Урок № 23. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер. Приватизаційний сертифікат. (Ознайомлення). Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Урок № 23. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер. Приватизаційний сертифікат. (Ознайомлення). Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Мета: узагальнивши та систематизувавши знання про ділове спілкування, ознайомити із призначенням та особливостями оформлення вказаних документів; розвивати логічне мислення та мовлення, пам’ять, збагачувати та уточнювати словниковий запас учнів.

  Обладнання: підручник, зразки ділових паперів.

  ХІД УРОКУ № 23. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер. Приватизаційний сертифікат. (Ознайомлення). Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  І. Повідомлення мети і завдань уроку. Мотивація навчання.

  ІІ. Узагальнення та систематизація вивченого про офіційно-діловий стиль.

  Самостійне опрацювання таблиці.

  ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

  ГОЛОВНА ФУНКЦІЯПовідомлення і волевиявлення (наказ, вимога або припис)
  СФЕРА ВЖИВАННЯЮриспруденція, дипломатія, справочинство, економіка, торгівля.
  ОСНОВНІ ВИДИ ВИСЛОВЛЮВАНЬЗакон, громадянські та карні акти, кримінальний кодекс, декларація, постанова, конвенція, нота, канцелярське листування, статут, угода, ділові папери (заява, розписка, доручення, план, звіт, протокол, наказ, автобіографія, характеристика, резюме тощо)
  ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИОфіційність, логічність, об’єктивність, конкретність, стислість, знеособленість і стандартизованість викладу.
  МОВНІ ОЗНАКИДотримання усталеної структури: реквізитів, які відповідають типові документа, правильне використання ключових слів (ухвалили, прошу, рекомендуємо, гарантуємо, наказую тощо); уживання слів у прямому значенні, вживання термінів (юридичних, дипло- матичних, військових, спортивних тощо), складно- скорочених і скорочених слів, усталених зворотів (мовних кліше), переважання віддієслівних іменників, використання неозначеної форми дієслова у значенні наказового способу, вживання складних речень, вставних слів, прямий порядок слів у реченнях.

  Словник.
  Юриспруденція — сукупність правових наук, правознавство. Адміністрація — керівництво.
  Реквізити — сукупність обов’язкових даних у документі, без яких він не має юридичної сили.
  Термінологія — сукупність термінів певної галузі виробництва, науки, мистецтва тощо.
  Кліше мовне — готовий мовний зворот, що використовується в певних умовах і подібних текстах, полегшуючи процес спілкування.
  Стандартизація — встановлення єдиних обов’язкових норм і вимог.

  Прочитати статтю Загальної Декларації прав людини.
  Пояснити призначення документа. Звернути увагу на стиль викладу.

  Стаття 26.
  1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безоплатною, принаймні початкова і загальна. Початкова освіта має бути обов’язковою. Технічна та професійна освіта повинні бути загальнодоступними, а вища освіта має бути однаково доступною для всіх відповідно до здібностей кожного.
  2. Освіта повинна спрямовуватися на всебічний розвиток людської особистості й на поглиблення поваги до прав людини та її основних свобод. Освіта має сприяти взаєморозумінню, терпимості й дружбі між усіма народами, рисовими чи релігійними групами, а також повинна сприяти діяльності Організації Об’єднаних Націй у справі підтримання миру.
  3. Батьки мають пріоритетне право у виборі форми освіти для своїх дітей.

  Бесіда.
  1) Які стилі мовлення вам відомі?
  2) У чому різниця між стилем мовлення та стилем мови?
  3) Яку сферу суспільного життя обслуговує офіційно-діловий стиль?
  4) Де використовують такі підстилі, як дипломатичний, законодавчий (юридичний) та адміністративно-канцелярський?
  5) Яка головна функція офіційно-ділового стилю?
  6) Які жанри (види висловлювань) ділового стилю є найбільш поширеними?
  7) Які основні ознаки офіційно-ділового стилю?
  8) Які мовні ознаки текстів офіційно-ділового стилю?

  ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

  Пояснення вчителя.
  Основним видом ділового (службового) письмового спілкування є документ (діловий папір). Він має бути достовірним, належним чином оформленим, конкретним. Службовий документ має заголовок, чітку будову, у ньому мають бути вказані потрібні прізвища, адреси, цифрові дані.
  Типові документи оформляються на спеціальних бланках або на стандартних аркушах.
  Найпоширенішими діловими паперами є діловий лист, довідка, заява, доручення, розписка, акт, протокол і витяг з протоколу, автобіографія, звіт. Останнім часом виникла потреба у впровадженні в практику ділового спілкування таких документів, як ваучер, приватизаційний сертифікат. Крім того, кожен громадянин України повинен знати, які документи слід оформити, щоб отримати субсидію для оплати житлово-комунальних послуг, візу для виїзду за кордон, а також для отримання індивідуального ідентифікаційного номера (коду).

