Повторення (синтаксис складного речення).
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Повторення (синтаксис складного речення). Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Установіть відповідність.

Характеристика реченняПриклад
1 складносуряднеА Посріблені ліси окуталися тінню, а небосхил горить і віти золотить.
2 складнопідряднеБ Я Нептуну півкопи грошей в руку суну, аби на морі шторм утих.
3 безсполучниковеВ Скрізь: на подвір’ї, і в саду, і на городі — все тяглося до сонця і раділо йому.
4 складне з різними видами зв’язкуГ У цьому ж лісі я пив самоту осінню, тут весну цілувала ти під шелест верховіть.
Д Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть в небі журавлі.

2. Установіть відповідність.

Характеристика реченняПриклад
1 складносуряднеА Історичні факти лишаються фактами, їх можна по-різному пояснювати, але не замовчувати.
2 складнопідряднеБ Чорта крути за хвіст, а він радий: довший хвіст виросте.
3 безсполучниковеВ Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
4 складне з різними видами зв’язкуГ Цілу ніч надворі виє хуга, плаче, деренчить в віконнім склі.
Д Знов зустріча земля годину літню і дерево пахучо зацвіта.

3. Установіть відповідність.

Характеристика реченняПриклад
1 складносуряднеА У небі весело шугають ластівки і співають жайвори, коли пригріє тепле весняне сонце.
2 складнопідряднеБ Здається, сама земля горить по обріях, тривожним, багрянистим світлом виповнює всю цю вітряну степову ніч.
3 безсполучниковеВ Травневий день в кільці заграв на сполох бив всіма громами, і блискавка небесні брами розчахувала навкруги.
4 складне з різними видами зв’язкуГ Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива жінка наречена.
Д Зелена трава горить-палає зеленим огнем, на її довгих листочках грає й сяє чиста роса.

4. Установіть відповідність.

Характеристика реченняПриклад
1 складносуряднеА З обличчя молодого студента не сходив вираз таємного болю, терпіння, хоча після першого погляду це годі було помітити.
2 складнопідряднеБ На дворі, під тополями, була тиша, і тільки краплі води, спадаючи одна по одній з водограїв, ледве чутним плесканням порушали ту тишу.
3 безсполучниковеВ Не зозуля в лузі затужила, не пташина в тузі голосила, то сестричка лист писала, на сторону посилала.
4 складне з різними видами зв’язкуГ Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець торкнувся вересневий, і пахне чебрецем, і листя де-не-де. кружляючи, лягає під дерева.
Д Найменший шерхіт, луск гіллячки, шум пташиного крила, цокіт копит — усе резонувало тут надзвичайно лунко, чисто, повноголосо!

5. Установіть відповідність.

Характеристика реченняПриклад
1 складносуряднеА Невеликі струмки живляться водою з трьох основних джерел: дощу, льодовиків і підземних вод.
2 складнопідряднеБ Деякі птахи втратили здатність до польоту, серед них — ряд великих довгоногих пернатих, що ведуть наземний, спосіб життя (страуси, ему, нанду).
3 безсполучниковеВ У пінгвінів крила перетворилися на ласти, за допомогою яких цей птах швидко борознить холодні води Антарктики в пошуках риби.
4 складне з різними видами зв’язкуГ Більшість приматів живе не деревах; сильними гнучкими пальцями вони можуть тримати їжу та різноманітні предмети і маніпулювати ними.
Д Успіх тварин у боротьбі за існування залежить від іх здатності знаходити корм, сховище і партнерів, і не останню роль відіграють тут розміри тіла,

6. Установіть відповідність.

Характеристика реченняПриклад
1 складносуряднеА Праворуч, позначаючи обрій, порскають іскрами вогненні острівки — то горять селища
2 складнопідряднеБ Якщо журавлі пізніше звичайного відлітають у вирій та ще й при західному вітрі, то зима запізниться.
3 безсполучниковеВ То хмара затягне все небо аж до горизонту, то сонце сховається за високими гірськими вершинами.
4 складне з різними видами зв’язкуГ Береги річки положисті, з великими піщаними плесами, з рідкими кущиками верболозу, нагадували мальовничі акварелі Левітана.
Д Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжо, що, здається, надворі стоїть весна.

Відповіді до теми Повторення (синтаксис складного речення). Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 1) А, 2) Б, 3) Г, 4) Д;
2 1) Д, 2) В, 3) А, 4) Б;
3 1) В, 2) Г, 3) Д, 4) А;
4 1) Б, 2) А, 3) В, 4) Г;
5 1) Д, 2) В, 3) Г, 4) Б;
6 1) В, 2) Б, 3) А, 4) Д.

Повторення (синтаксис складного речення). Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)