Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  1. Тема уроку: Вступ. Розвиток української мови

  ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

  2. Тема уроку: Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки

  3. Тема уроку: Основні правила правопису

  СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

  4. Тема уроку: Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників та складні сполучникові речення з сурядним і підрядним зв’язком

  СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

  5. Тема уроку: Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному

  6. Тема уроку: Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

  СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

  7. Тема уроку: Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні

  8. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними означальними

  9. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

  10. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу

  11. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня

  12. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

  13. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети

  14. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядним наслідковим, умовним і допустовим

  БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

  15. Тема уроку: Смислові відношення між простими реченнями у безсполучниковому складному

  16. Тема уроку: Кома та крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення

  17. Тема уроку: Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення

  18. Тема уроку: Тире між частинами безсполучникового складного речення

  19. Тема уроку: Складне речення з різними видами зв’язку

  20. Тема уроку: Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

  ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

  21. Тема уроку: Текст як поняття лінгвістики тексту

  22. Тема уроку: Актуальне членування речення: “дане”(«відоме») і “нове”

  23. Тема уроку: Поняття про складне синтаксичне ціле (ссц)

  УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

  24. Тема уроку: Звуки мови і знаки письма, співвідношення їх

  25. Тема уроку: Вимова голосних і приголосних звуків у словах

  26. Тема уроку: Типи орфограм

  27. Тема уроку: Уживання м’якого знака

  28. Тема уроку: Уживання апострофа

  29. Тема уроку: Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням і використанням

  30. Тема уроку: Значущі частини слова

  31. Тема уроку: Основні способи словотвору

  32. Тема уроку: Орфограми в префіксах і суфіксах

  33. Тема уроку: Частини мови в українській мові

  34. Тема уроку: Правопис відмінкових закінчень іменників

  35. Тема уроку: Правопис відмінкових закінчень прикметників

  36. Тема уроку: Правопис числівників

  37. Тема уроку: Правопис займенників

  38. Тема уроку: Дієслово та його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник). Правопис особових закінчень дієслів

  39. Тема уроку: Н, нн у різних частинах мови

  40. Тема уроку: Не з різними частинами мови

  41. Тема уроку: Написання слів через дефіс

  42. Тема уроку: Словосполучення. Речення, його граматична основа. Види речень

  43. Тема уроку: Члени речення головні й другорядні

  44. Тема уроку: Однорідні члени речення

  45. Тема уроку: Відокремлені члени речення

  46. Тема уроку: Звертання. Вставні слова

  47. Тема уроку: Способи передачі чужої мови

  48. Тема уроку: Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання

  49. Тема уроку: Повторення вивченого про мовлення та спілкування

  50. Тема уроку: Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

  51. Тема уроку: Повторення вивченого про текст, стилі і типи мовлення

  52. Тема уроку: Повторення вивченого про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Заява. Автобіографія

  53. Тема уроку: Повторення вивченого про науковий стиль

  54. Тема уроку: Тексти для усного та письмового переказу тексту наукового стилю

  55. Тема уроку: Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел

  56. Тема уроку: Повторення вивченого про публіцистичний стиль

  57. Тема уроку: Тексти для усного та письмового переказу тексту публіцистичного стилю

  58. Тема уроку: Робота над усним і письмовим твором у публіцистичному стилі на морально-етичні та суспільні теми

  59. Тема уроку: Повторення вивченого про художній стиль. Тексти для усного та письмового переказу тексту художнього стилю

  60. Тема уроку: Робота над оповіданням на самостійно обрану тему

  Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.