителя.
  Один з різновидів плану — цитатний (від цитата (латин.) — переданий дослівно уривок чи вислів з якогось твору іншого автора, цитати використовуються для підтвердження певної думки). Основна ознака його — вдало дібрані вислови з тексту. Вони повинні бути якомога коротшими, влучними і правильно передавати зміст відповідної частини твору.

  5. Самостійна робота.
  Перетворити попередній план на цитатний і записати в зошити.

  6. Перевірка самостійної роботи.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Підготувати для виразного читання будь-яку байку Леоніда Глібова (можна рекомендовану для самостійного читання: «Синиця», «Зозуля і Півень», «Охрімова свита»).

  29. Тема уроку: Леонід Глібов. «Щука». Нещадне викриття і гостре висміювання несправедливості царського суду. Уроки української літератури, 6 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури в 6 класі

  Комментарии закрыты.