Конспекти уроків української літератури, 8 клас

  Конспекти уроків української літератури, 8 клас

  1. Тема уроку: Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку

  2. Тема уроку: Усна народна творчість. Народна лірика. «Віє вітер на долину». Болісні переживання роз’єднаного селянського роду. «Розлилися круті бережечки» — зразок численних козацьких пісень. «Із-за гори вітер віє». Спогад про часи гетьманщини. «Ой ясне сонце високо сходить» — зразок чумацької пісні. Поглиблення поняття про народну лірику та її основні жанри

  3. Тема уроку: «Вилітали орли з-за крутої гори» — типовий зразок рекрутських солдатських пісень. «Ой матінко-зірко…» — наймитська пісня. «Ой та зажурились стрільці січовії» — пісня січових стрільців. Жартівливі пісні. Розповідь про пісні Марусі Чурай

  4. Тема уроку: Урок позакласного читання. А. Чайковський «За сестрою»

  5. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис за картиною О. Мурашка «Похорон кошового»

  6. Тема уроку: Контрольний твір

  7. Тема уроку: Давньоруська література. «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році». Розповідь про боротьбу слов’ян з кочовиками. Літопис як історична й літературна пам’ятка

  8. Тема уроку: Причини поразки Ігоревого війська. Патріотизм літописного казання

  9. Тема уроку: Із літератури XIX ст. Вступ. Розвиток нової української літератури. Значення усної народної творчості для становлення й розвитку писаної літератури

  10. Тема уроку: Контрольна робота. Оцінювання

  11. Тема уроку: Петро Гулак-Артемовський — активний учасник літературного руху свого часу. «Пан та Собака» — перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі. Байка як жанр епічного твору. Поняття про сатиру

  12. Тема уроку: Кріпаки та поміщики-кріпосники. Осуд гноблення трудящих у кріпосницькому суспільстві. Розгляд мови та композиції твору

  13. Тема уроку: Євген Гребінка. «Ведмежий суд». Оригінальна самобутність твору. Несправедливість, крутійство судових чиновників; безсоромне грабування трудового народу

  14. Тема уроку: Судді та підсудки — типові образи чиновників. Облудність доносу Лисиці. «Човен» — одна з перлин романтичних балад

  15. Тема уроку: Тарас Шевченко. Розповідь про письменника. «Гамалія». Волелюбні ідеї, навіяні історичним минулим. Романтична ідеалізація часів козаччини. Мужність, відвага, воєнна вправність запорожців. Отаман Гамалія — ватажок козаків

  16. Тема уроку: «Минають дні, минають ночі». Поетичні роздуми автора про сутність людського життя. Поняття про заміну стоп

  17. Тема уроку: Література рідного краю. Петро Василенко. «Печенізьке поле»

  18. Тема уроку: Леонід Глібов. Розповідь про письменника. «Мірошник». Суперечності кріпосницької системи, майстерність зображення нових явищ у суспільному житті, оцінка їх автором

  19. Тема уроку: Леонід Глібов. Байка «Цуцик». Викриття й заперечення прислужництва, паразитизму, зазнайства. Співчуття пригнобленим і приниженим. Майстерність творення алегоричних образів. Поглиблення поняття про жанрові особливості байки

  20. Тема уроку: Леонід Глібов. «Журба» — перлина української лірики. Роздуми автора над скороминучістю людського життя. Краса природи рідного краю. Антитеза

  21. Тема уроку: Степан Руданський. Розповідь про письменника. Інтимна лірика поета. Пісня. Громадянська лірика. Протест проти рабської моралі, утвердження громадянської активності трудівника («Наука»). Співомовки, їх фольклорна основа. Співомовки як жанр ліроепосу

  22. Тема уроку: Степан Руданський. «Добре торгувалось». Літературна обробка популярного народного анекдоту. Протиставлення почуття власної гідності чумака — звироднілості, грубості купців. Засоби творення комічного

  23. Тема уроку: Урок позакласного читання. Байки Віктора Лагози

  24. Тема уроку: Підсумкова контрольна робота

  25. Тема уроку: Іван Карпенко-Карий. Розповідь про життя й творчість драматурга. «Сто тисяч» — одна з кращих сатиричних комедій в українській драматургії. Поняття про драматичний твір. Комедія як жанр драматичного твору

  26. Тема уроку: І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Робота з текстом

  27. Тема уроку: Характеристика дійових осіб п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

  28. Тема уроку: Іван Франко. Розповідь про письменника. «Каменярі». Алегоричність змісту й образів-персонажів. Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту, послідовність їхніх дій: Пауза як елемент вірша. Поглиблення поняття про строфу. Іронія

  29. Тема уроку: Іван Франко. «Гріє сонечко». Паралельне зображення весняного пробудження природи й революційної ситуації в суспільстві. «Моя любов». Глибока любов поета до рідної землі. Композиція художнього твору. Художня правда, художній вимисел у творі

  30. Тема уроку: Борис Грінченко. Розповідь про письменника. «Доки?» Пройнятість вірша глибоким смутком, викликаним трагічним становищем українського народу. «До праці». Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження. «Під вербами». Поетичний опис річки й дерев

