Правопис префіксів.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Правопис префіксів. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А ро..повісти, ..цементувати, ..пекти
Б бе..силий, ро..копати, бе..крилий
В ..чорнілий, ..цілення, не..проста
Г ро..кроїти, ..підлоба, бе..прав’я
Д ..ховати, ..керувати, ро..чистити

2. Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А ро..писка, ..поживати, ро..клад
Б ..бивати, ро..писати, ..корочення
В ..гризти, ..чесати, ..хвилюваний
Г бе…барвний, ..молочений, ..жувати
Д ..тягнення, ..вернутися, ро..почати

3. Літеру з на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
А ро..чин, ..формувати, бе..хребетний
Б бе..перешкодний, ро..колоти, ..тесати
В бе..порадний, ..повістити, ..читати
Г ро..галуження, бе..крилий, ..судомити
Д ро..цінки, ..поетизований, ро..копки

4. Літеру з на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
А ро..житися, бе..таланний, ..жовклий
Б ..томлений, бе..журний, бе..хмарний
В..палення, ро..поділ, бе..коштовний
Г ро..трощити, бе..карний, ..худнення
Д ..кроплення, ро..холодити, ро..квіт

5. Префікс зі є в кожному слові рядка
А ..щулитися, ..псувати, ..клеїти
Б ..п’ястися, ..тліти, ..хвилювати
В ..рвати, ..старитися, ..тримати
Г ..в’янути, ..йтися, ..стрибнути
Д ..тнутися, ..грітися, ..кроїти

6. Прочитайте речення.
Над (1)чорнілим лісам (2)томлено (З)мочуються вечірні сутінки, бе(4)жально вкриваючи (5)порожнілу галявину.

Літеру с треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1, 2
Б 2, 4
В 3, 5
Г 1, 4
Д 4, 5

7. Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка
А ..хованка, ..чеплення, ..тиха
Б ..тратити, ..прожогу, ..жати
В ..шиток, ..прямувати, ..терти
Г ..кувати, не..проста, ..тискач
Д ..тіснити, ..кинути, ..ціпити

8. Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка
А ..творення, ..котити, ..шивач
Б ..фабрикувати, ..тяжка, ..пуск
В ..чесати, ..кинути, ..цілення
Г ..тишити, ..терпіти, ..чинити
Д ..сунути, ..патахнуги, ..хил

9. Літеру с на місці крапок треба писати в кожному слові рядка
А ..середини, ..тупити, ..плутати
Б ..хитрувати, ..точити, ..кроїти
В ..сушити, ..кладник, ..кинути
Г ..жувати, ..ковзати, ..підтиха
Д ..чавили, ..падщина, ..пиляти

10. Літеру с треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А ..казаний, ..палахнути, ..тягнення
Б ..каламутити, ..паяний, ..сипати
В ро..хитати, ..худнути, ..тулити
Г ..пресувати, ..формувати, ..літати
Д ..твердження, ..ведений, ..краю

11. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А пр..старий, пр..багато, пр..кінцевий
Б пр..білений, пр..чудовий, пр..довгий
В пр..великий, пр..непорочний, пр..стол
Г пр..велебннй, пр..дорожній, пр..тихий
Д пр..важкий, пр..крашений, пр..поганий

12. Літеру е треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А пр..бережннй, пр..щедрий, пр..вражий
Б пр..голубити, пр..завзятий, пр..кумедний
В привільний, пр..земкуватий, пр..святий
Г пр..важливий, пр..жалібний, пр..гноблення
Д пр..освященний, пр..мудрість, пр..чистий

13. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пер.дбачати, пр..дтеча, пр..старкуватий
Б пр…гарячий, пр..непорочний, пр..міцио
В пер..дмістя, пр..дивио, пр..хорошений
Г пр..пізнитися, пр..широкий, пер..тинати
Д пр..мерзлий, пер..хрестя, пер..крутити

