УРОК № 20. Тема. І. Котляревський. «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання. Образи поеми. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 20. Тема. І. Котляревський. «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання. Образи поеми. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: опрацювати зміст поеми, дати характеристику головних героїв; розвивати в учнів відчуття образного слова, спостережливість; виховувати високі патріотичні почуття.

  Обладнання: поема Вергілія «Енеїда», ілюстрації А. Базилевича до «ЕнеїДи» Котляревського, запис арїї Енея з опери «Енеїда» М. Лисенка, підручник, тексти.

  ХІД УРОКУ № 20. Тема. І. Котляревський. «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання. Образи поеми. Уроки української літератури, 9 клас

  І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Перевірка домашнього завдання.
  1) В яких історичних умовах почала формуватися нова українська література?
  2) Значення народності в новій українській літературі.
  3) Які нові теми, жанри й образи з’явилися в літературі?
  4) Розкажіть про діяльність «Руської трійці».
  5) Як формувався Світогляд Котляревського?
  6) Назвіть головні твори письменника.

  2. Перевірка письмового завдання за «Словником античної міфології».

  II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Пояснення вчителя за матеріалами підручника.

  2. Словникова робота.
  Силабо-тонічне віршування (від грецьк.— склад і наголос) засноване на упорядкованому чергуванні наголошених і ненаго-лошених складів і, відповідно, приблизно однаковій кількості складів у рядку. Залежно від кількості складів у повторюваній частині рядка (стопі) розрізняють дво- і трискладові розміри силабо-тонічного віршування. До двоскладових розмірів належать хорей і ямб, до трискладових — дактиль, амфібрахій і анапест.

  3. Робота над текстом твору.

  План змісту поеми.
  Частина І. Початок подорожі Енея. Гостювання в Дідони.
  Частина II. В Сицилії. Поминки по батькові Енея Анхізу. Пожежа! (Горить троянський флот.)
  Частина III. На землі Кумській. Подорож Енея з Сівіллою на той світ. Зустріч з батьком.
  Частина IV. В Латинській землі. Обмін подарунками між Енеєм та царем Латином. Початок війни.
  Частина V. Війна між троянцями та рутульцями. Героїчний подвиг Низа та Евріала.
  Частина VI. Продовження війни. Поєдинок Турна з Енеєм.

  4. Стислий переказ змісту поеми.

  5. Пояснення вчителя.
  «Енеїда» Котляревського за жанром — ліро-епічна, травестійно-бурлескна поема.
  Поемою вона називається тому, що це віршовий великого розміру твір, в якому зображені значні події, яскраво розкрито людські Характери, присутній глибокий психологізм.

  Епічна — бо в ній говориться про людей, їхні вчинки, переживання та боротьбу в розповідній формі.

  Травестійна — бо автор перевдягнув античних героїв Вергилієвої «Енеїди» в українське вбрання, переніс їх в історичні умови саме українського життя, зокрема побуту козаків-запорожців, українського панства, чиновників та простого люду

  Бурлескна — бо події і люди змальовуються здебільшого в жартівливому, знижувальному тоні.

  6. Робота з підручником.
  Прочитати розділ «Тематика «Енеїди» і розповісти про тематику твору.

  7. Робота в зошиті.
  Записати визначення теми, жанру «Енеїди» Котляревського.

  8. План до образів «Енеїди» (орієнтовний).
  I. Еней і троянці.
  1. Авторська характеристика Енея.
  2. Риси вдачі Енея.
  3. Троянці. Образи Низа і Евріала.
  II. Образи богів.
  III. Земні герої (царі).

  9. Підсумкова бесіда з учнями.
  1) Коли вперше було надруковано «Енеїду»? За яких обставин?
  2) Як слід розуміти назву поеми?
  3) Визначіть і поясніть жанр твору.
  4) Яка тема поеми? Обґрунтуйте свою думку.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Письмово скласти плани до характеристики Енея, троянців, небожителів. (Венера, Юнона, Зевс, Нептун, Еол, Вулкан.)
  Для самостійного читання: Іван Котляревський. «Москаль-чарівник»; Іван Пільгук. «Грозовий ранок» або Борис Левін. «Видно шляхи полтавськії…»

  УРОК № 20. Тема. І. Котляревський. «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання. Образи поеми. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.