Тире між підметом і присудком.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Тире між підметом і присудком. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Тире між підметом і присудком обов’язково слід поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А Усе геніальне просте.
Б Собор як свіча.
В Мова не полова
Г Мова одяг думок.
Д Ти втілення добра.

2. Тире між підметом і присудком обов’язково слід поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А Книги морська глибина.
Б Сини як зима і літо.
В Кохання не іграшка.
Г Усі дерева вкриті інеєм.
Д Квітки конвалії найніжніші.

3. Тире між підметом і присудком обов’язково слід поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А Усі ми не в тім’я биті.
Б У ці дні ранки тепліші
В Літні канікули улюблена пора.
Г Черешні в нашому саду розкішні.
Д Краса Дніпра оспівана в піснях.

4. Тире між підметом і присудком обов’язково слід поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А Ми діти сонця і добра.
Б Кров людська не водиця.
В Тиха вода завжди глибока.
Г Читати нові світи відкривати.
Д Самотність як обірвана струна.

5. Тире між підметом і присудком обов’язково слід поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А Твої очі як зорі.
Б Мова не полова.
В Липневі дні неповторні.
Г Лиш боротись значить жить!
Д Я полководець миру і добра.

6. Тире між підметом і присудком НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ставити в реченні (розділові знаки пропущено)
А «Віють вітри…» за жанром пісня.
Б Життя прожити не поле перейти.
В Сміле слово то наші гармати.
Г Шість і чотири десять.
Д Поле як море.

Відповіді до теми Тире між підметом і присудком. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Г;
2 А;
3 В;
4 Г;
5 Г;
6 Д.

Тире між підметом і присудком. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)