УРОК № 1. Тема. Усна народна творчість. Народний епос. «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Гей, не дивуйтесь, добрії люди», «Чи не той то хміль», «Хмельницький і Барабаш». Уроки української літератури, 10 клас

  УРОК № 1. Тема. Усна народна творчість. Народний епос. «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Гей, не дивуйтесь, добрії люди», «Чи не той то хміль», «Хмельницький і Барабаш». Уроки української літератури, 10 клас

  Мета: закріпити знання учнів про жанри усної народної творчості, проаналізувати передбачені програмою твори народного епосу; розвивати пам’ять і усне мовлення учнів, навики аналізу художніх творів; виховувати в учнів любов до усної історії українського народу, відображеної у творах народного епосу, патріотичні почуття, духовність, благородство.

  Обладнання: тексти творів народного епосу, таблиці, грамзаписи.

  ХІД УРОКУ № 1. Тема. Усна народна творчість. Народний епос. «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Гей, не дивуйтесь, добрії люди», «Чи не той то хміль», «Хмельницький і Барабаш». Уроки української літератури, 10 клас

  І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

  1. Слово вчителя.
  Характеристика предмета і структури курсу, вимоги до ведення зошитів з літератури.

  2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

  II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

  1. Вступне слово вчителя.

  Українська народна творчість — безцінна духовна скарбниця нації. В її творах — немеркнуча слава нашого народу, його болі, страждання, надії. Великий М. Гоголь писав: «Пісні для України — все: і поезія, і історія, і батьківська могила». Пропоную ці слова взяти за епіграф до уроку.
  (Учні записують епіграф, звучить грамзапис пісні «Взяв би я бандуру».)

  2. Бесіда з учнями.
  1) Поясніть значення слова «фольклор». (від англ. folk — народ, lore — знання, мудрість; фольклор — усна народна творчість.)
  2) Які види фольклору ви вивчали в попередніх класах? (Епос, лірика, драма.)
  3) Які жанри усної народної творчості запам’ятали?
  4) Поясніть записані на дошці вислови видатних людей.
  а) «Покажіть мені народ, у якого б було більше пісень. Наша Україна дзвенить піснями». (М. Гоголь)
  б) «Яких тільки видозмін не мають пісні народні — окраса нашої поезії! Тут і пісні ліричні, й епічні, й історичні, і весільні, і трудові, і баладні, і жартівливі.
  Не любити таку творчість — неможливо». (М. Рильський)
  в) «Українська пісня — це бездонна душа українського народу, це його слава». (О. Довженко)
  (Звучать уривки пісень, учні визначають їх жанр.)
  5) Пояснити за таблицею жанри фольклору. Занести таблицю в зошити.

  16

  III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Лекція вчителя.
  1) Усна народна творчість нашого народу відтворила його минуле й сучасне, зберігши для нащадків події і дух попередніх історичних епох.
  Народний епос України — це легенди, перекази, балади, анекдоти, історичні пісні та думи. В 10 класі ми вивчатимемо такі жанри народного епосу, як історичні пісні та думи про боротьбу з турецько-татарськими нападниками і польсько-шляхетськими завойовниками.
  Історичні пісні відбивають славну історію українського народу, яка дала чимало прикладів самовідданого служіння рідному краю, своїй землі. Ці пісні є також правдивими свідченнями високої обдарованості, поетичного таланту українців.

  2) План аналізу текстів пісень (орієнтовний).
  1. Яку епоху відображено в пісні.
  2. Про які історичні події в ній йдеться.
  3. Головні герої пісень, як вони змальовані.
  4. Які почуття і настрої передає пісня.
  3) (Звучить пісня «Зажурилась Україна, бо нічим прожити».)
  У пісні «Зажурилась Україна, бо нічим прожити» Україна виступає образом-уособленням. Вона, як мати, оплакує своїх дітей:

  Зажурилась Україна,
  Бо нічим прожити,
  Витоптала орда кіньми
  Маленькії діти…

