УРОК № 22. Тема. І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутовий конфлікт у творі, особливості жанру. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 22. Тема. І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутовий конфлікт у творі, особливості жанру. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: через виразне читання, бесіду розкрити учням красу твору, ознайомити зі змістом п’єси; розвивати образну уяву, вміння самостійно висновувати; виховувати доброзичливе ставлення до людей, до членів своєї сім’ї.

  Обладнання: записи оперних партій з опери «Наталка Полтавка» М. Лисенка або пісень із п’єси, підручник, тексти.

  ХІД УРОКУ № 22. Тема. І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутовий конфлікт у творі, особливості жанру. Уроки української літератури, 9 клас

  І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Перевірка домашнього завдання.
  Письмова робота: читання і коментування виписаних прикладів з поеми.

  2. Зв’язне висловлювання на тему.
  1) Використання в поемі усної народної творчості.
  2) Вживання в «Енеїді» різноманітних синонімів, однорідних членів речення.
  3) Строфічна будова і віршовий розмір поеми.
  4) Зв’язок поеми з попередньою літературою.
  5) Значення «Енеїди» Котляревського.

  II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника.

  2. Виразне читання за ролями фрагментів п’єси.
  1) Перша дія:
  а) зустріч возного з Наталкою;
  б) діалог виборного і возного;
  в) розмова Наталки з матір’ю.
  2) Друга дія:
  а) зустріч Миколи і Петра;
  б) зустріч Наталки і Петра.

  3. Бесіда з учнями.
  1) Що знаходиться в центрі уваги автора п’єси?
  2) Яка причина тривалої розлуки Петра і Наталки?
  3) Чому мати хоче віддати Наталку за нелюбого дочці возного?
  4) Яка роль Миколи в п’єсі, з якою метою введено цю дійову особу?
  5) Чим подобається вам Наталка?
  6) Які прислів’я і приказки з п’єси ви запам’ятали?
  7) Що характерного в мові возного?

  4. Словникова робота.

  Драматичний твір (від грецьк.— дія) — літературний твір, ігобудований на діях та висловлюваннях персонажів і здебільшого призначений для сценічного виконання. Разом з тим має художню цінність і як твір для читання. Авторські зауваження в драматичному творі містяться лише в коротких ремарках. Події в ньому розгортаються послідовно (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка). Відрізняють зовнішню дію, тобто вчинки персонажів, і внутрішню дію — зіткнення ідей, поглядів, життєвих позицій, виражене в діалогах, суперечках. Основним зображально-пиражальним засобом драматичного твору є мова дійових осіб (діалоги, монологи). Драматичні твори поділяються на окремі жанри: драма (соціально-побутова, психологічна, історична), трагедія, ко медія, водевіль.

  Композиція (від лат.— складання, з’єднання) драматичного твору — це послідовність розгортання дії п’єси.

  Основні композиційні елементи твору: експозиція, з якої дізнаємося про час і місце дій, одержуємо перше уявлення про персонажів; зав’язка — виникнення конфлікту, що зумовлює подальшу дію; розвиток дії — події, спричинені конфліктом; кульмінація — вирішальна подія, яка виявляє найбільше загострення конфлікту; розв’язка — наслідки подій, що відбулися в п’єсі. У п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка» експозицією є перша поява Наталки, її розмова з возним, зав’язкою — розмова Наталки з матір’ю. Розвиток дії — події до появи Петра, кульмінація — поява Петра, розв’язка — заключна сцена.

  5. Самостійна робота з текстом та підручником.
  1) Визначити і записати тему п’єси «Наталка Полтавка». (Драма кохання бідної дівчини-селянки, яка відстоює своє право на щастя.)
  2) Записати композицію «Наталки Полтавки».
  3) Виписати позитивних і негативних персонажів п’єси.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Виписати цитати до характеристики Наталки (як вона сама себе характеризує, як її характеризують виборний і мати); хрестоматія. Виписати три приказки або три прислів’я з мови дійових осіб і вказати, кому вони належать.

  УРОК № 22. Тема. І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутовий конфлікт у творі, особливості жанру. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.