Урок № 23. Поняття про складне синтаксичне ціле (ссц). Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Урок № 23. Поняття про складне синтаксичне ціле (ссц). Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  Кожне наступне речення тексту має доповнювати, уточнювати, розвивати або спростовувати думку, висловлену в реченні попередньому.
  Проте щодо свого смислового навантаження речення тексту не є рівноцінними. Є такі, що, відзначаючись відносною самостійністю, несуть найважливішу інформацію — вони називаються автосемантичними (самозначними). Інші речення допомагають уточнити, поглибити, конкретизувати зміст автосемантичного речення.
  Для позначення такої групи речень, що складається з автосемантичного речення і речень, від нього залежних, лінгвістами пропонувалися різні терміни: компонент тексту, прозаїчна строфа, надфразова єдність, лінійно-синтаксичний ланцюжок, складна синтаксична єдність. Найчастіше вживаним є термін складне синтаксичне ціле (ССЦ). ССЦ є проміжною ланкою між текстом і реченням.
  Таким чином, складне синтаксичне ціле (ССЦ) — це група речень, об’єднаних тісним логічним і синтаксичним зв’язком, які являють собою більш повний у порівнянні з реченням розвиток думки.
  ССЦ може виступати компонентом, частиною тексту, але може існувати й самостійно як мініатюрний художній твір. В окремих випадках ССЦ може складатися з одного речення — це можливо тоді, коли в межах одного речення охоплено тему з підтемами та підсумковою кінцівкою.
  Суттєвою ознакою ССЦ є його змістова (тематична) єдність — це означає, що всі речення, що входять до його складу, об’єднані однією мікротемою. Тому межа ССЦ проходить саме в тому місці, де закінчується розвиток мікротеми.

  Прочитати текст, визначити межі ССЦ. Пояснити, як ви їх визначили. З’ясувати підтему кожного з ССЦ, вказати автосемантичні речення (їх підкреслено).

  Море… Скільки художників прагнули оспівати його в своїх картинах! Проте закарбувати красу водяної стихії вдавалося не багатьом. Першим серед мариністів світу неодмінно називають Івана Костянтиновича Айвазовського.
  Усе життя, хіба що за винятком років навчання у Петербурзькій академії мистецтв та подорожей по Європі, Айвазовський прожив у кримському містечку Феодосії. Тут він народився, тут створив найкращі свої картини.
  Відсвяткувавши п’ятдесятиріччя, Іван Айвазовський задумав віддячити Феодосії, створивши тут музей. Ті свої роботи, за якими “полювали” найбагатші колекціонери світу художник подарував рідному місту. Вони й склали основу Феодосійської картинної галереї.
  За В. Туркевичем.

  Підтеми ССЦ

  Іван Айвазовський — найвідоміший мариніст світу.
  Усе життя художник прожив у Феодосії.
  Картинна галерея — подарунок Айвазовського рідному місту.

  Пояснювальний диктант. Визначити в тексті ССЦ, вказавши в кожному автосемантичне речення (їх підкреслено). З’ясувати підтему кожного з ССЦ.

  Протягом тривалого часу вважалося, що Петро Ілліч Чайковський — виходець з поляків. На такий хибний висновок наштовхувало прізвище композитора. Завдяки вивченню архівних документів, встановлено, що рід Чайковських походить з українського козацтва: прадід композитора Федір Опанасович Чайка був православним шляхтичем.
  На батьківщину своїх козацьких предків Петро Чайковський потрапив ще студентом консерваторії. Він захоплено вивчав українську народну музику, весільні пісні, любив слухати кобзарів і лірників, спів молоді. Чимало почутих мелодій композитор використав у Другій симфонії, яку відразу почали називати “Українською”.
  За А.Ситником.

  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  Речення ССЦ поєднуються в основному двома типами зв’язку: послідовним (ланцюговим) або паралельним. Темо-рематичний ланцюжок при послідовному зв’язку такий: “даним” наступного речення стає “нове” попереднього. При паралельному зв’язку “дане” залишається одним і тим же.
  При послідовному зв’язку речення можуть поєднуватися між собою займенниками, синонімами, лексичними повторами тощо. При паралельному зв’язку кожне наступне речення не поєднується з паралельним — речення рівноправні між собою й однаково відносяться до зачину.

  Опрацювання таблиці.

