Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Урок № 1. Вступ. Українська мова в світі

  Урок № 2. Зв’язне мовлення. Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності. (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприймання чужого мовлення. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання

  Урок № 3. Зв’язне мовлення. Сприймання чужого мовлення. Різновиди читання. Навчальне читання мовчки

  Урок № 4. Одиниці мови: основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, складне синтаксичне ціле

  Урок № 5. Звуки мови

  Урок № 6, 7. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

  Урок № 8. Основні норми української літературної вимови

  Урок № 9, 10. Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-публіцистичної статті)

  Урок № 11. Знаки письма

  Урок № 12. Стилістичні засоби фонетики

  Урок № 13. Одиниці мови. Тематичне тестування

  Урок № 14. Зв’язне мовлення. Відтворення готового тексту. Усний переказ із творчим завданням

  Урок № 15. Орфограми. Принципи українського правопису. Складні випадки правопису ненаголошених голосних

  Урок № 16, 17. Зв’язне мовлення. Відтворення готового тексту. Письмовий переказ із творчим завданням

  Урок № 18. Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа.

  Урок № 19. Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа.

  Урок № 20. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

  Урок № 21. Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки

  Урок № 22. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Бібліографія. Анотація

  Урок № 23. Зв’язне мовлення. Створення власних висловлювань. Ділові папери. Субсидія. Фінансова ідентифікаційна картка. Віза. Ваучер. Приватизаційний сертифікат. (Ознайомлення).

  Урок № 24, 25. Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях та префіксах.

  Урок № 26. Основні орфограми в коренях, суфіксах, префіксах

  Урок № 27. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Тематичне тестування.

  Урок № 28, 29. Зв’язне мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему

  Урок № 30. Контрольний диктант

  Урок № 31. Контрольне аудіювання. Аналіз контрольного диктанту

  Урок № 32. Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.

  Урок № 33. Основні способи словотворення. Тематичне тестування.

  Урок № 34, 35. Зв’язне мовлення. Письмовий відгук про твір мистецтва (книжку, спектакль, кінофільм, картину та ін.).

  Урок № 36. Власне українські слова. Складні випадки слововживання.

  Урок № 37, 38. Зв’язне мовлення. Письмовий переказ із творчим завданням

  Урок № 39. Роль фразеологізмів у мовленні. Стилістичні засоби фразеології та лексикології.

  Урок № 40. Зв’язне мовлення. Усний переказ із творчим завданням

  Урок № 41, 42. Зв’язне мовлення. Письмовий переказ із творчим завданням

  Урок № 43. Лексикологія і фразеологія. Тематичне тестування.

  Урок № 44. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

  Урок № 45. Система частин мови: спільне і відмінне в них. Складні випадки правопису різних частин мови.

  Урок № 46. Стилістичні засоби морфології.

  Урок № 47. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

  Урок № 48. Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз

  Урок № 49. Тематичне тестування. Контрольне читання мовчки

  Урок № 50. Вступ. Риторика – наука і мистецтво переконувати.

  Урок № 51. Виступ. Техніка підготовки виступу: добір матеріалу, його обдумування, конспект ключових слів.

  Урок № 52. Зв’язне мовлення. Практичне заняття з риторики. Добір матеріалу для виступу, його обдумування, конспект ключових слів.

  Урок № 53, 54. Структура виступу. План виступу. Вступ і закінчення виступу.

  Урок № 55, 56. Зв’язне мовлення. Практичне заняття з риторики. Виступ на зборах

  Урок № 57. Основне в змісті виступу (об’єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, повторення основних думок, лаконізм, гумор, дотепи, іронія).

  Урок № 58. Елементи практичної риторики. Тематичне тестування.

  Урок № 59. Зв’язне мовлення. Виступ на зборах (підготовлений заздалегідь і не підготовлений)

  Урок № 60, 61. Зв’язне мовлення. Письмовий переказ із творчим завданням

  Урок № 62. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

  Урок № 63. Аналіз контрольного диктанту

  Урок № 64. Зв’язне мовлення. Аналіз письмового переказу

  Українська мова. 10 клас. Конспекти уроків

  Комментарии закрыты.