Написання складних слів разом та через дефіс.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Написання складних слів разом та через дефіс. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Разом треба писати кожне слово рядка
А напів/імла, пів/Польщі, пів/місячний
Б пів/острів, пів/ягоди, напів/зігнутий
В пів/чобітки, напів/фабрикат, пів/Азії
Г пів/озера, пів/Ялти, напів/провідник
Д напів/забутий, пів/фінал, пів/Дніпра

2. Разом треба писати кожне слово рядка
А пів/Болгарії, пів/сотні, напів/притомний
Б напів/темрява, напів/чагарник, пів/Києва
В пів/апельсина, напів/м’який, пів/години
Г пів/біди, пів/Америки, напів/землянка
Д пів/коло, напів/сонний, пів/Туреччини

3. Обидва слова треба писати через дефіс у рядку
А багряно/червоний гори/цвіт
Б небесно/блакитна люби/мене
В духмяно/медвяний звіро/бій
Г загадково/таємничий ломи/камінь
Д сумовито/тривожне перекоти/поле

4. Обидва слова треба писати через дефіс у рядку
А розлого/крислатий дуб/велетень
Б мерехтливо/голубе край/небо
В барвисто/пахучий лісо/степ
Г кисло/солодкий чорно/слив
Д шовковисто/зелений вербо/ліз

5. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А радіо/станція, гідро/механіка, мото/спорт
Б екс/губернатор, біо/кефір, термо/стійкий
В мікро/елементи, міні/програма, авіа/лайнер
Г максі/пальто, кіно/фестиваль, фото/зйомка
Д лейб/медик, супер/яхта, екстра/ординарний

6. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А гамма/промені, термо/регулятор, фото/сесія
Б теле/зірка, міні/автомобіль, стерео/кінозал
В макро/космос, радіо/геологія, унтер/офіцер
Г радіо/альманах, екс/вокаліст, лінгво/кабінет
Д відео/музика, супер/акція, мікро/організми

7. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А конусо/подібний, повно/цінний, казково/пісенний
Б животворно/цілющий, тепло/обмінний, зло/язикий
В соколино/зорий, чисто/сердечний, дрібно/плідний
Г вільно/думний, само/ствердження, кисло/терпкий
Д давньо/грецький, дво/рівневий, серцево/судинний

8. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А військово/спортивний, військово/полонений, міні/маркет
Б сільсько/господарський, теле/апаратура, радіо/передача
В садово/городній, івано/франківець, високо/ефективний
Г кисло/молочний, правдо/подібний, контр/адмірал
Д м’ясо/молочний, псевдо/вченнй, давньо/український

9. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А задньо/язиковий, кам’яно/вугільний, прямо/лінійний
Б прямо/протилежний, людино/знавство, синьо/окий
В перекоти/поле, науково/фантастичний, біло/сніжний
Г вісімдесяти/річний, темно/зелений, жовто/гарячий
Д макро/економіка, сон/трава, машино/будівний

10. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А мікро/автобус, народно/пісенний, смугло/лиций
Б ультра/звук, кам’янець/подільський, відео/телефонія
В всесвітньо/історичний, низько/рослий, тихо/плинний
Г суспільно/корисний, віце/ректор, теле/глядацький
Д танц/майданчик, морозо/стійкий, альфа/промені

11. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А західно/слов’янський, екс/президент, високо/врожайний
Б зірви/голова, військово/зобов’язаний, широко/листий
В авіа/переліт, зовнішньо/політичний, розрив/трава
Г північно/західний, всюди/хід, народно/господарський
Д військово/морський, легко/розчинний, водо/очисний

12. Разом треба писати кожне складне слово рядка
А чорно/бровий, зоо/парк, яблучно/виноградний
Б сіро/зелений, північно/кавказький, складно/підрядннй
В суспільно/важливий, ранньо/стиглий, ультра/модний
Г навчально/виховний, кіно/репортаж, мікро/травма
Д мікро/хвильовий, червоно/гарячий, кримсько/татарський

13. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка
А чудо/творний, контрольно/пропускний, тьмяно/жовтий
Б лєгко/крилий, турецько/український, озерно/болотний
В глибокий/преглибокий, барвисто/строкатий, семи/річний
Г сизо/фіалковий, зменшено/пестливий, темно/вишневий
Д сумно/нахилений, ячмінно/житній, іскристо/сріблястий

14. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка
А одно/разовий, лілейно/білий, послідовно/миролюбний
Б абсолютно/сухий, здивовано/розгублений, яро/червоний
В коралово/бурштиновий, соковито/зелений, похмуро/сивий
Г світло/волосий, золотисто/рожевий, ніжно/мерехтливий
Д химерно/прозорий, густо/зелений, історично/зумовлений

15. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).
Таке все (1)фантастично/чарівне в ці передвечірні хвилини: лінія (2)небо/схилу оповита (3)світло/фіолетовим серпанком, (4)різно/кольорові пагорби нагадують хвилі, які переливаються то (5)темно/бузковими, то (6)яскраво/’червоними відблисками.