  Субсидія — це грошова або натуральна допомога, що надається комусь державою або якоюсь установою. Сьогодні субсидією називають надавану державою пільгу на платежі за житлово-комунальні послуги сім’ям, сукупний дохід яких не перевищує встановленого спеціальними законами рівня.
  Для оформлення субсидії потрібно одержати довідку про склад сім’ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги (у ЖЕКу). У довідці зазначається прізвище, ім’я по батькові власника (наймача) квартири, номер особового рахунку та адреса.
  У графі «Склад сім’ї» зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожного члена сім’ї, його відношення до власника (наймача) — син, дочка, мати, сестра тощо, дата його народження, номер паспорта або свідоцтва про народження та сімейний стан (для повнолітніх: одружений — неодружений). Таку довідку оформляє та підписує паспортист.
  Зазначається форма власності житла (відомча, громадська, кооперативна, приватна, приватизована), після чого подається характеристика будинку (кількість поверхів, наявність ліфту, тип (гуртожиток, готельного типу тощо) та характеристика квартири: загальна площа квартири кількість кімнат, поверх, тип плити, наявність газу, електроколонки, балкону.
  Вказується розмір плати за житлово-комунальні послуги та наявність пільг, позначається (якщо є) заборгованість щодо квартплати.
  Належним чином оформлені документи разом із заявою власника (наймача) квартири подаються до служби субсидій.
  Фінансова ідентифікаційна картка заповнюється кожним громадянином України, який досяг 18 років, і подається ним до районної Державної податкової адміністрації за місцем проживанням. Картка заповнюється на трафаретному бланку. В ній зазначається прізвище, ім’я та по батькові громадянина, час і місце його народження, реквізити його паспорта, адреса, телефон, місце роботи або навчання. Згідно з даними, зазначеними громадянином у картці, йому присвоюється ідентифікаційний номер. Видана районною Державною податковою адміністрацією довідка про ідентифікаційний номер (код) використовується для подання в органи державної реєстрації, установи банків тощо.
  Термін віза у діловодстві вживається у двох значеннях.

  Віза — це позначка, зроблена службовою особою — юрисконсультом, начальником відділу, директором установи — на документі (службовому листі, трудовій угоді тощо). Така позначка засвідчує вірогідність документа або надає йому юридичної сили. Якщо на документі є візи, то гриф погодження розташовують під ними.

  Візою також називається позначка в паспорті громадянина України для виїзду за кордон про дозвіл на в’їзд на територію певної держави, проживання там або переїзд через її територію. Отримати візу — значить отримати дозвіл.
  Для оформлення паспорта для виїзду за кордон громадянин подає заяву-анкету до паспортної служби для одержання паспорта. Анкета заповнюється на спеціальному трафаретному бланку. У ній вказується прізвище, ім’я та по батькові заявника, дата й місце його народження, а також номер, серія паспорта громадянина України із зазначення установи, яка цей паспорт видала. Зазначається адреса, телефон громадянина, відомості про трудову діяльність (включаючи навчання) за останні 5 років, обізнаність чи необізнаність з відомостями, що становлять державну таємницю. На бланку анкети вказано, що підстав, які відповідно до Закону України «Про порядок виїзду з України громадян України» обмежують право громадянина на виїзд за кордон, не існує. Анкета заповнюється чорним чорнилом. Власноручний підпис заповнювач анкети ставить у спеціальному прямокутнику. В анкеті зазначено посаду та прізвище працівника паспортної служби, який прийняв заповнену громадянином анкету, та дату заповнення і прийняття.
  Для отримання візи (спеціальної позначки в цьому паспорті) громадянин звертається до посольства держави, на територію якої має намір в’їхати. Службовець знайомить його з переліком документів (виклик-запрошення, довідки про фінансовий стан, забезпеченість роботою, а також житлом того, хто надіслав виклик, довідка про те, що сам громадянин, що має намір відвідати зарубіжну країну, в Україні забезпечений роботою) та надає консультації щодо їх оформлення. Всі документи подаються у перекладі мовою держави, до якої громадянин хоче поїхати.

  Ваучер — це приватизаційний чек, документ, який обмінюється на акції підприємства, що приватизується.

  Сертифікатом називається документ, який щось посвідчує. Так, сертифікат докладається до експортного товару, посвідчуючи його якість. Приватизаційний сертифікат — посвідчення, письмове свідоцтво, що засвідчує право громадянина на свою частку (акції) приватизованого групою громадян або трудовим колективом підприємства (заводу, фабрики, шахти і т. ін.).

  IV. Підведення підсумків уроку.

  Попереджувальний диктант.
  Розкрити лексичне значення виділених слів. У яких реченнях ці слова вжито в прямому значенні, у яких — у переносному?

  Дотація, субсидія — слова чужі, нудні. У ЖЕКу день просидів я, а черга на три дні. (В. Скомаровський.) Тому дорога суєти кабала, для того — прожекторне сяйво президій, а лінь традиційна — як німб круг чола… Отож і не слід вимагати субсидій! (Р. Лубківський.) Від сомнамбул, похмільного трансу трясунів і гучних істерій дайте візу а епоху романсу, в райські кущі піднесених мрій! (В. Базилевський.) У державу мою ти не маєш ніякої візи, тут недійсний твій паспорт, твоє забобонне ім’я. На кордоні не гарти, міцніші стократ від залізних, а сплетіння обов’язку й права, що зветься сім’я. (В. Омелянчук.)

  VI. Домашнє завдання.
  Скласти план наукового повідомлення про офіційно-діловий стиль. Підготуватися до відповіді за складеним планом.

  Урок № 23. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер. Приватизаційний сертифікат. (Ознайомлення). Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Повернутися на сторінку Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.