Уроки № 58, 59. Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Уроки № 58, 59. Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Мета: закріпити знання про правопис прийменників разом окремо та через дефіс; формувати вміння визначати в словах орфограму “Написання прийменників разом, окремо і через дефіс” та обгрунтовувати вибір написання відповідним правилом; розвивати орфографічну грамотність, увагу, пам’ять, логічне мислення.

  Тип уроків: уроки закріплення вивченого.

  Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.

  Хід уроку № 58, 59. Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  І. Перевірка домашнього завдання.

  Робота біля дошки. Виконання індивідуальних завдань двома-трьома учнями.

  Картка 1
  Переписати, вставляючи пропущені букви та знімаючи риску. Вказати похідні прийменники. Підкреслити в реченнях члени речення. Пояснити, чому прийменники не є членами речення.

  Пішла Настя по с..лу добувати к..селю. Груш у бур’яні не/ро..шукують. Уродили на в..рбі груші. Дали пол..зати меду чер..з скло. По/пер..д полювання собак не/годують. П..ганий будяк і з/під к..шені виросте. Він і на оч..реті вузлів шукає. Плив, плив, а коло бер..га потонув. На/п..ред з..ми напасся вітру в рукавицю.Народна творчість.

  Картка 2
  Переписати, вставляючи пропущені букви. У кожному реченні визначити прийменники. Вказати похідні прийменники, пояснити спосіб їх творення.

  С..дить батько кінець стола, на руки сх..лився. (Т.Шевченко.) Із-за гори місяць ясний на луг поглядає; край бер..га дівчинонька тихо походжає. (Л.Глібов.) Д..рева споконвіку поруч нас. Вмирає за людину дер..вина. (П.Перебийніс.) Знов по короткій ночі день устав ясночолий. (К.Галчинський.) Маю жаль я за всім, що пл..ло біля мене й круг мене. (М.Рильський.) Ідуч.. назустріч бур..вію, сам на півдорозі упаду. (М.Сингаївський.) Поміж двома мат..риками ліг многоводний океан. (М.Рильський.)

  Картка 3
  Вибравши прийменник, поставити іменники у потрібній формі. Визначити, з формами яких відмінків вживаються вибрані прийменники.

  Я (по, за, національність) українець. Називайте мене (на, по, ім’я). Я мешкаю (по, на, вулиця) Олеся Гончара. Пишіть мені (за, по, на, адреса), що вказана на конверті. Я замислився (над, через, пропозиція) вчителя. Кому ж не хочеться одягнутися (по, за, мода)! Я не відвідував уроків (через, із-за, хвороба ).

  ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

  ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей.

  Бесіда.

  • На якій підставі прийменники поділяються на непохідні й похідні?
  • Від яких частин мови можуть утворюватися похідні прийменники? Навести приклади.
  • Як пишуться похідні прийменники, утворені від прислівників, іменників та прийменників?
  • Навести приклади похідних прийменників, що пишуться окремо.
  • Як пишуться похідні прийменники, утворені приєднанням до прийменників з, із інших прийменників? Навести приклади.

  Робота з підручником. Самостійне опрацювання учнями таблиці “Правопис прийменників”.

  ІV. Виконання вправ на закріплення вивченого.

  Попереджувальний диктант.

  Вздовж дороги насаджують клени. А навколо тут простір зелений. (М.Нагнибіда.) Всміхнувся степ услід грозовій тучі. (О.Довгий.) Ну, словом, листя розпустили всі назустріч живодайному дощеві. (М.Рильський.) Летять мої лелеки чорноброві навстріч твоїм русявим журавлям. (Б.Олійник.) З-за моря, звідки путь далека, вернувсь засмучений лелека. (Л.Дмитерко.) Маленьке, вертке бджоленя дзвеніло довкола соняшника. (О.Довгий.) І тільки художник, мов кактус в пустині, на сцені усупереч всьому цвіте. (Л.Первомайський.) Мошва літає навколо вогню, доки крилець не обсмалить. (Нар.творч.)

  Переписати, вставляючи пропущені букви і знімаючи риску. Пояснити написання прийменників.

  І. І довго там д..влюся я, як із/за лісу, з/за густого зіходить зіронька моя. (Л.Глібов.) Може, мій в..чірній срібний голос дол..тить до тебе з/за Дніпра. (М.Сингаївський.) Не вернуться уже із/за морів ж..ття мого сполохані лелеки. (Д.Луценко.) З/під старої сторінки ж..ття виз..рає нова
  і чиста. (М.Коцюбинський.) Ця зоря з/поміж зір найясніша. (П.Усенко.) У коваля рука уміла і теплий погляд з/під бр..ля. (О.Довгий.)

  ІІ. Він іде у сніг, а зорі із/під ніг. (П.Воронько.) В..стрибує з/за повороту вітрець, співаюч.. пісні. (Н.Забіла.) Уже в..селка ро..маїта пустила стріли з/поза хмар. (А.Малишко.) Якщо з..мля з/під тебе ут..че, не допоможе нічиє пл..че. (О.Довгий.) Може, з/поміж нас і геній потім вийде невзначай. (П.Тичина.) Цього ранку з/над ріки умовним стуком вірний дятел мені вістку пер..слав. (Б.Олійник.)