  Способи поєднання речень

  419

  Творча робота. За поданим початком скласти невеликий текст, речення якого пов’язані паралельним способом зв’язку.

  Д Н
  Миша маленька завдовжки 5 см (без хвоста)…

  Зразок.
  …Цей звірок живе на луках і полях. Він чіпляє гніздо на стеблах високих трав або хлібних злаків. Миша знищує зерно і в полі, і в скирдах, куди перебирається жити на зиму.

  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  ССЦ складається з трьох частин: зачину, середньої частини й кінцівки.
  Зачин висловлює ключову думку висловлювання. У системі ССЦ це найбільш значиме (автосемантичне, самозначне) речення. Зачин групує навколо себе інші речення, підпорядковуючи їх собі. Середня частина складається з кількох речень, пов’язаних між собою й зачином послідовним або паралельним зв’язком. Всі ці речення залежні від зачину і без нього можуть бути незрозумілими. Кінцівка висловлює висновок або ж підбиває підсумок усьому вище сказаному. Часто кінцівка є узагальненням. У кінцівці можуть бути вставні слова, що вказують на завершеність, вичерпаність думки: отже, одним словом, нарешті, таким чином. Проте, якщо думку вичерпано, кінцівки в ССЦ може й не бути.

  Прочитати записаний на дошці (або спроектований через кодоскоп) текст. Визначити в ньому зачин, виклад і кінцівку. Визначити ССЦ, у кожному вказати зачин, середню частину й кінцівку.

  Ім’я видатного вченого Володимира Вернадського відоме в усьому світі. Але мало хто знає, що його батько Іван Васильович Вернадський свого часу був теж відомий в наукових колах як автор численних праць з економіки.
  Вернадські належали до давнього чернігівського дворянського роду. Соціальний стан батьків зобов’язував дати синові гарну освіту. Навіть не завершивши гімназичний курс, Іван, здібності якого вражали педагогів, витримав іспити на історико-філософський факультет Університету Святого Володимира.
  Після завершення навчання Іван Вернадський протягом трьох років знайомився з економічними течіями в університетах Франції, Німеччини, Англії, Бельгії, Голландії, Австрії, Швейцарії.
  Іван Вернадський викладав у Московському університеті, у Педагогічному й Технологічному інститутах Петербурга. Саме тут народився в сім’ї Вернадських син Володимир, майбутній академік і перший президент Академії наук України.
  Петербурзький клімат значно погіршив здоров’я Івана Вернадського — він повернувся в Україну. Тут він брав участь в облаштуванні Харківського й Полтавського банків.
  За В.Рожанівським.

  МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  Між ССЦ і абзацом немає тотожності. У тексті ССЦ може бути частиною абзацу або ж членуватися на кілька абзаців.
  Часто ССЦ і абзац можуть збігатися: такий збіг характеризує тексти суто інформаційні, позбавлені емоційності. В емоційно забарвлених текстах поділ на абзаци залежить від задуму автора. Якщо кілька розрізнених фактів він хоче об’єднати в одну картину, абзац об’єднує кілька ССЦ. Якщо з метою посилення експресії пов’язані між собою елементи він хоче розмежувати, ССЦ членується на кілька абзаців. Отже, абзац виступає не тільки засобом членування тексту на композиційній основі, він буває й художнім засобом увиразнення змісту, засобом підсилення емоційності висловлювання.
  Поділ ССЦ на кілька абзаців практикується у діловому мовленні, здебільшого в документах великої суспільної ваги (Конституція України).
  В інтонаційному відношенні ССЦ є закінченим цілим. Між ССЦ робиться глибока пауза. Рамочні речення, тобто зачин і кінцівка, вимовляються повільніше, більш напруженим тоном, ніж речення середньої частини. “Нове” в кожному з речень зазвичай виділяється логічним наголосом.

  Прочитати записаний на дошці (або спроектований на дошку) текст, правильно його інтонуючи. Звернути увагу на інтонування кожного окремого ССЦ. З’ясувати: збігаються чи не збігаються у тексті ССЦ та абзаци?

