Спрощення в групах приголосних.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Спрощення в групах приголосних. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний
Б совіс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний
В щіс..надцять, очис..ний, доблес..ний
Г учас..ник, зап’яс..ний, швидкіс…ний
Д хвас..ливий, улес..ливий, щас..ливий

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А тиж..невий, форпос..ний, вартіс..ний
Б хвас..нути, піс..ний, заздріс..ний
В шус..нути, кіс..лявий, буревіс..ний
Г облес..ний, ус..ний, швидкіс..ний
Д беззахис..ний, компос..ний, доблес..ний

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А прихвос..ні, хрес..ний, напас..ник
Б зловіс..ний, шіс..сот, корис..ний
В кількіс..ний, хворос..няк, бриз..нути
Г страс..ний, боліс..ний, зап’ястний
Д навмис..не, балас..ний, ненавис..ний

4. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А сер..цевий, мес..ник, контекс..ний
Б блис..нути, мас..ний, особистіс..ний
В пес..ливий, захис..ник, піз..ній
Г радіс..ний, аванпос..ний, зліс..ний
Д совіс..ний, безжаліс..ний, фігурив..ці

5. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А перс..ні, випус..ний, тріс…нути
Б аген..ство, капос..ний, якіс..ний
В артис..ці, хрус..нути, зас..ланий
Г невіс..чин, тиж..невик, умис..ний
Д влас..ний, ціліс..ний, шелес..нути

6. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А буревіс..ник, шіс..десят, корис..ливий
Б чес..ний, мас..ниця, щиросер..ний
В млос..ний, шубовс..нути,рідкіс..ний
Г виїз..ний, гіган..ський, хрес..ний
Д звіс..но, захис..ний, студен..ство

7. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А балас..ний, виїз..ний, захис..ний
Б перехрес..ний, зап’яс..ний, якіс..ний
В тиж..невий, випус..ний, віс..ник
Г мас..ний, очис..ний, зліс..ний
Д форпос..ний, безшелес..ний, перс..ні

8. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А стис..нутн, учас..ник, медаліс..ці
Б наміс..ник, ціліс..ний, хрус..нути
В влас..ний, гус..нути, хвас..нути
Г двоміс..ний, кіс..лявий, піс..ний
Д компос..ний, прос..лати, доблес..но

9. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А буревіс..ник, со..нце, страс..ний
Б совіс..ний, контекс..ний, корис..ний
В зліс..ний, шіс..сот, ненавис..ний
Г надкіс..ниця, навмис..не, сер..це
Д пристрас..ний, почес..ний, пес..ливий

10. Спрощення в групі приголосних треби позначати на письмі в усіх словах рядка
А прихвос..ні, щотиж..ня, боліс..ний
Б почес..ний, мас.. ниця, окупан..ський
В безкорисливий, хвас..ливий, облес..ливий
Г мес..ник, шіс..надцятий, безчес..ність
Д особистіс..ний, хворос..няк, перелес..ник

11. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А жаліс..ливий, аванпос..ний, одномас..ний
Б волейболіс..ці, надшвидкіс..ний, захис..ний
В благовіс…ний, капос..ний, заздріс..ний
Г корис..но, передвіс..ниця, журналіс..ці
Д реміс..ник, комендан..ці, безвиїз..ний

12. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А безпристрас..ний, кар’єрис..ці, тиж..ні
Б радіс..ний, безчес..ний, турис..ці
В артис..чин, напас..ник, хрес..ний
Г хвас..ливий, влас..ний, шіс..надцять
Д заздріс..ний, збриз..нути, безвиїз..но

13. Правильно написано всі слова рядка
А виїзний, форпостний, студенський
Б тижневий, ненависний, хворостняк
В доблесний, піанісці, шістдесят
Г вісник, перехрестний, компостний
Д проїздний, аспірантський, пестливий

14. Орфографічну помилку допущено в рядку
А Здолати втому допоможе контрастний душ.
Б Заповідники сприяють охороні рідкісної флори.
В Відбулася позачергова сесія областної ради.
Г Через замети ми безвиїзно просиділи в селі.
Д Ви можете під’єднати швидкісний Інтернет.

