УРОК № 1. Тема. Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку. Уроки української літератури, 8 клас

  УРОК № 1. Тема. Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку. Уроки української літератури, 8 клас

  Мета: дати учням поняття про літературу як мистецтво слова, домогтися засвоєння початкових відомостей про літературознавство як науку; розвивати в школярів навики самостійної роботи в досягненні знань;
  виховувати в учнів пізнавальний інтерес та любов до української літератури.

  Обладнання: виставка книжок українських авторів, Телехова О. Вивчення теорії літератури в школі, Бандура О., Волошина Н. Українська література. Підручник для 8 класу.

  ХІД УРОКУ № 1. Тема. Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку. Уроки української літератури, 8 клас

  I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

  II. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Слово вчителя.
  Слово література походить від латинського літера — буква. Отже, література — це те, що написано буквами. Пізніше воно набрало трохи іншого змісту: література — це те, що створене письменником і записане на папері. Твори художньої літератури поділяються на роди.

  2. Робота з таблицею поділу творів художньої літератури на роди.

  4

  3. Слово вчителя.
  Кожний письменник, починаючи працювати над твором, вивчає навколишню дійсність, побачене й почуте обмірковує, визначає, що важливе, характерне, а що випадкове, другорядне. У своїх творах письменники зображають важливі, характерні події, явища, риси вдачі людей, малюють словами художні образи.

  4. Запис в зошиті значення виразу «художній образ».

  Художній образ — це особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий характер, цілісність, життєвість і конкретність. Саме це відрізняє дану форму естетичного освоєння дійсності від наукового пізнання.

  5. Слово вчителя.
  У різних видах мистецтва художні образи створюються за допомогою різних засобів. У творах літератури — за допомогою мови й не можуть виникнути та існувати поза межами слова.
  Щоб правильно зрозуміти художній твір, потрібно під час читання чітко уявляти все зображене в ньому, вдумуватися в прочитане, усвідомлювати ставлення автора до того, що він зобразив.
  У створенні образу велику роль відіграє художній вимисел. Завдяки йому образ не сприймається як копія чи фотографія якоїсь людини, факту, події. Художній вимисел — це витвір творчої уяви письменника, результат творчого процесу в художньому відтворенні дійсності, у створенні художньої правди.
  Першоелементом художньої літератури й основним її знаряддям є мова. Мова художньої літератури — це різновид загальної літературної мови, головний засіб творення художніх образів у літературі, основний художній матеріал письменника.
  Художню літературу, її походження, специфіку, суспільне значення й закономірності розвитку вивчає літературознавство, наука, що включає в себе три основні дисципліни: історію літератури, теорію літератури, літературну критику,

  6. Робота з підручником .
  Прочитати про літературознавство як науку про художню літературу.

  7. Ознайомлення учнів з розділами підручника, навчальною програмою, вимогами до учнів.

  8. Прочитати звернення авторів підручника до учнів.

  III. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

  1. Запитання.
  1) Які є роди художньої літератури?
  2) Назвати жанри літератури.
  3) Що таке художній вимисел?
  4) Що є першоелементом художньої літератури?
  5) Що називається художнім образом?
  6) За допомогою чого творяться художні образи у творах літератури?
  7) Яка наука вивчає художню літературу?
  8) 3 яких основних дисциплін вона складається?

  2. Бесіда за матеріалами художніх творів, що учні прочитали влітку.

  IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  Вивчити конспект уроку.

  УРОК № 1. Тема. Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку. Уроки української літератури, 8 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 8 клас

  Комментарии закрыты.