• Реклама

Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

Урок № 1. Вступ. Українська мова в світі

Урок № 2. Зв’язне мовлення. Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності. (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання

Урок № 3. Зв’язне мовлення. Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки

Урок № 4. Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле

Урок № 5. Звуки мови

Урок № 6, 7. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

Урок № 8. Основні норми української літературної вимови

Урок № 9, 10. Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті)

Урок № 11. Знаки письма

Урок № 12. Стилістичні засоби фонетики

Урок № 13. Одиниці мови. Тематичне тестування

Урок № 14. Зв’язне мовлення. Відтворення готового тексту. Усний переказ із творчим завданням

Урок № 15. Орфограми. Принципи українського правопису. Складні випадки правопису ненаголошених голосних

Урок № 16, 17. Зв’язне мовлення. Відтворення готового тексту. Письмовий переказ із творчим завданням

Урок № 18. Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа.

Урок № 19. Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа.

Урок № 20. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

Урок № 21. Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки

Урок № 22. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Бібліографія. Анотація

Урок № 23. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер. Приватизаційний сертифікат. (Ознайомлення).

Урок № 24, 25. Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях та префіксах.

Урок № 26. Основні орфограми в коренях, суфіксах, префіксах

Урок № 27. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Тематичне тестування.

Урок № 28, 29. Зв’язне мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему

Урок № 30. Контрольний диктант

Урок № 31. Контрольне аудіювання. Аналіз контрольного диктанту

Урок № 32. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

Урок № 33. Основні способи словотворення. Тематичне тестування.

Урок № 34, 35. Зв’язне мовлення. Письмовий відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.).

Урок № 36. Власне українські слова. Складні випадки слововживання.

Урок № 37, 38. Зв’язне мовлення. Письмовий переказ із творчим завданням

Урок № 39. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології та лексикології.

Урок № 40. Зв’язне мовлення. Усний переказ із творчим завданням

Урок № 41, 42. Зв’язне мовлення. Письмовий переказ із творчим завданням

Урок № 43. Лексикологія і фразеологія. Тематичне тестування.

Урок № 44. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

Урок № 45. Система частин мови: спільне і відмінне в них. Складні випадки правопису різних частин мови.

Урок № 46. Стилістичні засоби морфології.

Урок № 47. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

Урок № 48. Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз

Урок № 49. Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки

Урок № 50. Вступ. Риторика – наука і мистецтво переконувати.

Урок № 51. Виступ. Техніка підготовки виступу: добір матеріалу, його обдумування, конспект ключових слів.

Урок № 52. Зв’язне мовлення. Практичне заняття з риторики. Добір матеріалу для виступу, його обдумування, конспект ключових слів.

Урок № 53, 54. Структура виступу. План виступу. Вступ і закінчення виступу.

Урок № 55, 56. Зв’язне мовлення. Практичне заняття з риторики. Виступ на зборах

Урок № 57. Основне в змісті виступу (об’єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, повторення основних думок, лаконізм, гумор, дотепи, іронія).

Урок № 58. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування.

Урок № 59. Зв’язне мовлення. Виступ на зборах (підготовлений заздалегідь і не підготовлений)

Урок № 60, 61. Зв’язне мовлення. Письмовий переказ із творчим завданням

Урок № 62. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

Урок № 63. Аналіз контрольного диктанту

Урок № 64. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

Комментарии закрыты.