  Словниковий диктант. Позначити в словах орфограму “Написання прийменників разом, окремо і через дефіс”.

  Назустріч долі, навколо нас, попри невдачі, всупереч чуткам, з-поміж друзів, на відміну від інших, з-попід брів, залежно від часу, незважаючи на біль, у зв’язку з певними подіями, незалежно ні від чого.

  Прочитати словникові статті. Виконати роботу за варіантами:
  1) прислівник назустріч, іменник із прийменником на зустріч увести до самостійно складених речень (усно);
  2) прийменник незважаючи на та дієприслівник із часткою не зважаючи ввести до самостійно складених речень (усно).

  НАЗУСТРІЧ — НА ЗУСТРІЧ.
  Назустріч. 1. присл. Назустріч плив корабель. 2. прийм. І я пішов, прискорюючи крок, назустріч людям. (В.Симоненко.)
  На зустріч, ім. з прийм. Ми ходили на зустріч з колишніми однокласниками.

  НЕЗВАЖАЮЧИ — НЕ ЗВАЖАЮЧИ.
  Незаважаючи, прийм. у поєднанні з прийменником на. Незважаючи на те, що сім’я жила бідно, всі діти одежали освіту.
  Не зважаючи, дієприс. з част. Працював добре, не зважаючи ні на які обставини.
  Зі словника-довідника з культури
  української мови

  Прочитати. Пояснити написання виділених слів.

  І. Не зважаючи на виняткову гостинність українців, до хати, а тим більше до столу запрошували не кожного. Щодо цього існувала приказка: “Я з нечесним за стіл не сяду”. Особливо плекалися в народній моралі честь і гідність.

  ІІ. Період від Зеленого до Троїцького четверга називали в народі Зеленими святами. Незважаючи на те, що подібне свято під назвою День рож, або Розалія, відзначали й римляни, свято ніяк не можна вважати запозиченим. (З підр.)

  Переписати, ставлячи подане в дужках слово у потрібній формі. Прийменники підкреслити, вказати непохідні й похідні.

  Згідно з (розпорядження) я був відряджений до м.Одеса для укладення договору з Одеським пароплавством про оренду двох катерів для зйомок кінофільму під робочою назвою “За певних обставин”. (З докум.) В гербарії моєму безліч листя дерев і трав стосовно (плин) днів. (М.Танк.)

  Диктант з коментуванням. Вказані вчителем два-три прийменники усно розібрати як частини мови (за схемою, поданою в підручнику).

  І. Із-за лісу, з-за туману місяць випливає, червоніє, круглолиций, горить, а не сяє. (Т.Шевченко.) З-за хмар височенько пливе місяченько. (М.Вороний.) Розвидняється, світять каштани, усміхається обрій з-під брів. (Є.Гуцало.) Уже прокидалося місто в каштанів з-поза плечей. (О.Довгий.) З-поміж верб, та груш, та яворини чорні стріхи глипають, нагнувшись, мохом вкриті, корчами калини… (І.Франко.) Гвоздики рожеву засвічують мідь з-за гілки, з-за тину, з-за рогу. (П.Усенко.) Сходить місяць, гаснуть зорі, з-за гаю спів несе луна. (М.Старицький.) У спомини тополею високою з-за обрію приходить рідна пісня. (П.Перебийніс.) З-над річки лине пісня голосна. (М.Рильський.)
  Може, мій вечірній срібний голос долетить до тебе з-за Дніпра. (М.Сингаївський.) У ту ніч чиєсь ридання з-понад озера неслось. (Олександр Олесь.)

  ІІ. І молоде із-за гори на конях покоління летить сюди. (П.Тичина.) А я виглядаю з-за обрію світлу весну, в холодному небі шукаючи сірого клина. (В.Раєвський.) З-під сонця в пронизливім віражі на гострім куті крила на мене шуліка ішов в піке, як пущена з лука стріла. (Б.Олійник.) Наїдком запахущим оси позаїдались, як малі. Лиш соняхи з-потойбік проса на все те зирять з-під брилів. (М.Самійленко.) Ранок веселими руками промінців викочує з-під землі пшеничний колобок сонця і ставить його на зелену скатертину озимини. (М.Стельмах.)

  Переписати, на місці крапок уставляючи пропущені похідні прийменники, що пишуться через дефіс.

  Орлиний клекіт … хмари чути. Черепаха … панцира все бачить. … смичка тонка паляничка. …. того, хто стоїть, підошов не вирізай. Одного й за стіл садять, а іншого й … столу виганяють.
  Народна творчість.

  Для довідок. З-за. З-під. Із-за. З-під. З-під.

  Прочитати фразеологізми, пояснити значення кожного з них. Два-три фразеологізми увести до самостійно складених речень (усно).

  Працювати з-під палиці. Виймати з-під спуда. Продавати з-під поли. Передавати з поли в полу. Узяти (утекти) з-під самого носа. Хоч з-під нігтя виколупай. Розуміти з півслова. Дивитися спідлоба. Зникнути (пропасти) з-перед очей.

  V. Підбиття підсумків уроку.

  VІ. Домашнє завдання.

  Уроки № 58, 59. Тема: Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Повернутись на сторінку Українська мова. 7 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.