  Поряд із тугою в пісні відчуваються незламна воля українського народу до боротьби та віра в перемогу над ворогами: «…дамо стиха лиха та вражому турку!»
  Улюбленими героями історичних пісень є козаки-запорожці — люди надзвичайної відваги, що мають у серці велику любов до батьківщини. Ці хоробрі лицарі воліють краще смерть прийняти, ніж бути поневоленими.
  4) В основі пісні «Гей, не дивуйтесь, добрії люди» — події національно-визвольної війни 1648—1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького — Пилявська битва. Історики розповідають, що 1648 року польське військо виступило проти Богдана Хмельницького, який став табором біля Пилявського замку на Волині. Славетний гетьман вдався тоді до воєнних хитрощів і наказав частині козаків Напасти на поляків у вивернутих кожухах і з криками «алла». Поляки перелякалися з несподіванки, гадаючи, що зазнали нападу татар, серед них почалося безладдя, паніка, а козаки вдало скористалися з цього і розбили шляхетське військо. У Пилявській битві прославився Максим Кривоніс, якого в пісні названо Перебийносом:

  А Перебийніс водить немало —
  Сімсот козаків з собою.
  Рубає мечем голову з плечей,
  А решту топить водою:
  «Ой пийте, ляхи, води калюжі,
  Води болотянії».

  Завершується пісня оптимістичною впевненістю в тому, що після такої поразки польські пани, яких загнали аж за Віслу, «не вернуться і в три роки».
  5) Свого улюбленого ватажка Богдана Хмельницького народ звеличує в пісні «Чи не той то хміль…»
  Гетьмана змальовано як справжнього народного героя, мужнього і відважного воїна, мудрого державного діяча і політика, захисника поневолених, «козацького батька».
  (Звучить пісня «Чи не той то хміль», учні аналізують її за поданим вище планом аналізу.)
  У пісні уславлений гетьман порівнюється з дужим і буйним хмелем, який швидко росте, набирається сили й оповиває все своїми листками та стеблом. Так і очолювана Хмельницьким національно-визвольна війна ширилася по всій Україні, піднімаючи народ на боротьбу за свободу.
  (Звучить у грамзапису дума «Хмельницький і Барабаш», після прослу-ховування якої розпочинається бесіда з учнями.)

  2. Бесіда з учнями.
  1) Хмельницький і Барабаш — обидва представники козацької старшини. Чи однакова мета їхнього життя? Чого прагне кожен з них?
  2) Що стає причиною конфлікту між Хмельницьким і Бараба-шем?
  3) Розкрийте ідею твору. Дайте власну оцінку поведінці та вчинкам персонажів.
  Отже, образ Хмельницького розкривається в контрастному зіставленні з образом Барабаша. Якщо Барабаш думає лише про сите життя і свою вигоду, то Хмельницький дбає про волю рідного народу. Велич гетьмана саме в тому, що він виражає прагнення народу і веде його на справедливу боротьбу. Страта Б. Хмельницьким черкаського полковника Барабаша, щоправда не зафіксована істориками, у думі цілком виправдана, бо, за нормами народної моралі, відступництво — то непрощенний гріх, за який людина має бути обов’язково покарана.

  3. Висновок.
  Протягом багатьох століть напруженої боротьби за національне і соціальне визволення український народ творив свою сувору і мужню ліричну поезію — думи та пісні. У них відбивається світогляд народу на кожному етапі історичного розвитку, його морально-етичні норми, погляди, естетичні смаки. В історичних піснях та думах оживають героїчна історія українського народу, його гордий нескорений дух, безмежна відданість своїй Батьківщині. Героїчний епос — наша гордість. За висловом І. Франка, «думи — безсмертні пам’ятки, створені генієм самого народу». У них народ оспівував оборонців вітчизни, своїх захисників, які на смерть билися з ворогами.

  IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

  Запитання до учнів.
  1. Що ми називаємо народним епосом?
  2. Як поділяються пісні за жанрами?
  (Календарно-обрядові, соціально обрядові, соціально-побутові, коломийки, жартівливі.)
  3. Що називається думою? Яка її будова.

  V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Зробити на аркуші паперу формату А-4 ідейно-художній аналіз однієї з маловідомих історичних пісень чи дум.

  УРОК № 1. Тема. Усна народна творчість. Народний епос. «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Гей, не дивуйтесь, добрії люди», «Чи не той то хміль», «Хмельницький і Барабаш». Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.