Марко Вовчок (1833—1907).
Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Марко Вовчок (1833—1907). Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Справжнє ім’я — Марія Олександрівна Вілінська.
Письменниця.
Народилася в с. Єкатерининському, що в Орловській губернії (нині — с. Козаки Липецької області, Російська Федерація), у дворянській родині, померла в м. Нальчику (Російська Федерація).
Найвідоміші твори: повість «Інститутка»; збірка «Народні оповідання» (оповідання «Максим Гримач», «Горпина», «Козачка»).

Оповідання «Максим Гримач» (1857)

Літературний рід оповідання «Максим Гримач»: епос.
Жанр оповідання «Максим Гримач»: родинно-побутове оповідання.
Тема оповідання «Максим Гримач»: зображення життя вільних селян у закріпаченій Україні середини XIX ст.
Головна ідея оповідання «Максим Гримач»: обстоювання не спотвореного майновими розрахунками родинного щастя.
Головні герої оповідання «Максим Гримач»: заможний козак Максим Гримач, Катря — старша дочка, Тетяна — молодша; Семен, кріпак, коханий Катрі.
Сюжет оповідання «Максим Гримач»: заможний господар Максим Гримач (удівець) виховує своїх доньок; старшу Катрю й молодшу Тетяну — Катря зустрічається з кріпаком Семеном таємно від батька, адже той дасть згоду на одруження лише з вільним чоловіком — під час бурі Семен загинув — Катря з горя втопилася в річці — старий Гримач у розпачі п’ять років не виходить з двору, звеселило його тільки одруження молодшої доньки із сотником.
Про оповідання «Максим Гримач»: цей твір був надрукований П. Кулішем у збірці «Народні оповідання» 1857 р. в Петербурзі. В оповіданні йдеться про трагічне кохання Катрі, яка жила в родині заможного козака Максима Гримача. Автор наділяє своїх героїв лаконічними характеристиками, на яких позначився фольклорний уплив: Максим — «повновидий, чорнобровий, чорновусий; а веселий, а жартівливий!», Катря — «хороша та пишна, як королівна». Це по суті й уся зовнішня характеристика головних героїв, глибше й рельєфніше персонажів змальовує автор через їхні вчинки, репліки: «А такий був [Максим Гримач]: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода — головою ляже, а вирятує, нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний, дощенту викорчує. Колись шляхтич да заняв козаче поле, то він і хату його спалив, і попіл розвіяв, і самого протурив за Дніпро». Головний герой постає перед нами благородним (боронить ближнього), мужнім і хазяйновитим, люблячим батьком. Саме бажання добра своїй Катрі (аби вона і в шлюбі жила в достатках) спричинило трагічний фінал взаємин дочки й Семена. Максим міг дозволити доньці одружитися лише з вільним козаком, тож Катря й почала дожидати Семена, поки він відслужить у пана. Але не дочекалася: уже перед самим звільненням коханий загинув під час бурі на Дніпрі.
Оповідання написано в романтичному ключі: автор періодично переносить читача в нічну пору, змальовує неймовірні пейзажі, які підсилюють психологізм у творі: «А на самому березі верба — аж геть попустила віти на воду. Вона й сіла коло вербового кореня дуплинастого, схилила голівку на білую ручку; взяли її думки та гадки. Там під кучерявою вербою, і освітив її місяць, хорошу й смутну, у маковому вінку».
Оповідання має традиційну композицію: класично розміщені сюжетні елементи — експозиція (І частина), зав’язка (II частина), розвиток дії (III частина), кульмінація (IV частина) і в останній (V частині) розв’язка.
Зображення трагізму внутрішнього світу героя, ліризм і драматичний сюжет, наявність в оповіданні діалогів, казкових елементів дають підстави назвати оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач» баладним.
Тарас Шевченко присвятив авторці «Народних оповідань» вірш «Марку Вовчку», у якому назвав її «кротким пророком» і «донею».

