УРОК № 22. Тема: Контрольна робота. Оцінювання за темою «Українська драматургія II половини XIX століття. Творчість І. Карпенка-Карого». Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК № 22. Тема: Контрольна робота. Оцінювання за темою «Українська драматургія II половини XIX століття. Творчість І. Карпенка-Карого». Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з теми; розвивати творчі здібності учнів, вміння організовуватись і працювати самостійно; виховувати в учнів інтерес до навчання.

  Обладнання: картки з індивідуальними завданнями; збірки «Українська література. 10 клас: Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Методичні рекомендації.

  ХІД УРОКУ № 22. Тема: Контрольна робота. Оцінювання за темою «Українська драматургія II половини XIX століття. Творчість І. Карпенка-Карого». Уроки української літератури, 10 клас-

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  Найважливіша умова за будь-якого оцінювання — поінформованість учня: що і як саме оцінюватиме вчитель. Тому слід окреслити коло питань, з якими учні мають ознайомитися, та хід тематичної залікової роботи. Учням, які виконували всі домашні завдання, які відповідали на уроках теми за текстами, мають право виконувати завдання IV рівня навчальних досягнень учнів. «Слабким» учням пропонуємо працювати із завданнями І і II рівня, решті — II і III рівня. Для завдань можна використати їнші збірники завдань з української літератури для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів. Дані завдання вчитель може використати на свій розсуд.

  І. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ЧОТИРМА РІВНЯМИ.

  Завдання І рівня.

  1. Справжнє ім’я І. Карпенка-Карого:
  а) Іван Гнатович Карий;
  б) Іван Панасович Карпенко;
  в) Іван Карпович Тобілевич.

  2. Народився Карпенко-Карий:
  а) на Херсонщині;
  б) на Єлисаветградщині;
  в) на Полтавщині.

  3. Рік написання п’єси «Хазяїн»:
  а) 1900;
  б) 1899;
  в) 1901.

  4. «Хазяїн» за жанром:
  а) соціально-побутова комедія;
  б) соціально-сатирична комедія;
  в) сатирична комедія.

  5. «Правою рукою» Пузиря був:
  а) Ліхтаренко;
  б) Зеленський;
  в) Феноген.

  6. Пузир був:
  а) українським землевласником;
  б) поміщиком;
  в) капіталістом-землевласником.

  7. Золотницький був:
  а) поміщиком-дворянином;
  б) мільйонером-землевласником;
  в) чиновником.

  8. Соня кохала:
  а) Калиновича;
  б) Золотницького;
  в) Чобота.

  9. Пузир хотів бачити зятем:
  а) Золотницького;
  б) Чобота;
  в) Калиновича.

  10. Назва історичної драми І. Карпенка-Карого:
  а) «Мартин Боруля»;
  б) «Сава Чалий»;
  в) «Суєта».

  11. Драматургія — це:
  а) один із родів художньої літератури;
  б) драматичний твір з гострим життєвим конфліктом;
  в) сукупність драматичних творів певного письменника, народу, історичної епохи.

  12. Родина Тобілевичів — це:
  а) Карпенко-Карий, Садовський, Саксаганський, Садовська-Барілотті;
  б) Карпенко-Карий, Старицький, Кропивницький, Заньковецька;
  в) Карпенко-Карий, Старицький, Садовський, Садовська-Барілотті.

  Завдання II рівня.

  Дати відповіді на три питання за вибором (письмово).
  1. Перелічити основні ознаки драматичного твору.
  2. Розкрити поняття «корифеї». Назвати корифеїв українського театру II половини XIX століття.
  3. Підтвердити прикладами з тексту, що «Хазяїн» І. Карпенка-Карого — сатирична комедія.
  4. Дати визначення комедії.
  5. Визначити теми відомих вам п’єс І. Карпенка-Карого.
  6. Виписати цитати, які характеризують Т. Пузиря як неосві-чену, безкультурну людину.
  7. За опорною схемою охарактеризувати улюблений образ з комедії «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.

  Завдання III рівня.

  Виконати будь-які три завдання.
  1. Розповісти про історію написання автором п’єси «Хазяїн».
  2. Порівняти образи Пузиря і Золотницького.
  3. Зробити порівняльну характеристику економів Пузиря.
  4. Написати складний план до образу Пузиря.
  5. Охарактеризувати «хазяйську машину управління» Пузиря.
  6. Пояснити ставлення автора до образів п’єси «Хазяїн».
  7. Охарактеризувати жіночі образи п’єси «Хазяїн».
  8. Розкрити зв’язок п’єси «Хазяїн» з іншими п’єсами автора.

  Завдання IV рівня.

  Написати твір на одну з тем.
  1. Мій улюблений драматичний твір української драматургії II половини XIX століття.
  2. П’єси корифеїв українського театру II половини XIX століття на сценах українських театрів.
  3. Мій улюблений жанр драматургії II половини XIX століття.
  4. Комедія — улюблений жанр І. Карпенка-Карого.

  III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Підручник, опрацювати теоретичний матеріал; зробити в зошитах хронологічну таблицю «Життєвий і творчий шлях Івана Франка». Літературній групі підготувати літературно-музичний монтаж, присвячений І. Франку.

  УРОК № 22. Тема: Контрольна робота. Оцінювання за темою «Українська драматургія II половини XIX століття. Творчість І. Карпенка-Карого». Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.