Словосполучення.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Словосполучення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Лише словосполучення наведено в рядку
А наперекір волі, швидко прочитаний, тушуватися про брата
Б знайдена книжка, не тільки сумління, промінь сонця
В будуть читати, мрія про літо, найбільш успішний
Г у присмерках ночі, дуже швидко, до п’ятої ранку
Д відповідно до положення, дарувати квіти, досі не прочитаний

2. Лише словосполучення наведено я рядку
А цікавий за змістом, навколо причалу, іти назустріч
Б так швидко, шукати вихід, лебедина пісня
В шалений успіх, уже переміг, оригінальний за формою
Г ще не знайдений, упродовж години, дотримати слова
Д у лівій руці, наступас ніч, березовий гай

3. Лише словосполучення наведено в рядку
А залюбленнй у світ, давним-давно, припорошений снігом
Б яскрава зірка, крізь двері, очолений братом
В дуже сумлінний, варити чай, найменш привабливий
Г далекий Сибір, освітлений шлях, посеред літа
Д та дорога, запобігати хворобі, поза жодним сумнівом

4. Лише словосполучення наведено в рядку
А рушити спроквола, навколо будинку, літній відпочинок.
Б початок іспитів, найбільш вдало, захоплення гравюрою
В надто прискіпливий, через океан, побувати в горах
Г кава з молоком, поворот ліворуч, озиратися навколо
Д лист від брата, роздуми про майбутнє, будемо співати

5. Лише словосполучення наведено в рядку
А зіграти внічию, уникати фальші, найбільш авторитетний
Б духовні витоки, кадити фіміам, перечитувати поезію
В оригінальний у поглядах, напроти сіней, бачити уві сні
Г сонячний промінь, незважаючи на холод, рік за роком
Д зібратися на відпочинок, бігти назустріч, особливо яскраво

6. Простим за будовою є словосполучення
А проводити відповідно до положення
Б інструкція для складання кошторису
В агент у справах продажу
Г усе добре обмірковувати
Д мандрувати містами Європи

7. Складним за будовою є словосполучення
А спробувати перейти рубікон
Б буду переглядати кінофільм
В навколо нового корпусу
Г найбільш продуктивна праця
Д засвоїти новий матеріал

8. Потребує редагування словосполучення
А кліпати очима
Б кілька сосон
В ходити по горам
Г два фахівці
Д у зеленому пальті

9. Потребує редагування словосполучення
А через сім днів
Б три олівці
В чекати в метро
Г вибачити мене
Д навчатися музики

10. Потребує редагування словосполучення
А згідно новому закону
Б відповідно до цього положення
В чекати сестру
Г чотири учителі
Д у місті Харкові

11. Потребує редагування словосполучення
А дорожчий золота
Б перетворити на пустелю
В через несприятливу погоду
Г наказ по школі
Д дякувати вам

12. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування словосполучення
А знущатися над слабкішим
Б хворіти грипом
В у повній мірі
Г нового будинка
Д додержувати чистоти

Відповіді до теми Словосполучення. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Г;
2 В;
3 Д;
4 Г;
5 Д;
6 А,
7 Д;
8 В;
9 Г;
10 А;
11 А;
12 Д.

Словосполучення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)