14. Літеру е на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пр..темиий, пр..хтольний, пр..смакувати
Б пр..густий, пр..освященний, пр..темнілий
В пр..славний, пр..смачний, пер..можений
Г пр..краси, пр..надійний, пр..сумирний
Д пр..гнічений, пер..братися, пр..бідний

15. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пр..в’ялий, пр..добритися, пр..землити
Б пр..спокійиий, пр..мерзнути, пр..бічник
В пр..горілий, пр..зирливий, пр..думаний
Г пр..вітність, пр..чорнілий, пр..завзятий
Д пр..жорстоко, пр..блуда, пр..кидатися

16. Літеру и на місці крапок треба писати в усіх словах рядка
А пр..года, пр..мудрість, пр..дніпровський
Б пр..солений, пр..холодний, пр..бережний
В пр..несений, пр..вокзальний, пр..д’явник
Г пр..азовський, пр..нишклий, пр..чудесний
Д пр..крашений, пр..долинний, пр..писати

17. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А пр..мружити, пр..гірклий, пр..боркати
Б пр..ходити, пр..єднати, пр..зирливий
В пр..д’явити, пр..більшений, пр..тихлий
Г пр..будова, пр..кордонний, пр..звище
Д пр..подобний, пр..шитий, пр..співувати

18. Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка
А пр..жовкати, приміський, пр..мужній
Б пр..марнілий, пр..купити, пр..мокрий
В пр..морожений, пр..сідати, пр..грубий
Г пр..вабити, пр..голомшити, прибутки
Д пр..хоромити, пр..власнити, пр..благий

19. Помилку в правописі префікса допущено в рядку
А надхмарний, оббити, розплющити
Б міжсудинний, передплата, відчинити
В обшукати, безслідно, зфальшивити
Г зіпсувати, безтурботний, обпекти
Д розхвалити, підкласти, зжалитися

20. Правильно написано всі слова рядка
А віддячити, призвище, безпорадний
Б премружений, примчати, обходити
В причепити, оттягти, примудритися
Г розтягти, прекумедний, приборкати
Д спалах, прекметний, передбачення

21. Прочитайте фрагмент тексту.
Пр(1)томлений Київ тане пр(2)велебними золотими банями церков у пр(3)смерковому світлі. Напівголоса гомонить Хрещатик, тихо пр(4)шіптують травами придніпровські пагорби, засинає велике й вічне Місто.

Літеру е треба писати замість цифри
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

22. Установіть відповідність між значенням префікса та прикладом слова.

Значення префіксаПриклад слова
1 збільшена якістьА пр..м’єрний
2 неповна діяБ пр..в’язати
3 близькістьВ пр..в’ялити
4 приєднанняГ пр..карпатський
Д пр..старий

23. Установіть відповідність між значенням префікса та прикладом слова.

Значення префіксаПриклад слова
1 збільшена якістьА пр..солений
2 неповна діяБ пр..сілок
3 близькістьВ пр..звище
4 приєднанняГ пр..солодкий
Д пр..в’язь

24. Утворіть нові слова від поданих за допомогою префіксів.

ПрефіксСлова
1 зА хмарний, коштовний, корисливий
2 сБ шукати, святити, шепотіти
3 зіВ хвилювати, питати, творити
4 безГ шкребти, рвати, м’яти
Д чистити, сутеніти, жувати

Відповіді до теми Правопис префіксів. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Б;
2 Г;
3 Г;
4 А;
5 Г;
6 Г;
7 Г;
8 Б;
9 Б;
10 А;
11 В;
12 Д;
13 Б;
14 В;
15 А;
16 Д;
17 А;
18 Г;
19 В;
20 Г;
21 Б;
22 1) Д, 2) В, 3) Г, 4) Б;
23 1) Г, 2) А, 3) Б, 4) Д;
24 1) Д, 2) В, 3) Г, 4) А.

Правопис префіксів. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)