1. Справжнє прізвище Марка Вовчка
А Барвінок
Б Пчілка
В Косач
Г Вілінська
Д Забіла

2. Дочкою Марка Вовчка назвав
А Іван Котляревський
Б Григорій Квітка-Основ’яненко
В Петро Гулак-Артемовський
Г Тарас Шевченко
Д Пантелеймон Куліш

3. «Максим Гримач» за жанром
А новела
Б легенда
В оповідання
Г повість
д роман

4. Твір «Максим Гримач» — яскравий приклад
А класицизму
Б сентименталізму
В романтизму
Г реалізму
Д модернізму

5.. Прочитайте опис пейзажу.
Зацвіли вишні, прокувала сива зозуля. Красно в садочку! Послався зелений барвінок, голубо зацвів; червоніє зірка; повився горобиний горошок… цвіте-процвітає мак повний, і сивий, і білий, і червоний…

На цьому пейзажі позначився вплив
А міфологічний
Б фольклорний
В казковий
Г релігійний
Д шевченківський

6. Прочитайте речення.
Зацвіте перша вишня у твоєму садочку, закує сива зозуля — я припливу до тебе…

Ці слова належать
А Максимові
Б Семенові
В Катрі
Г Тетяні
Д сотнику

7. Перешкода на шляху закоханих Семена й Катрі має характер
А інтимний
Б побутовий
В соціальний
Г психологічний
Д релігійний

8. Твір «Максим Гримач» НЕ МАЄ такої композиційної особливості, як
А поділу на п’ять частин
Б розв’язки в останній частині
В наявності пейзажів і діалогів
Г кульмінації на початку твору
Д лаконічних характеристик героїв

9. У портретній характеристиці молодий козак Семен, уродливий парубок, хисткий, як очеретина, сміливий, як сокіл використано
А персоніфікацію і порівняння
Б символ і алегорію
В архаїзм і метонімію
Г порівняння і символ
Д інверсію і персоніфікацію

10. У словах Катрі Тепер уже вільний козак мій жених, тату! Вільного собі зятя дождали! звучить
А радість
Б докір
В ласкавість
Г утома
Д невпевненість

11. З’ясуйте, якими художніми засобами є виділені слова (цифра в дужках позначає наступне слово).
(1)Дуби так з кореня й вивертає; дощ комиші позсікав, (2)як шаблею; Дніпро — аж пісок зо дна (3)викидає… Ніч темна-темна, тільки (4)блискавка блисне.
А тавтологія
Б порівняння
В персоніфікація
Г символ
Д епітет

12. Установіть відповідність.

Сюжетний елементПодія
1 зав’язкаА висування Максимом умови щодо соціального стану майбутнього чоловіка Катрі
2 розвиток діїБ закінчення Катрею життя самогубством
3 кульмінаціїВ розповідь про родину Максима Гримача
4 розв’язкаГ смерть Семена від стихійного лиха
Д одруження Тетяни із сотником

Відповіді до теми Марко Вовчок (1833—1907). Завдання в тестовій формі. Українська література

1 Г;
2 Г;
3 В,
4 В;
5 Б,
6 Б;
7 В;
8 Г;
9 Г;
10 Б;
11 1) Г, 2) Б, 3) В, 4) А;
12 1) А, 2) Г, 3) Б, 4) Д.

Марко Вовчок (1833—1907). Завдання в тестовій формі. Українська література. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Як готуватися до ЗНО з української літератури. Критерії оцінювання

2. Усна народна творчість

3. Давня українська література. Григорій Сковорода

4. Іван Котляревський

5. Григорій Квітка-Основ’яненко

6. Тарас Шевченко

7. Пантелеймон Куліш

8. Марко Вовчок

9. Іван Нечуй-Левицький

10. Панас Мирний

11. Іван Карпенко-Карий

12. Іван Франко

13. Михайло Коцюбинський

14. Ольга Кобилянська

15. Леся Українка

16. Василь Стефаник

17. Микола Вороний, Олександр Олесь, Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра, Богдан-Ігор Антонич

18. Володимир Винниченко

19. Микола Хвильовий

20. Юрій Яновський

21. Валер’ян Підмогильний

22. Остап Вишня

23. Микола Куліш

24. Олександр Довженко

25. Андрій Малишко, Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Драч, Євген Маланюк

26. Ліна Костенко

27. Олесь Гончар

28. Григір Тютюнник

29. Іван Багряний