УРОК № 24. Тема. Патріотична та громадянська лірика І. Франка. Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК № 24. Тема. Патріотична та громадянська лірика І. Франка. Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: ознайомити учнів з поетичною спадщиною І. Франка, розкрити багатопроблемність, поліфонію мотивів його лірики; розвивати в учнів навики ідейно-художнього аналізу ліричних творів; виховувати їх патріотичні почуття.

  Обладнання: твори І. Я. Франка, грамзаписи його поезій.

  ХІД УРОКУ № 24. Тема. Патріотична та громадянська лірика І. Франка. Уроки української літератури, 10 клас

  I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

  II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Тестування учнів (див. додаток до уроку № 24).

  2. Конкурс на краще виконання поезії Франка «Гімн».

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Лекція вчителя.
  1) Лірика І. Я. Франка вражає тематичним і жанровим розмаїттям. Громадсько-політична, філософська, інтимна і національно-патріотична лірика поета є окрасою української поезії і належить до найвищих досягнень її у другій половині XIX ст.
  За життя І. Франка вийшло дев’ять поетичних збірок: «Баляди і розкази» (1876); «З вершин і низин» (1883, 1887, 1893); «Зів’яле листя» (1896); «Мій Ізмарагд» (1898); «З днів журби» (1900); «Давнє й нове» (1911); «Із літ моєї молодості» (1914).
  (Використовуючи опорний план, учні аналізують раніше вивчені твори, вчитель доповнює їхні відповіді.)
  2) Революційно-патріотична лірика Івана Франка.

  План (орієнтовний)
  1. Як митець Франко був передусім поетом.
  2. Збірка «З вершин і низин» сповнена жаром гарячого серця Каменяра.
  а) «Каменярі» — символічні образи борців за народне щастя.
  б) «Ми ступаєм до бою нового» («Товаришам із тюрми»).
  в) «Гімн» — яскрава перлина світової поезії — виклад революційної програми боротьби.
  г) Заклик народу до боротьби. («Гріє сонечко», «Гримить».)
  3) Поезія Франка — це сміливість думки, мужність і відвага в обстоюванні інтересів народу. У своїй поезії він різнобічно й багатогранно змалював життя, почуття і думки, сподівання різних верств суспільства.

  Поет вважав своїм обов’язком підтримати дух народу в боротьбі за краще майбутнє. Саме ця думка є головною в програмному вірші «Гімн». Образ вічного революціонера сприймається як безсмертний дух народу, що не мириться з поневоленням і гнітом. Його незбориму силу не можуть подолати ані тортури, ані «тюремні царські мури», ані вимуштроване військо. У кінці твору в алегоричній формі виражається віра поета в настання нового життя.
  Франкові вірші з циклу «Веснянки» («Гріє сонечко…», «Гримить!», «Земле моя, всеплодющая мати», «Viwere memento!») творчо переосмислюють жанр народної пісні і підносять ідеї оновлення, віри в людський розум, «братерство всесвітнє». Поет закликає передову інтелігенцію сіяти «думи вольнії», «жадобу братолюбія» («Гріє сонечко…»).

  Тоді чарівниця-весна обов’язково змінить холодну і сувору зиму. «Тайна дрож пронимає народи», змін чекають мільйони народів, які не хочуть жити по-старому («Гримить!»).
  Про свій кровний зв’язок з народом І. Франко пише у вірші «Земле моя, всеплодющая мати». Нестерпно боляче було дивитися йому на знедолених, темних, безправних людей, не вистачало сил у нерівній боротьбі. Тому він звертається до матінки-землі із синівським проханням:

  Земле моя, всеплодющая мати,
  Сили, що в твоїй живе глибині,
  Краплю, щоб в бою сильніше стояти,
  Дай і мені!

  2. Робота з текстами поезій.
  (Аналіз поезій проводиться вчителем разом з учнями після прослухуванії н грамзапису.)

  «Гріє сонечко».
  1) Основна думка поезії — заклик до боротьби.
  2) Ліричний герой, милуючись красою природи, думає про нестерпне життя свого народу, про необхідність боротьби за його визволення.
  3) Будова поезії — вона поділяється на дві частини. Паралельними до образу сіяча є образи борців, які засівають визвольні ідеї.
  4) Символіка вірша:
  а) всемогутній поклик весни — це голос правди, голос революційних ідей;
  б) пухка, жива рілля — поневолений народ, що сприймає ці ідеї, як земля посіяне зерно.

  «Гримить».
  1) Основна думка твору — заклик до боротьби.
  2) Основний композиційний прийом — паралелізм — зіставлення явищ природи і людського життя. (Звідси дві частини твору)
  3) Основні художні прийоми — алітерація, анафора, епіфора.

  3. Теорія літератури.

  Алітерація — вид поетичного звукопису: повторення однакових або подібних приголосних звуків у рядку, реченні, строфі для посилення інтонаційної виразності, музичності.

  Анафора — повторення слова або групи слів на початку кількох фраз чи строф.

  Епіфора — стилістичний прийом, протилежний анафорі: повторення однакових виразів, слів чи звукових сполучень у кінці віршованих рядків або строф з метою посилення виразності й музичності поетичної мови.

  4. Пояснення вчителя.
  Віщим словом поета-патріота є цикл поезій «Україна» із збірки «З вершин і низин», до якого увійшли вірші «Моя любов», «Не пора», «Розвивайся ти, високий дубе», «Ляхам». Ці поезії пройняті ідеєю боротьби за національні та загальнолюдські ідеали, закликають рвати кайдани національного й соціального гноблення.
  Патріотичні вірші цього циклу забороняла царська цензура. Понад півстоліття не друкувались вони і за радянських часів. Вірш «Не пора…» закликає співвітчизників не бути слугами російських царів і польського панства.

  «Не пора, не пора, не пора,
  Москалеві й ляхові служить!

  Нам пора для України жить.

  Вірш «Сідоглавому», як вважають літературознавці, був адресований лідеру народовців Юліанові Романчуку, який у статті «Смутна поява» звинувачував поета у відсутності патріотизму. Відповідаючи на це безпідставне звинувачення, Франко вдається до антитези, протиставляючи свою любов до України фальшивій:

  Бо твій патріотизм
  Празнична одежина,
  А мій — то труд важкий,
  Гарячка невдержима.
  Ти, брате, любиш Русь,
  Як дім, воли, корови,—
  Я ж не люблю її
  З надмірної любови.

  І. Я. Франко був твердо переконаний, що кожна людина повинна миконувати свій громадянський обов’язок. Любов’ю до рідного краю, до України сповнена лірика поета.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Вивчити напам’ять поезію «Чого являєшся мені у сні?»; прочитати повість П. Горака «Тричі мені пилялася любов».

  УРОК № 24. Тема. Патріотична та громадянська лірика І. Франка. Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.