Обидві цифри на позначення слів, що пишуться разом, правильно наведено в рядку
А 1, 2
Б 2, 3
В 2. 4
Г 4, 5
Д 5, 6

16. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).
(1)Червоно/гарячими стовпами підперло сонце (2)Дівич/гору, (З)срібно/золотими променями яскраво сипонуло в Дніпрові хвилі, заграло (4)біло/пінними бризками, поцілувало (5)синьо/білий (6)паро/плав і соромливо сховалося за (7)зелено/листим (8)верхо/віттям.

Усі цифри на позначення слів, що пишуться через дефіс, правильно наведено в рядку
А 1, 3, 5
Б 2, 3, 5
В 2, 4, 5
Г 5, 6, 7
Д 6, 7, 8

17. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).
Життя біля озерця було (1)цікаве/прецікаве: у (2)духмяно/п ‘янкому повітрі напинаються глибинні струни (3)легко/крилих бджіл, над (4)гордовито/кремезними будяками — (5)жорсткувато/басовиті зітхання джмелів, а ген — (6)біло/криле (7)летіння/мовчання метеликів з (8)жовто/гарячими вогниками на крилах.

Усі цифри на позначення елів, що пишуться через дефіс, правильно наведено в рядку
А 1, 2, 3, 5, 6
Б 1, 2, 4, 5, 7
В 1, 3, 4, 6, 8
Г 2, 3, 5, 6, 7
Д 4, 5, 6, 7, 8

18. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка
А світло/блакитний, кисло/молочний, греко/католицький
Б м’ясо/молочний, радіо/передача, науково/технічний
В івано/франківець, південно/західний, екс/президент
Г народно/пісенний, жовто/гарячий, контр/адмірал
Д міні/спідниця, віце/прем’єр, психолого/педагогічний

19. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка
А пройди/світ, генерал/майор, прем’єр/міністр
Б слово/сполучення, хліб/сіль, штаб/квартира
В солоно/гіркий, кіно/стрічка, теле/репортаж
Г контр/атака, льон/довгунець, чар/зілля
Д екс/чемпіон, норд/вест, вагон/ресторан

20. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка
А м’ясо/комбінат, світло/зеленнй, садово/парковий
Б народно/визвольний, радикал/соціаліст, супер/шоу
В телефон/автомат, радіо/сигнал, фізико/географічний
Г кіт/воркіт, бета/промені, індустріально/педагогічний
Д суспільно/корисний, історико/культурний, батько/мати

21. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка
А судово/медичннй, лимонно/кислий, тьмяно/сірий
Б фізико/математичний, кисло/солодкий, сніжно/білий
В член/кореспондент, лікар/терапевт, супер/маркет
Г гідро/система, воєнно/стратегічний, плодово/ягідний
Д парково/лісовий, соціально/побутовий, поле/захисний

22. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка
А чесько/польський, західно/європейський, нью/йоркський
Б еколого/правничий, південно/західний, лісо/степовий
В гірко/солоний, логіко/граматичний, медико/хірургічний
Г жовто/гарячий, емоційно/забарвлений, світло/брунатний
Д соціально/економічний, вагоно/ремонтний, жовто/бурий

23. Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка
А читець/декламатор, радіо/фізик, інженер/конструктор
Б біо/система, екс/прем’єр, геолого/розвідувальний
В молочно/білий, метало/місткий, давній/прадавній
Г любо/дорого, авіа/квитки, інженер/лейтенаит
Д купівля/продаж, віце/губернатор, унтер/офіцер

24. Прочитайте фрагмент (цифри в дужках позначають наступне слово).
Місяць і тепер парубком виходить (1)з/за гір, він і тепер (2)по/під (З)лісом/лісом котиться діжею з тістом. Лише (4)з/поза хмар (5)одна/друга зірочка приглядається до нас дитячими оченятами.

Через дефіс пишуться всі слова, ОКРІМ позначеного
А 1
Б 2
В 3
Г 4
Д 5

Відповіді до теми Написання складних слів разом та через дефіс. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Б;
2 В,
3 Б;
4 А;
5 А;
6 Д;
7 В;
8 Б;
9 А;
10 А;
11 Б;
12 Д;
13 Г;
14 В;
15 В;
16 Б;
17 Б;
18 Д;
19 Д:
20 Г;
21 Б;
22 В;
23 Д;
24 Б

Написання складних слів разом та через дефіс. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)