М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А Пол..ща, л..вівський, низ..кий, мен..ше
В терноніл..ський, ніч..ка, дяд..ко,бат..ко
В вуз..кий, б’єт..ся, бад..орість, нян..чин
Г біл..ше, Гуцул..шина, київс..кий, піс..ня
Д л..отчик, Уман..щина, їдал..ня, взірец..

2. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А волен..ці, навчаєт..ся, камін..чик
В карпатський, слиз..кий, матусен..ці
В ошукан..ство, сяд..те, мадярс…кий
Г колодяз..ний, лікарен.., азовс..кий
Д винос..те, поділ..ський, заволз..кий

3, М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А щиріс..ть, ковал..ський, війс..ковий
Б піднос..ся, виріз..блений, людс..кість
Б розріс..ся, слов’янс..кий, брин..чати
Г кам’янобрід..ський, яблун..ці, кин..те
Д дитин..ці, товарис..кий, кишен..ці

4. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А нян..чин, рибон..ці, кружал..це
Б іран..ський, сторонон..ці, мудрец..
Б промін..ці, чотир..ох, Вас..ці
Г облич.., з’ясуєт..ся, друкарен..
Д тюр..ма, цвірін..кати, годит..ся

5. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А громадян..ство, нян..чити, вишен..ці
Б піт..ма, хвац..куватий, зган..бити
В гордіс..ть, консул..ський, річен..ці
Г корін..чик, виход..те, купал..ський
Д русал..чин, погод..ся, лял..чин

6. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А відчуваєт..ся, черешен..ці, Хар..ків
Б різ..блений, близ..кість, він..чати
В жен..шень, тридцят.., пот..мяніти
Г рибон..ці, Гор..кий, тайван..ський
Д трипіл..ський, турец..кий, хатин..ці

7. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А радомишл..ський, утр..ох, лл..ється
Б свійс..кий, зозул..ці, сторонон..ці
В таріл..ці, хорол..ський, урал..ський
Г помешхан.., весіл.., ірпін..ський
Д сяд..те, в’яз..кість, пот..марений

8. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А голубон..ці, стіл..чик, злаз..те
Б кін..цівка, крад..кома, чист..те
В сіл..ський, наріж..те, дивац..кий
Г молот..ба, глян..тє, п’ятдесят..
Д різ..кість, слиз..кий, шкатул..ці

9. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА нисаги в усіх словах рядка
А Тет..яна, календар.., громадян..ський
Б передач.., трудівниц.., Вернад..ський
В Ґдан..ськ, поділ..ський, карбован..цем
Г барабан..шик, Ковал..ський, колис..ці
Д Коцюбин..ський, голівон..ці, долин..ці

10. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
А шануєш.., пан..щина, глянец..
Б колос..ся, любов.., памороз..
В міц.., жовч.., астрахан..ський
Г сип..те, тон..ший, корис..тю
Д поліс..кий, мрієш.., пас..мо

11. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
А безсил..ля, постав..те, борот..бист
Б сімдесят.., колодяз..лик, кобзар..
В мистец..кі, північ.., майбут..нє
Г ниточ..ці, повіл..но, славет..ність
Д порад..те, склепін..частий, Сибір..

12. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
А Ул..яна, промін..чик, тварин..ці
Б бояз..кий. ковз..кий, різ..бяр
В Луган..щина, угорський, мас..ці
Г млин..ці, галуз..ці, брин..чати
Д чотир..ма, брун..ці, стежин..ці

13. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
А жмен..ці, стеблин..ці, ялинон..ці
Б мен..ший. біл..ший, павутин..ці
В матін..чин, волин..ський, їдал..ня
Г селян..ський, п’ятисот, чотир..ма
Д людс..кість, ремін..чик, мас..ці

14. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
А бояз..кий, ковз..кий, близ..кий
Б голубон..ці, лозин..ці, оболон..ці
В перелл..ється, весіл.юля, фотоател..є
Г громадян..ський, т..мяний, млин..ці
Д велетен..ський, Рівнен..щина, гіс..ть

15. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
А рибал..ство, селян..ство, люд..ство
Б лл..яний. сімферопол..ський, пан..ство
В волин..ський, прип’ят..ський, цар..ський
Г португал..ський, перевір..те, в’яз..кість
Д запоріз..кий, шіст..десят, скатерт..ю

16. М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
А перелаз..мо, змагаєш..ся, насип..те
Б кубан..ський, дзелен..кати, розкіш..
В секретар.., солдатс..кий, переріж..
Г красунчик, дерз..кий, вільніс..ть
Д волос..кий, дев’ят..сот, ослін..чик

17. Прочитайте фрагмент тексту.
Хто не любит(1) книжок? А давно колис(2) на с(3)віті не було книжок, бо люди не вміли їх робити. «Сторінками» найперших книг були камені, вояц(4)кі щити, с(5)тіни печер. На ц(6)ому писали, бо не було паперу. Піз(7)ніше люди писали на глині, та хіба на глиняних сторін ках-цеглинках багато напишеш(8)?

М’який знак треба писати на місці всіх цифр рядка
А 1,2,3,4
Б 1,2,4,6
В 2,4,6,7
Г 2,4,5,6
Д 1,4,6,8

18. Прочитайте фрагмент поезії
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей
Я питаю в книжок, роззираюс(1) на кожній сторін(2)ці:
Де той рік, де той місяц(3), той проклятий тижден(4) і ден(5),
Коли ми, україн(6)ці, забули, що ми — україн(6)ці?
І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в(7)ється,
І що ми на Вкраїні — таки україн(8)с(9)кий народ,
А не просто населен( 10)ня, як цс у звітах дает( 11)ся,

М’який знак треба писати на місці всіх цифр рядка
А 1, 2, 3, 4, 5, 8
Б 1, 3, 4, 5, 9,11
В 1, 3, 4, 5, 6, 8
Г 2, 5,6, 7,10,11
Д 3, 4, 5, 8, 10, 11

19. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А с..орбати, ма.оліка, кост..ол, Пот..омкін
Б сьогодні, в..окати, т..охкати, давн..очеський
В сл..оза, корол..ок, дистил..ований, Мурав..ов
Г мал..овиничий, бо..овище, кс..ондз, гал..орка
Д кл..ош, бад..орість, внахл..ост, нігт..овий

20. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А Корол..ов, кур..оз, д..огт..овий, прийдешн..ого
Б сер..озний, дз..об, схвил..ований, брон..ований
В с..омга, зарубц..ований, вір..овка, прокл..они
Г ос..овий, ску..овджений, л..отчик, древн..ого
Д Солов..ов, облиц..ований, рол..овий, яблун..ок

21. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А Вороб..ов, міль..он, ..ордан, во..овничий
Б зна..омий, медаль..он, чотир..ох, ..огурт
В Журавль..ов, ра..онний, ма..оріти, га..овий
Г маль..овничий, ..сипович, ки..ок, кра..овий
Д баталь..он, ль..одовиковий, па..ок, оши..ок

22. Сполучення ьо маємо в словах, спільнокореневих до кожного із слів варіанта
А праця, літати
Б дід, воювати
В бій, малювати
Г нень, діяльність
Д поле, Анатолій

23. Сполучення ьо маємо в словах, спільнокореневих до кожного із слів варіанта
А пізно, Юрій
Б дев’ять, шия
В Василь, гай
Г лікоть, хвиля
Д слізний, рай

24. Сполучення ьо маємо в словах, спільнокореневих до кожного із слів варіанта
А чийсь, коваль
Б дігтяр, Андрій
В куля, безкраїй
Г колір, підіймати
Д самота, сіль

Відповіді до теми М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 В;
2 Д;
3 Б;
4 А;
5 Б;
6 В;
7 Б;
8 А;
9 А;
10 Г;
11 Б.
12 А;
13 Г;
14 Д;
15 В;
16 Г;
17 Б;
18 Б;
19 Д;
20 В;
21 А;
22 А;
23 Г;
24 Д.

М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)