  31. Тема уроку: Борис Грінченко. «Сам собі пан». Статечність, почуття власної гідності, дотепність селянина Данила. Протиставлення його пихатим, злобним, грубим панам. Поглиблення знань про засоби творення комічного

  32. Тема уроку: Підсумковий урок

  33. Тема уроку: Література рідного краю. Поезії Петра Василенка

  34. Тема уроку: Володимир Самійленко. Розповідь про письменника. «Українська мова». Заклик берегти, шанувати, збагачувати рідну мову. «Патріоти». Ставлення поета до балакунів-псевдопатріотів

  35. Тема уроку: Леся Українка. Розповідь про письменницю. «Красо України, Подолля!» Любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці. «На роковини Шевченка». Вираження глибокої шани до пам’яті великого поета. «Скрізь плач, і стогін, і ридання». Палкий заклик братися до роботи, яка полегшить умови життя нації

  36. Тема уроку: Леся Українка. «Досвітні огні». Життя трудящих за царизму, перші виступи робітників

  37. Тема уроку: Леся Українка. «Давня казка». Роль поета й поезії в суспільстві. Антитеза. Поняття про сатиру

  38. Тема уроку: Образ народного співця, його високі моральні риси: чесність, незламність, відданість народові. Пісня про мужика і пана, розкриття в ній протилежності інтересів визискувачів і визискуваних

  39. Тема уроку: Урок позакласного читання. Василь Скуратівський. «Покуть»

  40. Тема уроку: Микола Вороний. Розповідь про поета. «Євшан-зілля». Літописна основа сюжету поеми

  41. Тема уроку: Відступ від літописної повісті під впливом народної легенди. Роль епіграфа в поемі «Євшан-зілля»

  42. Тема уроку: Контрольний твір

  43. Тема уроку: Олександр Олесь. Розповідь про поета. «Айстри». Ліризм поезії, її алегоричність. «Коли б я знав, що розлучусь з тобою». Трагічне становище митця на рідній землі. Узагальнення знань про елементи ритмотворення

  44. Тема уроку: Павло Тичина. Розповідь про письменника. «Світає». Відображення глибокої зворушеності, ніжності, радісного захоплення ліричного героя

  45. Тема уроку: Павло Тичина. «Я утверждаюсь» — один з кращих віршів періоду Другої світової війни. Поглиблення поняття про ліричні твори

  46. Тема уроку: Улас Самчук. Розповідь про письменника. «Волинь» — роман у трьох частинах. Перша частина — «Куди тече та річка»

  47. Тема уроку: Тодось Осьмачка. Розповідь про письменника. «Україна». Художній опис багатств матінки-України

  48. Тема уроку: Тодось Осьмачка. «Незмінність». Замилування красою Баварії, вираження пошани до цього краю

  49. Тема уроку: Борис Антоненко-Давидович. Короткі відомості про письменника. «Слово матері». Заповіт матері берегти рідну мову

  50. Тема уроку: Характеристика персонажів повісті Бориса Антоненка-Давидовича «Слово матері»

  51. Тема уроку: Контрольний твір

  52. Тема уроку: Андрій Малишко. Розповідь про письменника. «Прометей». Образ Прометея в українській та світовій літературі. Поняття про поему та ліричний відступ

  53. Тема уроку: Образ воїна. Подвиг народу в Другій світовій війні

  54. Тема уроку: Література рідного краю. Поетична творчість В’ячеслава Романовського. «Благовіст»

  55. Тема уроку: Володимир Малик. Короткі відомості про письменника. «Побоїще в Січі». Боротьба українського народу проти турецько-татарських завойовників

  56. Тема уроку: Павло Загребельний. Розповідь про письменника. «Роксолана». Достовірне зображення історичних подій

  57. Тема уроку: Поетичний образ Роксолани

  58. Тема уроку: Василь Стус. Розповідь про поета. «Сто років, як сконала Січ». Сумні роздуми поета про зруйнування Запорізької Січі

  59. Тема уроку: Поезії Василя Стуса. «На колимськім морозі калина…», «Весь обшир мій — чотири на чотири», «Терпи, терпи — терпець тебе шліфує»

  60. Тема уроку: Контрольний твір

  61. Тема уроку: Урок позакласного читання. Поезії Дмитра Павличка

  62. Тема уроку: Євген Гуцало. Розповідь про письменника. «Хто ти?» Скорботні роздуми, важкі почуття й переживання Галі-старшої

  63. Тема уроку: Характеристика персонажів оповідання Є. Гуцала «Хто ти?»

  64. Тема уроку: Значення української літератури. Популярність кращих творів українських письменників

  65. Тема уроку: Література рідного краю. Поезії Ніни Супруненко

  66. Тема уроку: Повторення, узагальнення й систематизація знань з української літератури

  67. Тема уроку: Повторення, узагальнення й систематизація знань з теорії літератури

  68. Тема уроку: Підсумковий урок

  Конспекти уроків української літератури, 8 клас

  Комментарии закрыты.