Спілкуймося правильно! Діалог дискусійного характеру. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Спілкуймося правильно! Діалог дискусійного характеру. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Діалоги, репліки яких уміщують пізнавальну інформацію, можуть належати до діалогів-тлумачень, діалогів-суперечок, діалогів-дискусій. Характерною особливістю таких діалогів є поширені репліки, що за будовою наближаються до монологу. Кожен із співрозмовників витлумачує власну позицію, наводить докази на підтвердження або спростування висловлених у розмові думок (тез).

  38. Прочитати діалог, який міг відбутися на уроці. Замість крапок додати пропущені репліки, увівши до них тезу та доказ (або докази) на її підтвердження.

  — Як ви гадаєте, чи можна Миколу з п’єси Івана Котляревського “Наталка Полтавка” однозначно вважати позитивним персонажем?
  — …
  — Але ж цей персонаж наділений такими привабливими рисами, як енергійність, ініціативність, врешті, він має рису, яку сьогодні називають контактністю, тобто з кожним уміє домовитись, до серця кожного дібрати ключик… І цю свою рису використовує на користь добрим людям, намагається допомогти, підтримати… Отже, позитивне начало в ньому перемагає?

  — …
  — А що можна сказати щодо образу Петра? Особисто я ніколи не погоджуся з позитивною характеристикою цього образу. Чому? Та тому що Петро — млявий, сонний, пасивний… У його характері я не відчуваю стрижня — Петро, на мою думку, неспроможний до боротьби, до протистояння життєвим обставинам… Він не те що Наталку не ладен захистити, він собі не може дати ради… Хочете мені заперечити?
  — …

  39. Скласти та “проговорити” за особами діалог-дискусійного характеру між двома дев’ятикласниками, першому з яких повісті Григорія Квітки-Основ’яненка подобаються надзвичайно, тоді як другий не є прихильником творчості письменника. Діалог відбувається на засіданні шкільного літературного гуртка, тому дотримуватись слід наукового стилю. У репліках діалогу використати деякі з поданих у рамці етикетних формул.

  На мою думку… Як на мене… На мій погляд…Без сумніву, ви маєте рацію. Ваші міркування слушні. Я не можу повністю погодитись… Справедливим є твердження… Є підстави стверджувати… Я дотримуюсь іншої думки. Доцільно звернути увагу… Я можу погодитись…

  Спілкуймося правильно! Діалог дискусійного характеру. Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Повернутись на сторінку Розвиток зв’язного мовлення. 9 клас

  Комментарии закрыты.