Подвоєння літер.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Подвоєння літер. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка
А сіножать, Січ
Б папороть, фальш
В безліч, мудрість
Г ясність, паморозь
Д міть, кіновар

2. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка
А височінь, жовч
Б матір, блакить
В заполоч, віддаль
Г мідь, пригорщ
Д печаль, скатерть

3. У формі орудного відмінка буде відбуватися подвоєння літер в обох іменниках рядка
А гордість, грань
Б деталь, верф
В зелень, гуаш
Г медаль, Керч
Д поміч, повість

4. У формі родового відмінка множини НЕ подвоюються літери в обох іменниках усіх рядків, ОКРІМ
А протиріччя, узбіччя
Б запитання, уміння
В обійстя, перехрестя
Г коливання, відкриття
Д страждання, латаття

5. У форм: родового відмінка множини НЕ подвоюються літери в обох іменниках усіх рядків, ОКРІМ
А покоління, прощання
Б роздоріжжя, стаття
В щеплення, терпіння
Г століття, почуття
Д узвишшя, заняття

6. У формі родового відмінка множини НЕ подвоюються літери в обох іменниках усіх рядків, ОКРІМ
А узбережжя, суддя
Б знаряддя, ридання
В обличчя, голосіння
Г передмістя, звання
Д зітхання, весілля

7. Подвоєні літери треба писати в обох словах кожного рядка, ОКРІМ
А невблага(н/нн)ою заметі(л/лл)ю
Б довгожда(н/нн)ою зустрі(ч/чч)ю
В нескінче(н/іін)ою спіра(л/лл)ю
Г тума(н/нн)ою дале(ч/чч)ю
Д бездо(н/нн)ою глибі(н/нн)ю

8. Подвоєні літери треба писати в обох словах кожного рядка, ОКРІМ
А (л/лл)яне пла(т/тт)я
Б со(н/нн)а рі(л/лл)я
В височе(н/нн)а дзві(н/іш)иця
Г стара(н/нн)ий відмі(н/нн)ик
Д океа(н/нн)е роздо(л/лл)я

9. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А гі(л/лл)я(ч/чч)я, ві(д/дд)зьобати, бездо(н/нн)ий
Б за(в/вв)ишки, тря(с/сс)я, розлюче(н/нн)ий
В соколи(н/нн)инй, ро(з/зз)олочений, воста(н/нн)є
Г (в/вв)імкнути, навма(н/нн)я, вівся(н/нн)ий
Д огне(н/нн)ий,обітова(н/нн)ий, страше(н/нн)ий

10. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А орли(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний, на(в/вв)ипередки
Б спі(в/вв)ітчизник, пі( в/вв)іку,греча(н/нн)ий
В оста(н/нн)ій, непоміче(н/нн)ість, навма(н/нн)я
Г смі(т/тт)єпереробний, ві(д/дд)іл, да(н/нн)ий
Д божестве(н/нн)ий, проні(с/сс)я, ві(д/дд)алік

11. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А Прикарпа(т/тт)я, Побу(ж/жж)я, Берес(т/тт)я
Б осере(д/дд)я, милосер(д/дд)я, знаря(д/дд)я
В каніфо( л/л л)ю, ри(с/сс)ю, кмітливіс(т/тт )ю
Г камі(н/нн)я, підгрун(т/тт)я, підні(ж/жж)я
Д Прип’я(т/тт)ю, Ро(с/сс)ю, Воли(н/нн)ю

12. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А велелю(д/да)я, роздо(л/лл)я, царстве(н/нн)ий
Б верхові(т/тт)я, злиде(н/нн)ий, обіця(н/нн)ий
В моното(н/нн )ий, су(д/дд)івський. ви(с/сс)ати
Г пере(л/лл)ю, приви(д/дд)я, бджоли(н/ни)ий
Д широче(н/нн)ий, зі(л/лл)я, тополи(н/нн)ий

13. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А стара(н/нн)ий, сувере(н/нн)ий, о(б/бб)ігти
Б одухотворе(н/нн)ий, окая(н/нн)ий, возні(с/сс)я
В навіже(н/нн)ий, беззвуч(н/нн)ість, свяще(н/нн)ий
Г зако(н/нн)ість, замрія(н/нн)о, ві(д/дд)аль
Д війсь(к/кк)омат, адресова(н/нн)ий, пі(в/вв)ікна

14. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А ві(с/сс)ю, розкі(ш/шш)ю, кро(в/вв )’ю, осі(н/нн)ю
Б рі(ч/чч)ю, чес(т/тт)ю, моло(д/дд)ю, сі(л/лл )ю
В мі(л/лл )ю, розпові(д/дд)ю, ні(ч/чч)ю, мі(ц/цц)ю
Г ті(н/нн)ю, радіс(т/тт)ю, ма(з/зз)ю, галу(з/зз)ю
Д сі(л/лл)ю, пі(ч/чч)ю, пові(н/нн)ю, щедріс(т/тт)ю

15. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А ста(л/лл)ю, росли(н/нн)ість, Повол(ж/жж)я
Б поколі(к/нн)я, письме(н/нн)ик, свяще(н/нн)ик
В І(л/лл)я, напруже(н/нн)ість, Запорі(ж/жж)я
Г коха(н/нн)я, пере(л/лл)ють, во(з/зз)’єднання
Д бездога(н/нн)ий, любо(в/вв)’ю, передгро(з/зз)я

16. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А воскресі(н/нн)я, жада(н/нн)ий, доні(с/сс)я
Б бездорі(ж/жж)я, місь(к/кк)ом, спросо(н/нн)я
В ми(т/тт)ю, дотепніс(т/тт)ю, здорове(н/ин)ий
Г пла(т/тт)я, благослове(н/нн)ий, освяче(н/нн)ий
Д студе(н/нн)ий, не(в/вв)ічливий, пісе(н/нн)ий

17. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А блаки(т/тт)ю, сестри(ч/чч)ин, пі(д/дд)анство
Б ста(т/тт)ями, безсмер(т/тт)я, нездола(н/нн)ий
В ста(т/тт)ей, подоро(ж/жж)ю, страй(к/кк)ом
Г народже(н/нн)ий, довкі(л/лл)я, пі(в/вв)ідра
Д передбуря(н/нн)ий, зві(д/лд)аля, ро(з/зз)утися

18. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
А ві(д/дд)звеніти, щоде(н/нн)ик, завда(н/нн)ь
Б числе(н/нн)ий, шале(н/нн)ий, незмі(н/нн)ий
В попідти(н/нн)ю, скля(н/нн)ий, о(б/бб)ризкати
Г гости(н/нн)ість, 6о(в/вв)аніти, (л/лл)яний
Д Га(н/нн)а, Маріа(н/нн)а, Богда(н/нн)а

19. Прочитайте фрагмент поезії (цифри в дужках позначають наступне слово).
Не всі на світі радощі (1)свяще(н/нн)і —
Є радощі, (2)народже(н/нн)і з (3)прокля(т/тт)ь:
Коли, метнувши громи (4)навіже(н/нн)і,
Став Єву Бог із раю (5)прога(н/нн)ять.

Подвоєні літери треба писати в слові, позначеному цифрою
А 1
Б 2
В З
Г 4
Д 5

20. Прочитайте фрагмент поезії (цифри в дужках позначають наступне слово).
Я йшов і йшов по синім (1)узбере(ж/жж)і,
Мовчали гордо скелі (2)кам’я(н/нн)і.
Лиш паморозь (3)осі(н/нн)я на (4)вбра(н/нн)і
Та сутінки і (5)маре(н/нн)я нічні
Мене назад вернути закликали
У місто, де світилися вогні.

Подвоєні літери треба писати в усіх словах, ОКРІМ позначеного цифрою
А 1
Б 2
В З
Г 4
Д 5

21. Прочитайте поезію.
Осі(1)ій місяць пряв
Оста(2)і чари літа в здичавілім
Старез(3)ім парку. І вікно здавалось
Отвором у міжзоря(4)і безкраї,
Звідкіль густим потоком ллялось сяйво.
Холодне, міжпланетне, ледь зловіс(5)е
З пливкою прозелє(6)ю глибини.

Подвоєні літери нн треба писати на місці цифр
А 1, 2,3
Б 1, 2, 6
В 2, 4, 6
Г 4, 5, 6
Д 1, 5, 6

22. Прочитайте фрагмент поезії.
Срібне плесо озера під лісом,
В золоті Свят-вечора дідух.
Сокрове(1)им виповне(2)ий змістом
Первород(3)ий незнище(4)ий дух…
Батькові стражда(5)я і гонитва,
Гордість, непокора і війна,
Мамина притише(6)а молитва,
Де у кож(7)ім слові — таїна.

Подвоєні літери нн треба писати на місці цифр
А 1, 2, 4
Б 1, 4, 5
В 1, 3, 5
Г 4, 5, 6
Д 2, 4, 7

23. Прочитайте фрагмент поезії.
Я Вас давно забути вже пови(1)а.
Це так природ (2)о — відста(3)і і час.
Я вже забула. Не моя прови(4)а —
то музика нагадує про Вас,
то раптом ця осі(5)я хуртови(6)а.

Подвоєні літери нн треба писати на місці цифр
А 1,2
Б 1,3
В 1,5
Г 4,5
Д 5,6

24. Орфографічну помилку допущено в рядку
А справжньою самовідданістю
Б дивовижною подорож’ю
В батьківською заповіддю
Г синівською любов’ю
Д невиразною тінню

Відповіді до теми Подвоєння літер. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 А;
2 В;
3 В;
4 Г;
5 Г;
6 А;
7 Б.
8 В;
9 А;
10 Д;
11 Д;
12 В;
13 А;
14 В;
15 Г;
16 Б;
17 А;
18 Г;
19 А;
20 Б;
21 Б;
22 Б;
23 В;
24 Б.

Подвоєння літер. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)