Уживання у — в, і — й.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Уживання у — в, і — й. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Чергування у— в без зміни значення слова можливе в усіх словах рядка
А утомитися, удень, уступ
В уголос, уклад, уживати
В увечері, удача, усередині
Г управа, удосконалення, уночі
Д учитель, увійти, убогий

2. Правил чергування у — в дотримано в рядку
А в нашій країні
В збиратися в дорогу
В навчалися у академії
Г тайга, одягнена в хвою
Д у останньому вагоні

3. Правил чергування у — в дотримано в усіх реченнях, ОКРІМ
А Вірю я в правду свого ідеалу.
Б Була весна, удень пригрівало сонце.
В Яблуневі сади стояли вмиті росою.
Г Яблуко м’яко скотилося у траву.
Д Уже доспіли яблука, груші.

4. Правил чергування у — в дотримано в усіх рядках, ОКРІМ
А плавати в річці, закінчив у суботу
Б приїхав в Одесу, запитай у батька
В успіхи в роботі, навчатися у ліцеї
Г відпочили в Італії, приїзд у Польщу
Д служити в армії, галявина у квітах

5. Прочитайте речення.
Мово моя, (1) тобі мудрість віків, пам’ять тисячоліть, розрада (2) хвилину смутку, зойк матерів (3) годину лиху, переможний гук лицарів (4) днину побідну, пісня серця дівочого (5) коханні своїм.

Літеру у треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
А1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

6. Прочитайте речення.
Вузька дорога потяглася (1)гору між глинистими крутосхилами, (2)критими чагарниками; попереду (3)поперек шляху синіло небо, позаду (4) просторих низинах сяяла річка, а (5)подовж неї табунилося чепурними хатами село.

Літеру в треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
А1
Б2
ВЗ
Г 4
Д 5

7. Правил чергування і — й дотримано в усіх реченнях, ОКРІМ
А Непроглядний гай стоїть тихий і спокійний.
Б Бульвари і парки вкриваються жовтим листям.
В Небо спохмурніло й насупилося, стало сірим.
Г Квіти майже відцвіли й розсіяли своє насіння.
Д Знявся вітер, і дерева скинули останнє вбрання.

8. Правил чергування і — й дотримано в усіх рядках, ОКРІМ
А найбільш ймовірний, швидко йти
Б спостерігає й описує, ріки й озера
В фрукти й овочі, батьки й діди
Г тополя і явір, темрява і світло
Д правда і кривда, сміх і сльози

9. Прочитайте речення.
Далеко (1) лунко оддавався голос солов’я, (2) бриніла в ньому пиха (3) погорда пестуна (4) улюбленця густого (5) буйного лісу.

Літеру й треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
А1
Б 2
В 3
Г4
Д 5

10. Прочитайте речення.
Як заллє Вербівку літнє сонце (1) засипле її золотом (2) сріблом сонячне марево, то вся кучерява рослина здається залитою зеленими хвилями, що десь набігли з моря, (3) залили, (4) затопили її, (5) скам’яніли, піднявшись угору.

Літеру і треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
А1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

11. Прочитайте речення.
День від дня холоднішало, (1) пташки хутко збиралися великими зграями, дзвінко (2) галасливо прощалися з рідними полями (3) лісами, бо взимку тут (4) холодно для них, (5) з їжею важко.

Літеру й треба писати на місці обох цифр рядка
А 1, 2
Б 2, 3
В 3, 4
Г 4, 5
Д 1, 5

12. Прочитайте речення.
На широчезній рівнині стояли до самого обрію соняшники, стрункі (1) пишноголові, (2) всі, як один, обернені до сонця; здавалося, вони (3) самі випро-мінювали світло, (4), може, тому навкруги було особливо святково (5) ясно.

Літеру й треба писати на місці обох цифр рядка
А 1, 2
Б 2, 3
В1, 3
Г 3, 4
Д 4, 5

Відповіді до теми Уживання у — в, і — й. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Д:
2 Б;
3 Г;
4 В;
5 Д;
6 Б;
7 Б:
8 А;
9 Б;
10 А;
11 Б;
12 В.

Уживання у — в, і — й. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)