• Реклама

Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

1. Тема уроку: Вступ. Розвиток української мови

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

2. Тема уроку: Частини мови, їхні основні смислові, морфологічні та синтаксичні ознаки

3. Тема уроку: Основні правила правопису

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

4. Тема уроку: Складне речення, його ознаки. Складні речення без сполучників та складні сполучникові речення з сурядним і підрядним зв’язком

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

5. Тема уроку: Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному

6. Тема уроку: Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

7. Тема уроку: Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні

8. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними означальними

9. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

10. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу

11. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня

12. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними

13. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети

14. Тема уроку: Складнопідрядні речення з підрядним наслідковим, умовним і допустовим

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

15. Тема уроку: Смислові відношення між простими реченнями у безсполучниковому складному

16. Тема уроку: Кома та крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення

17. Тема уроку: Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення

18. Тема уроку: Тире між частинами безсполучникового складного речення

19. Тема уроку: Складне речення з різними видами зв’язку

20. Тема уроку: Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

21. Тема уроку: Текст як поняття лінгвістики тексту

22. Тема уроку: Актуальне членування речення: “дане”(«відоме») і “нове”

23. Тема уроку: Поняття про складне синтаксичне ціле (ссц)

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

24. Тема уроку: Звуки мови і знаки письма, співвідношення їх

25. Тема уроку: Вимова голосних і приголосних звуків у словах

26. Тема уроку: Типи орфограм

27. Тема уроку: Уживання м’якого знака

28. Тема уроку: Уживання апострофа

29. Тема уроку: Слово і його лексичне значення. Групи слів за значенням, походженням і використанням

30. Тема уроку: Значущі частини слова

31. Тема уроку: Основні способи словотвору

32. Тема уроку: Орфограми в префіксах і суфіксах

33. Тема уроку: Частини мови в українській мові

34. Тема уроку: Правопис відмінкових закінчень іменників

35. Тема уроку: Правопис відмінкових закінчень прикметників

36. Тема уроку: Правопис числівників

37. Тема уроку: Правопис займенників

38. Тема уроку: Дієслово та його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник). Правопис особових закінчень дієслів

39. Тема уроку: Н, нн у різних частинах мови

40. Тема уроку: Не з різними частинами мови

41. Тема уроку: Написання слів через дефіс

42. Тема уроку: Словосполучення. Речення, його граматична основа. Види речень

43. Тема уроку: Члени речення головні й другорядні

44. Тема уроку: Однорідні члени речення

45. Тема уроку: Відокремлені члени речення

46. Тема уроку: Звертання. Вставні слова

47. Тема уроку: Способи передачі чужої мови

48. Тема уроку: Повторення відомостей про види мовленнєвої діяльності. Різновиди читання й аудіювання

49. Тема уроку: Повторення вивченого про мовлення та спілкування

50. Тема уроку: Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

51. Тема уроку: Повторення вивченого про текст, стилі і типи мовлення

52. Тема уроку: Повторення вивченого про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Заява. Автобіографія

53. Тема уроку: Повторення вивченого про науковий стиль

54. Тема уроку: Тексти для усного та письмового переказу тексту наукового стилю

55. Тема уроку: Доповідь (або реферат) на основі двох-трьох джерел

56. Тема уроку: Повторення вивченого про публіцистичний стиль

57. Тема уроку: Тексти для усного та письмового переказу тексту публіцистичного стилю

58. Тема уроку: Робота над усним і письмовим твором у публіцистичному стилі на морально-етичні та суспільні теми

59. Тема уроку: Повторення вивченого про художній стиль. Тексти для усного та письмового переказу тексту художнього стилю

60. Тема уроку: Робота над оповіданням на самостійно обрану тему

Українська мова. 9 клас. Конспекти уроків

Комментарии закрыты.