  І. Святий Миколай (у світі його називають Санта Клаус) — найулюбленіший і найпопулярніший святий і дітей, і дорослих. Чим же заслужив він на таку славу й честь?
  Святий Миколай народився у благочестивих батьків в місті Патарі (Мала Азія). Дитиною був богобоязливим і багато часу проводив за молитвою, юнаком прийняв чернечий сан. Після смерті батьків усю спадщину роздав убогим.
  Допомагав людям Миколай таємно, щоб вони не дякували йому. Якось уночі, він тричі крадькома підкинув мішки золота батькові, котрий не міг без приданого видати заміж трьох своїх дочок.
  Не бажаючи жити в рідному місті, де все-таки знали про його милосердя, Миколай пішов у Мири, велике місто, де жив як злидар, щодня молячись у храмі.
  Саме тоді у Мирах помер єпископ. Уночі старшому духовникові була вказана Божа воля, що єпископом має стати чоловік на ім’я Миколай, котрий першим увійде до Божого храму. Найпершим, як завжди, прийшов молитися Миколай. Здійснивши Божу волю, церковний собор обрав його Мирлікійським єпископом (місто Мири було в країні Лікії).
  Якось у Лікії настав голод. Святий явився у сні італійському купцеві, що перед тим завантажив своє судно хлібом, дав йому три золотих, звелівши плисти до міста Мири. Прокинувшись з грішми в долоні, купець повіз хліб до Лікії, чим врятував голодних.
  Святий Миколай помер у глибокій старості. Але й по смерті він продовжував творити чудеса, допомагаючи людям.
  За Законом Божим.

  ІІ. Найважливіша сторінка біографії видатного художника Михайла Врубеля написана в Києві. Саме тут із студента Петербурзької академії мистецтв Врубель перетворився на художника.
  У Києві, працюючи над малюваннями у Кирилівській церкві, розкриваючи з-під тиньку прадавні фрески ХІІ століття, він зрозумів просту істину: суддею мистецтва може бути тільки час.
  Робота над фресками Кирилівської церкви збагатила внутрішній світ художника. Він відчув неперехідні цінності справжнього мистецттва й облудність легких успіхів. У прадавніх майстрів він вчився мудрості. Його чарувало суворе, врочисте і величне мистецтво.
  Працюючи в Кирилівській церкві, Врубель одержує ще одне замовлення — відновити у Софіївському соборі медальйони архангелів. Мозаїчні роботи ХІІ ст. загинули, тому, орієнтуючись на єдиний збережений фрагмент, він вдало створив імітації мозаїк.
  Тоді ж Врубеля залучили до оздоблення щойно збудованого Володимирського собору. Та вже з ескізів стало ясно: роботи Врубеля не впишуться в стиль розпису храму. Інші художники прагнули передати суть біблійних сюжетів. Врубель же болісно шукав відповіді на питання: “Задля чого?” Тому Врубеля допустили лише до роботи над орнаментами.
  У Києві Михайло Врубель прожив п’ять років. У Києві сформувався художник, який напише згодом “Демона” та “Царівну Лебідь”.
  За В.Туркевичем.

  Переписати текст, самостійно членуючи його на абзаци (подаємо текст в авторському членуванні) та вставляючи пропущені букви. Визначивши межі ССЦ, підкреслити в кожному автосемантичне речення. Зробити висновок про співвіднесеність ССЦ та абзаців. Прочитати текст, правильно інтонуючи ССЦ.

  “Піст — найм..ліша, найугодніша Богові річ!” Ці слова належать українському ф..лософу й п..сьменнику Григорію Сковороді. На жаль, більшість українців, протягом тр..валого часу відлучених від церкви, не пізнали на собі доброчинного впливу хр..стиянського посту.
  В чому полягає такий вплив? Обмежен..я в їжі пр..меншує надмірну активність і агр..сивність ф..зичної сутності людини. Але найголовніше те, що піст дає змогу проникнутись вищим, духовним. Нескінчен..ий ланцюг спокус відпускає людину. Вона пер..буває у стані солодкої від них свободи, рівноваги, ясності.
  Можливості лікувального голодування сьогодні не зап..речує ніхто. На відміну від нього хр..стиянський піст, звільняючи від шлаків тіло, ще й оч..щає й вивищує дух, наповнюючи душу любов’ю, спонукаючи до м..лосердя й добра.
  За Г.Паламарчук.

  Творча робота. Написати твір-роздум на тему “Чи зустрічалися мені благодійники?”. У записаному тексті позначити межі ССЦ. Підготуватися до виразного читання твору.

  Урок № 23. Поняття про складне синтаксичне ціле (ссц). Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.