Односкладні речення.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Односкладні речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Односкладним безособовим є речення
А По селу застрибало відлуння цокоту сокири.
Б Навколо запахло чебрецем і м’ятою.
В Напечемо солодкої цибулі, із підчеревини нашкваримо шкварок.
Г Передсвітанкова весняна тиша рідних полів.
Д Батьківщину і матір не вибирають.

2. Односкладним називним в реченім
А У тихім сквері серед віт мармурова Венера.
Б Вузенька вуличка. Стіна, повита хмелем.
В У синіх відрах листя лопушине.
Г Твої спогади світлі, але щемливі.
Д За вікном жоржини й чорнобривці.

3. Односкладним означено-особовим є речення
А Бережи честь змолоду.
Б Ночвами моря не перепливеш.
В Лупайте сю скалу!
Г Поспішайте творити добро!
Д Щозміни норму виконуємо на сто відсотків.

4. Односкладним неозначено-особовим є речення
А Батьків не вибирають.
Б Нарешті ремонтують магістраль.
В Правди не сховаєш.
Г Коней на переправі не міняють.
Д З двох бід вибирають меншу.

5. Односкладним узагальнено-особовим є речення
А День народження святкуватиму пізніше.
Б Правда неправду перетягне.
В Немає пісні без любові.
Г Держи кишеню і уста замкненими.
Д Спинися, мить, зіграй сонату вічну!

6. Односкладним узагальнено-особовим є речення
А Весна, і смерть, і світле воскресіння.
Б По радіо повідомляють про нельотну погоду.
В Семеро одного не ждуть.
Г Дарованому коневі в зуби не дивляться.
Д Незабаром має світати.

7. З’ясуйте вид односкладних речень.

Односкладне реченняПриклад
1 означено-особовеА Свого щастя і колесом не об’їдеш.
2 неозначено-особовеБ Нині холодно навіть удень,
3 узагальнено-особовеВ Стою, мов скеля, непорушний.
4 безособовеГ До Харкова в’їжджали зночі.
Д Пекельний посвист снарядів,

8. З’ясуйте вид односкладних речень.

Односкладне реченняПриклад
1 означено-особовеА Сьогодні світлий день Різдва.
2 неозначено-особовеБ 3 полони хліба не спечеш.
3 узагальнено-особовеВ Весною в селі встають рано.
4 безособовеГ Любим дивитись на зорі, на їх неосяжну сім’ю.
Д Працювати далі над сюжетом чи покинути?

9. З’ясуйте вид односкладних речень.

Односкладне реченняПриклад
1 означено-особовеА Пахло чебрецем і свіжою травою.
2 неозначено-особовеБ Довгий яр, білою черемхою залитий.
3 узагальнено-особовеВ Більше роби та менше говори.
4 називнеГ Наливайтесь, житечко й ячмінь, тепловиною.
Д Весілля справляли по-старосвітському.

10. З’ясуйте вид односкладних речень.

Односкладне реченняПриклад
1 означено-особовеА Журбою поля не виореш.
2 неозначено-особовеБ Цього літа градом побило врожай.
3 узагальнено-особовеВ Пахощі весняного лугу,
4 безособовеГ Покремсали життя моє на частки.
Д Люблю чернігівську дорогу — весною, влітку, восени.

11. З’ясуйте вид односкладних речень.

Односкладне реченняПриклад
1 означено-особовеА Незнятий кадр незіграної ролі.
2 неозначено-особовеБ За одного небитого двох битих дають.
3 узагальнено особовеВ Благословляю і люблю твоє чоло двадцятивесне.
4 безособовеГ Зелене море зроблять із Дніпра.
Д Завіяло, заговорило снігом у полі.

12, З’ясуйте вид односкладних речень.

Односкладне реченняПриклад
1 означено-особовеА Криши, ламай, трощи стереотипи,
2 неозначено-особовеБ У повітрі стало тепліше й світліше.
3 узагальнено-особовеВ Чінчину хату опечатали, забили.
4 називнеГ Слухай кожного, але не з кожним говори.
Д Спокійні очі, сива голова, жорстка кирея кольору нічного.

Відповіді до теми

1 Б;
2 Б;
3 Д;
4 Б:
5 Г;
6 Г;
7 1) В, 2) Г, З) А, 4) Б;
8 1) Г, 2) В, 3) Б, 4) Д;
9 1) Г, 2) Д, 3) В, 4) Б;
10 1) Д, 2) Г, 3) А, 4) Б;
11 1) В, 2) Г, 3) Б, 4) Д;
12 1) А, 2) В, 3) Г, 4) Д

Односкладні речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)