УРОК № 21. Тема. Інші п’єси І. Карпенка-Карого. Значення його творчості для розвитку української драматургії. Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК № 21. Тема. Інші п’єси І. Карпенка-Карого. Значення його творчості для розвитку української драматургії. Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: стисло охарактеризувати інші п’єси драматурга, розкрити значення творчості Карпенка-Карого; розвивати в учнів навики узагальнення й систематизації набутих знань; виховувати в них любов до української мови та літератури.

  Обладнання: виставка творів письменника, повідомлення учнів.

  ХІД УРОКУ № 21. Тема. Інші п’єси І. Карпенка-Карого. Значення його творчості для розвитку української драматургії. Уроки української літератури, 10 клас

  I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ МЕТИ ЗАВДАНЬ УРОКУ

  II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Бесіда з учнями.
  1) Скільки п’єс написав І. Карпенко-Карий?
  2) Які п’єси ви вивчали в школі?
  3) Яка з них вам найбільше сподобалась і чим саме?
  4) Дати загальну характеристику театральної діяльності І. Карпенка-Карого.

  2. Повідомлення вчителя.
  1901 року театр І. Карпенка-Карого виступав у Москві. Драматург і сам грав кілька ролей. Московська газета «Театральные известия» надрукувала тоді такі вірші-відгук на вистави українського драматурга:

  С его талантом люд московский
  Теперь знакомится…
  Ей-ей, Малороссийский он Островский,—
  Фотограф родины своей…
  Его перо лишь правдой дышит,
  И чужд ему совсем шаблон…
  Он так же славно пьесы пишет,
  Как и играет славно он!..

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Пояснення вчителя.
  У монолозі Івана Барильченка з п’єси «Суєта» І. Карпенко-Карий виклав власні думки про завдання театру та драматургії: «Сцена ж — мій кумир, театр — священний храм для мене!.. В театрі грать повинні тільки справжню літературну драму, де страждання душі людської тривожить кам’яні серця, і, кору ледяну байдужості на них розбивши, проводить в душу слухача жадання правди, жадання загального добра, а пролитими над чужим горем сльозами убіляють його душу, паче снігу! Комедію нам дайте, комедію, що бичує сатирою страшною всіх і сміхом через сльози сміється над пороками і заставляє людей, мимо їх волі, соромитись своїх лихих учинків!.. Служйть таким широким ідеалам любо!»

  Такими були думки драматурга, який усе життя присвятив служінню своєму народові. Тематичне багатство, гострота художнього бачення, заглиблення у психологію персонажів і вмотивованість кожного їхнього вчинку дозволяють поставити І. Карпенка-Карого в один ряд з такими відомими сучасниками, як Бернард Шоу, Генріх Ібсен, Герхард Гауптман, Октав Мірбо.
  Трагедію особистості зображує драматург в історичній драмі «Сава Чалий».
  (Вчитель характеризує п’єсу, наголошуючи, що людина, яка зганьбила своє добре ім’я зрадою народних інтересів, лихими вчинками,— постать справді трагічна. Це стає особливо зрозумілим з відстані століть, які минули. Ні внуки, ні правнуки не зможуть пишатися своїм предком. Отже, у драмі йдеться про трагедію цілого роду і, певною мірою, народу. Звичайно, особистість, що втратила народну повагу, варта співчуття, але водночас і осуду.)
  Підсумком розмови можуть бути слова Івана Франка:
  «Твір, гідний стати в ряді архітворів нашої літератури, це «Сава Чалий», трагедія з XVIII в., основана на часах занепаду і хитання українського національного почуття, трагедія перевертня, що для особистої користі іде на службу до ворогів і нас лідком натуральної реакції здорових останків національного життя гине в хвилі, коли його зрадницькі плани, здавалося, були близькі до здійснення.
  …Драма мала велике значення для сучасної України, плямуючи інтенції сучасного національного ренегатства, і покотилася по театральних дошках як могутня проповідь повороту ренегатів до служіння своєму народові і його кровним інтересам».

  2. Учнівські повідомлення.
  1) Популярність «Наймички» І. Карпенка-Карого на сценах театрів.
  2) Сюжет соціально-психологічної драми «Безталанна».

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

  Запитання до учнів.
  1. Чому, на вашу думку, п’єси І. Карпенка-Карого і сьогодні актуальні?
  2. Яка з п’єс вам особливо запам’яталась і чому?
  3. Хто з героїв п’єс драматурга і над чим заставив вас задуматись?

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Підготуватися до тематичної залікової роботи «Українська драматургія II половини XIX століття. Творчість І. Карпенка-Карого».

  УРОК № 21. Тема. Інші п’єси І. Карпенка-Карого. Значення його творчості для розвитку української драматургії. Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.