УРОК № 19. Тема. Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника. Уроки української літератури, 9 клас

  УРОК № 19. Тема. Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника. Уроки української літератури, 9 клас

  Мета: розповісти учням про становлення нової української літератури, діяльність «Руської трійці», розкрити значення «Русалки Дністрової», ознайомити з розвитком драматургії. Розкрити учням роль зв’язку з народом у становленні світогляду та формуванні поглядів І. Котляревського.

  Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, підручник, тексти. Записані на дошці чи на плакаті слова:

  Будеш, батьку, панувати,
  Поки живуть люди;
  Поки сонце з неба сяє,
  Тебе не забудутьі
  Тарас Шевченко

  ХІД УРОКУ № 19. Тема. Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника. Уроки української літератури, 9 клас

  I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  Бесіда з учнями.
  1. 1764 рік. Яка важлива подія свідчить про погіршення становища України? (Скасування гетьманства, згодом Запорізької Січі.)
  2. Дайте оцінку запровадженню кріпацтва в Україні. До чого це призвело?
  3. Яка тенденція стала помітною серед інтелігенції? (Відхід від народу.)
  4. Що можна сказати про мовну політику самодержавства?
  5. Назвіть основні події кінця XVIII — початку XIX ст., пов’язані з опором народних мас. (Події в с. Турбаях, легендарний Устим Кармалюк, створення Кирило-Мефодіївського братства.)
  6. Охарактеризуйте розвиток культури цього періоду.

  II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
  1. Виразне читання поезії І. Франка «Котляревський».

  2. Оголошення теми мети та завдань уроку.

  III СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Пояснення вчителя за планом.
  1) Виникнення нової української літератури, біля джерел якої був І. П. Котляревський. (У 1798 р. вийшли друком перші три частини «Енеїди».)
  2) Розвиток нової української літератури шляхом народності.
  3) Вплив на розвиток л тера ури ентименталізму та романтизму.
  4) Поява нових тем, створення нових образів, нових жанрів.

  2. Учнівські повідомлення.

  Повідомлення 1. Особливої уваги заслуговує діяльність «Руської трійці», звідки вийшли перші зразки нової української пітератури в Галичині. 1832 року у Львівській духовній семінарії організувався гурток молоді, який поставив собі завдання працювати на користь народу, нести в народ культуру рідною мовою. Гурток цей складався спочатку з Маркіяна Шашкевича, Якова Головацького та Івана Вагилевича, згодом до них приєдналися й інші семінаристи. В 1837 році вони видали збірник «Русалка Дністрова», який став першим паростком нової літератури. Книжка складалася з творів самих учасників гуртка і з народних пісень.

  Повідомлення 2. Укладачі збірки не тільки переймалися гнжким становищем українського народу в Галичині, а й гаряче бралися до освітньої роботи на його користь. Вони підкреслювали свій зв’язок з літературою Наддніпрянської України, обстоювали і єність усіх українців.

  3. Словникова робота.

  Просвітництво — ідейний рух, що сформувався у Франції XVIII ст. Характерними рисами Просвітництва є віра у прогресивний розвиток суспільства, який досягається поширенням культури й освіти, культ розуму й науки. В Україні, починаючи з перших десятиліть XIX ст., ідеї Просвітництва були пов’язані з визволенням від соціального і національного гніту, відстоюванням права на національну своєрідність культури. Основними функціями мистецтва вважалися виховна і пізнавальна, звідки випливає висока оцінка правдивого зображення дійсності. Для літератури просвітницького спрямування характерні ідейна наснаженість, утвердження думки про рівність людей та природжену схильність їх до добра, протест проти будь-якого придушення свободи особистості. На відміну від класицизму, центральною постаттю в літературі Просвітництва стає демократичний герой, представник народу, який втілює його високі моральні якості. В основу про світницького реалізму покладено обумовленість поведінки люди ни суспільними обставинами життя. В літературі найактивніше розвиваються жанри роману, повісті, соціально-побутової драми, байки.
  Риси Просвітництва властиві творам І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, а пізніше — творчості Т. Шевченка, Б. Грінченка, І. Франка.

  Роди літератури — найзагальніші одиниці поділу літе ратурних творів за способом зображення дійсності: епос, лірика і драма.

  Літературний жанр (від франц.— рід, вид) — тип літературного твору, який має певні особливості змісту і форми. Жанри поділяються на епічні (оповідання, повість, роман), ліричні (вірш-роздум, елегія, романс, послання тощо), ліро-епічні (байка, балада, поема), драматичні (комедія, водевіль, драма, трагедія).

  4. Бесіда з учнями.
  1) В яких історичних умовах створювалася нова українська література?
  2) Яким змістом вона наповнилася?
  3) Поясніть значення народності в новій українській літературі.
  4) Які нові теми й образи з’явилися в літературі?
  5) Якими жанрами вона збагатилася?
  6) Яке значення для розвитку літератури мала діяльність «Руської трійці»?

  5. Робота з підручником.
  Опрацювати теоретичний матеріал підручника. Скласти на цій основі план біографії І. Котляревського.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Знайти у «Словнику античної міфології» відомості про міфічних героїв, які зустрічаються у творі Котляревського, записати їх у зошиті.

  УРОК № 19. Тема. Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.