УРОК № 25. Тема. Контрольна робота: І. П. Котляревський. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 25. Тема. Контрольна робота: І. П. Котляревський. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: тематичне оцінювання рівня знань учнів.

  Обладнання: індивідуальні завдання.

  ХІД УРОКУ № 25. Тема. Контрольна робота: І. П. Котляревський. Уроки української літератури, 9 клас

  Методичні рекомендації

  І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ

  І РІВЕНЬ

  Визначити, чи правильне твердження.
  1. «Травестія» дослівно означає «переодягання».
  Так
  Ні

  2. Сюжет «Енеїди» І. Котляревський запозичив у Гомера.
  Так
  Ні

  Позначити правильну відповідь.

  3. «Енеїда» І. Котляревського за жанром:
  а) поема;
  б) роман;
  в) повість.

  4. Епос, лірика, драма — це:
  а) роди літератури;
  б) вид літератури;
  в) зміст літератури.

  5. Упорядковане чергування наголошених і ненаголошених складів у віршуванні — це:
  а) силабічне віршування;
  б) авторське віршування;
  в) силабо-тонічне віршування.

  6. «Наталка Полтавка» І. Котляревського — це:
  а) драматичний твір;
  б) поема;
  в) повість.

  II РІВЕНЬ

  Продовжити речення.
  1. Двоскладовий розмір віршування — це …

  2. Трискладовий розмір віршування — це …

  3. Дописати рядки:

  Еней був парубок моторний,
  Він, швидко поробивши човни,

  4. Хто з героїв творів І. Котляревського:

  …пропонує супротивникові вирішити суперечку поєдинком, щоб не проливати крові людей? (Еней у сутичці з Турном.)

  …говорить побратиму, який вирішив пробратись у ворожий стан: «З тобою рад в огонь і воду…»? (Евріал.)

  … йде в табір на вірну смерть заради «общого добра»? (Евріал.)

  …вмер від горілки, а потрапив до раю, бо був у родинних зв’язках із богами? (Батько Енея Анхіз.)

  …по правді не судили
  Та тільки грошики лупили
  І одбирали хабарі?
  (Судді і підсудки, що знаходилися у пеклі.)

  …людям льготи не давали
  І ставили їх за скотів?
  (Пани-поміщики.)

  Дайте стислу відповідь на питання.

  5. Чим закінчується п’єса «Наталка Полтавка»?

  6. Назвіть прізвища возного і виборного.

  7. У якому творі Котляревський сказав:

  «Мужича правда є колюча,
  А панська на всі боки гнуча»?
  («Енеїда».)

  8. Хто з богів, одержавши хабаря, зібрав підвладних йому вітрів і «звелів поганій буть погоді»? (Нептун.)

  9. З якого твору подані рядки і кого тут зображено?

  «…в кривавих ризах тут:
  За нею рани, смерть, увіччя.
  Безбожність і безчоловіччя
  Хвіст мантії її несуть»?
  («Енеїда», війну.)

  10. Якою піснею починаються п’єса «Наталка Полтавка»? Хто її співає? («Віють вітри, віють буйні». Наталка.)

  11. Яка пісня, що її співає возний, є переробкою відомого сатиричного твору Г. Сковороди? («Всякому городу нрав і права».)

  12. Хто з героїв п’єси «Наталка Полтавка» назвав Наталку Полтавкою? (Микола, потім Макогоненко.)

  III РІВЕНЬ

  Дати розгорнуту відповідь на питання.
  1. Доведіть, що «Енеїда» І. Котляревського — ліро-епічна травестійно-бурлескна поема.
  2. Доведіть, що система віршування «Енеїди» І. Котляревського силабо-тонічна.
  3. Доведіть, що «Наталка Полтавка» І. Котляревського — реалістичний твір.
  4. Обґрунтуйте, що «Енеїду» І. Котляревського справедливо називають енциклопедією народознавства.
  5. Доведіть, що Петро (коханий Наталки) — людина шляхетна.
  6. Обґрунтуйте, що «Енеїда» І. Котляревського насичена українським колоритом.

  IV РІВЕНЬ

  Написати твір на одну з тем.
  1. «Енеїда» І. Котляревського — енциклопедія народознавства.
  2. Поетичний образ Наталки Полтавки з однойменного твору І. Котляревського.
  3. «Еней був парубок моторний» (І. Котляревський).
  4. Мої роздуми над п’єсою «Наталка Полтавка» І. Котляревського.

  II. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Прочитати роман П. Загребельного «Первоміст» до уроку позакласного читання.

  УРОК № 25. Тема. Контрольна робота: І. П. Котляревський. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.