Розділові знаки в простому реченні (повторення).
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Розділові знаки в простому реченні (повторення). Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Прочитайте речення.
Під сосною(1) на теплому твердому піску(2) мішаному з падалишньою глицею(З) лежить Тимоха(4) смирний(5) неговіркий хлопець.

Тире треба поставити на місці цифри
А 1
Б 2
В З
Г 4
Д 5

2. Прочитайте речення.
Іржання те розбинося зараз же на десять відгомонів(1) і покотилося по ярузі(2) і пішло бродить та гомоніти понад болотечком так(З) наче не одна конячка заіржала(4) а(5) принаймні(6) цілий табун.

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1,2
Б 2,3
В 3,4
Г 4,5
Д 5,6

3. Невідокремлене означення вжито в реченні (розділові знаки пропущено)
А Викупаний дощем вклоняється землі колос.
Б Колос викупаний дощем вклоняється землі.
В Викупаний дощем колос вклоняється землі.
Г Дощем викупаний землі вклоняється колос.
Д Вклоняється землі колос викупаний дощем.

4. НІКОЛИ НЕ буває вставним слово
А принаймні
Б може
В однак
Г зрозуміло
Д буває

5. Відокремлену прикладку вжито в реченні (розділові знаки пропущено)
А Великих вершин досягають на жаль не тільки орли.
Б Море натомлене штормом здається безсилим.
В Над горами стояла ніч світла чиста прозора.
Г Десь там на іскристій рівнині не спить у заметах село.
Д Час великий диригент перегортає ноти на пюпітрі.

6. Вставне слово вжито в реченні (розділові знаки пропущено)
А На жаль сподіватися не треба.
Б На диво чекали новорічної ночі.
В На щастя сподівається кожен.
Г На жаль дощі не припиняються.
Д На жаль розраховувати не солідно,

7. Установіть відповідність.

Відокремлений член реченняПриклад
1 обставинаА Божий світ, оповитий красою, задрімав у легенькому сні.
2 додатокБ Високих зір тополі не дістануть, але ростуть у небо крізь роки
3 означенняВ Солодкою стрілою пізній цвіт, скрадаючися, приморозок ранить.
4 прикладка (різновид означення)Г Озброєні діти Залізнякові, ми пройдем шляхами при стиглому житі.
Д Не повертайтесь на круги своя: нічого це, крім болю, не приносить.

8. Установіть відповідність.

Відокремлений член реченняПриклад
1 обставинаА Який шумливий світ там, за вікном!
2 додатокБ Оживлялася музика крапель, сумних і веселих, лінивих і жвавих.
3 означенняВ Народе мій, уже пора настала для щедрих зерен Правди і Добра.
4 прикладка (різновид означення)Г Осінь, найкраща пора, пахла з усіх підвід.
Д Усі прийшли на заняття, за винятком двох чергових.

9. Установіть відповідність.

Відокремлений член реченняПриклад
1 обставинаА Ніхто, крім тебе самого, цього не зробить.
2 додатокБ У кімнату ллється повітря, напоєне пахощами літнього саду.
3 означенняВ І ми, поети атомного віку, останні трубадури на землі.
4 прикладка (різновид означення)Г Заночував туман у полі, уранці плакав над рікою.
Д Усю зиму підіймалися води Дніпра, заливаючи плавні, озера.

10. Установіть відповідність.

Відокремлений член реченняПриклад
1 обставинаА Не кинувши у глиб надійний якір, пливу й пливу повз береги краси.
2 додатокБ У березні, у березні земля прощається з торішніми снігами.
3 означенняВ Овіяна степовими вітрами, стоїть на березі лиману хатина
4 прикладка (різновид означення)Г Не чути ніякого голосу, крім вівчарської трембіти на далекій полонині.
Д Ось вони, рідні озера та луки, в синім добрі солов’їних ночей

11. Установіть відповідність.

Відокремлений член реченняПриклад
1 обставинаА Усе можна виправдати, окрім освіченого варварства.
2 додатокБ Осяяний сонцем, перед нами розкинувся зовсім новий світ.
3 означенняВ На долині, край лісу, висить синя імла.
4 прикладка (різновид означення)Г Старий вітряк, дубовий птах, стоїть на пагорбі в житах.
Д В саду ботанічнім невміло, незвично ловлю, доганяю кленові листки.

12. Установіть відповідність.

Відокремлений член реченняПриклад
1 обставинаА Не оравши й не сіявши, не будеш хліба їсти.
2 додатокБ О земле втрачена, явися!
3 означенняВ Новела, на відміну від оповідання, більш напружена й динамічна.
4 прикладка (різновид означення)Г Василь, міцний чоловік, нагадував казкового богатиря.
Д Жах, німий, холодний, до світанку гримів прикладами на ганку.

Відповіді до теми Розділові знаки в простому реченні (повторення). Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Г;
2 Д;
3 В;
4 А;
5 Д;
6 Г;
7 1) В, 2) Д, 3) А, 4) Г;
8 1) А, 2) Д, 3) Б, 4) Г;
9 1) Д, 2) А, 3) Б, 4) В;
10 1) А, 2) Г, З) В, 4) Д;
11 1) В, 2) А, 3) Б, 4) Г;
12 1) А, 2) В, 3) Д, 4) Г.

Розділові знаки в простому реченні (повторення). Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)