Конспекти уроків української мови 9 клас. Нова програма. 2017 рік

  Конспекти уроків української мови 9 клас. Нова програма. 2017 рік

  Урок № 1. Вступ. Розвиток української мови

  Урок № 2. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, переглядове). Стилі, типи мовлення. Жанри мовлення. Контрольне читання мовчки

  Урок № 3. Pозвиток мовлення № 2. Вимоги до мовлення. Мовленнєва ситуація. Особливості орієнтування в ситуації спілкування в інтернет-просторі, зокрема в соцмережах. Уникання небажаного й небезпечного спілкування, протистояння маніпулятивним впливам

  Урок № 4. Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення

  Урок № 5. Розділові знаки в простому ускладненому реченні

  Урок № 6. Pозвиток мовлення № 3. Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю. Підготовка до усного контрольного переказу

  Урок № 7. Pозвиток мовлення № 4. Ділові папери. Резюме

  Урок № 8. Пряма і непряма мова (повторення й поглиблення). Розділові знаки при прямій мові (повторення й поглиблення вивченого)

  Урок № 9. Заміна прямої мови непрямою

  Урок № 10. Цитата як спосіб передачі чужої мови

  Урок № 11. Діалог. Розділові знаки при діалозі (повторення й поглиблення вивченого)

  Урок № 12. Pозвиток мовлення № 5. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна та неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку. Підготовка до контрольної здачі діалогів

  Урок № 13. Pозвиток мовлення № 6. Складання й розігрування діалогів-обговорень (прочитаної книжки, музичних новинок тощо) з різними співрозмовниками — товаришем (неформальне спілкування) та вчителем в офіційній ситуації. Складання й розігрування діалогу-домовленості (наприклад, щодо озеленення шкільного приміщення) з відповідною аргументацією (потребою очищення і природного зволоження повітря; зонування середовища; декорування приміщення і т. ін.)

  Урок № 14. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Повторення. Пряма і непряма мова

  Урок № 15. Аналіз контрольної роботи. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком

  Урок № 16. Pозвиток мовлення № 7. Стислий усний переказ тексту публіцистичного стилю (за складним планом)

  Урок № 17. Pозвиток мовлення № 8. Докладний письмовий контрольний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням

  Урок № 18. Складносурядне речення, будова й засоби зв’язку між його частинами. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення. Розділові знаки між ними

  Урок № 19. Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Тренувальні вправи

  Урок № 20. Pозвиток мовлення № 9. Аналіз письмового переказу

  Урок № 21. Повторення вивченого та узагальнення теми

  Урок № 22. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Підрядні сполучники і сполучні слова в СПР

  Урок № 23. Основні види складнопідрядних речень. Розділові знаки між частинами СПР

  Урок № 24. Складнопідрядні речення з підрядними означальними

  Урок № 25. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними

  Урок № 26. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними

  Урок № 27. Контрольний твір-роздум у публіцистичному стилі «Чи можна/варто протиставляти телебачення художній літературі?»

  Урок № 28. Складнопідрядні речення з підрядними означальними, з’ясувальними та обставинними. Тренувальні вправи

  Урок № 29. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в такому реченні

  Урок № 30. Тренувальні вправи. Контрольна робота (диктант)

  Урок № 31. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Складне речення, його ознаки. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення

  Урок № 32. Робота над помилками, допущеними у творі, диктанті й тестовій контрольній роботі. Узагальнення вивченого в І семестрі

  Урок № 33. Pозвиток мовлення № 10. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему. Підготовка до усного контрольного твору

  Урок № 34. Pозвиток мовлення № 11. Есе «Що робить мене щасливим (щасливою)?» з використанням складнопідрядних речень (усно)

  Урок № 35-36. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки. Тренувальні вправи

  Урок № 37. Pозвиток мовлення № 12. Коротке повідомлення (на основі кількох джерел) у публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему

  Урок № 38. Розділові знаки (кома і крапка з комою)

  Урок № 39-40. Розділові знаки (двокрапка)

  Урок № 41-42. Розділові знаки (тире)

  Урок № 43. Pозвиток мовлення № 13. Ділове мовлення. Заява

  Урок № 44. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи

  Урок № 45. Pозвиток мовлення № 14. Діалог-обговорення актуальної теми

  Урок № 46. Pозвиток мовлення № 15. Написання контрольного твору-роздуму на морально- етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовні теми: «Своє, рідне — своєрідне», «Як відшукати свій шлях у житті», «Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії») з використанням БСР

  Урок № 47-48. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи. Узагальнення теми

  Урок № 49. Складні речення із сурядним та підрядним зв’язком. Розділові знаки в таких реченнях

  Урок № 50. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

  Урок № 51. Pозвиток мовлення № 16. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку)

  Урок № 52. Pозвиток мовлення № 17. Вибірковий контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку)

  Урок № 53-54. Контрольне аудіювання. Повторення вивченого. Підготовка до контрольної роботи

  Урок № 55. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 3 (тестові завдання). Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

  Урок № 56. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення теми

  Урок № 57-58. Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзац, спільне й відмінне між ними

  Урок № 59-60. Ключові слова в тексті й абзаці. Тематичне речення в абзаці. Види й засоби міжфразного зв’язку (повторення й узагальнення)

  Урок № 61. Pозвиток мовлення № 18. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей

  Урок № 62. Pозвиток мовлення № 19. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

  Урок № 63. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях. Підготовка до контрольного диктанту

  Урок № 64. Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи

  Урок № 65. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 4 (тестові завдання). Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку. Текст

  Урок № 66. Аналіз контрольних робіт. Узагальнення вивченої теми

  Урок № 67. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)

  Урок № 68. Орфографія

  Урок № 69. Пунктуація

  Урок № 70. Узагальнення вивченого протягом року

  Конспекти уроків української мови 9 клас. Нова програма. 2017 рік

  Комментарии закрыты.