15. Прикметник із суфіксом —ськ-утвориться від іменника
А Воронеж
Б Гаага
В Нью-Йорк
Г таджик
Д Петербург

16. Прикметник із суфіксом —ськ— утвориться від іменника
А Мекка
Б боягуз
В Кременчук
Г гагауз
Д Лейпциг

17. Прикметник із суфіксом —ськ— утвориться від іменника
А Люксембург
Б козак
В Рига
Г солдат
Д Кавказ

18. Правильно утворено обидва прикметники в рядку
А Франція — французький, сирота — сирітський
Б печеніг — печенізький, гігант — гігантський
В Гадяч — гадяцький, Калуш — калушський
Г Збараж — збаражський, Овруч — овруцький
Д мученик — мученикський, Буг — бузький

19. Правильно утворено обидва прикметники в рядку
А парубок — парубоцький, сусід — сусіцький
Б якут — якутський, Волноваха — волновашський
В Безрадичі — безрадицький, Острог — острожський
Г Прип’ять — прип’ятський, Бахмач — бахмачський
Д шляхта — шляхетський, чуваш — чуваський

20. Правильно утворено обидва прикметники в рядку
А Карпати — карпатський, чумак — чумацький
Б Бахмут — бахмутський, Кавказ — кавказький
В тюрки — тюрцький, Лохвнця — лохвицький
Г киргиз — киргизький, дивак — дивакський
Д студент — студентський, ткач — ткачський

21. Правильно утворено обидва прикметники в рядку
А Магдебург — магдебурський, солдат — солдатський
Б хижак — хижацький, викладач — викладачський
В Единбург — единбурзький, матрос — матроський
Г половець — половецький, стрілець — стрілецький
Д Сиваш — сивашський, Нью-Йорк — нью-йоркський

22. Букву ц на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А представни..тво, бра..тво
Б пасічни..тво, мецена..тво
В будівни..тво, молоде..тво
Г піра..тво, парубо..тво
Д декаден..тво, звірівни..тво

23. Правильно написано всі слова рядка
А юнацький, волзький, петербурзький
Б товариський, криворізький, пражський
В козацький, солдатський, норвезький
Г грекський, молодецький, герцогський
Д запорізький, студентський, латишський

24. Немає орфографічних помилок у варіанті
А Единбурзький фестиваль, паризькі музеї
Б Магдебурзьке право, французькі парфуми
В волоський горіх, Гринвіцький меридіан
Г язичницькі вірування, Запорожська Січ
Д чешський кришталь, казахські традиції

25. Правильно написано всі слова рядка
А добродійство, боягузтво, отроцтво
Б панство, агенство, підлабузництво
В гетьманство, птахство, громадство
Г рабство, лицарство, гайдаматство
Д юнацтво, жебракство, чаклунство

26. Правильно написано всі слова рядка
А студенство, мистецтво, просвітництво
Б братство, стрілєцство, будівництво
В пасічництво, жіноцтво, свідотство
Г чиновництво, ворожбитство, сиріцтво
Д слідство, кролівництво, кравецтво

27. Правильно написано обидва слова рядка
А Рівненщина, Прилуччина
Б Гуцульщина, козатчина
В кріпачина, Бойківщина
Г Лемківщнна, Донецчина
Д Франківсчина, Золочівщина

28. Орфографічну помилку допущено в рядку
А солдатчина, Сівершина
Б гайдаматчина, Волощина
В рекрутчина, Миргородщина
Г шляхетчина, Уманщина
Д вояччина, Звенигородщина

29. Орфографічну помилку допущено в рядку
А Туреччина, Галичина, Черкащина
Б Вінничина, Німеччина, Житомирщина
В Одещина, Хмельниччина, Харківщина
Г Словаччина, Збаражчина, Дрогобиччина
Д Луганщина, Сумщина, Острожчина

30. Літеру ч на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А торі..ній, ві..ний, пшени..ний
Б ля..но, залізни..ний, ру..ниця
В міся..ний, дові..ний, соня..ник
Г безпе..ний, яє..ний, моло..ний
Д соня..ний, шту..ний, серде..ний (нещасний)

Відповіді до теми Спрощення в групах приголосних. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 А;
2 Г;
3 А;
4 Б;
5 Д;
6 В;
7 Г;
8 Б;
9 А
10 А;
11 В;
12 Д;
13 Б;
14 В;
15 В;
16 А:
17 Г;
18 Б;
19 Д:
20 А;
21 Г;
22 В;
23 В;
24 В;
25 А;
26 Д;
27 А
28 Б;
29 Б;
30 Г.

Спрощення в групах приголосних. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)