Конспекти уроків української літератури, 9 клас

  Конспекти уроків української літератури, 9 клас

  1. Тема уроку: Вступ. Українська література як художнє відображення життя народу з давнього часу до наших днів. Становлення і розвиток української літератури

  2. Тема уроку: Усна народна творчість. Народна драма. «Весілля» — велична народна драма. Спільне й відмінне в її сюжеті в різних регіонах України

  3. Тема уроку: Прадавня українська література. Слов’янська міфологія. «Велесова книга» — скрижалі буття українського народу в прадавні часи. Давньоукраїнська держава — Київська Русь

  4. Тема уроку: Перекладна церковна література. Біблія — видатна пам’ятка світового письменства. Переклад Біблії українською мовою. Старий Заповіт. «Давидові псалми». «Книга приповістей Соломонових». «Книга пророка Ісаї»

  5. Тема уроку: Новий Заповіт — поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа — основоположника християнства

  6. Тема уроку: Додаток до уроків № 4—5

  7. Тема уроку: «Слово о полку Ігоревім» — найчидатніша пам’ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Слова…». Образ Руської землі

  8. Тема уроку: Образи воїнів, Ігоря, Ярославни, Святослава Київського, «віщого Бояна». Художні переклади і переспіви поеми

  9. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, вказаних у домашньому завданні до уроку № 7

  10. Тема уроку: Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»

  11. Тема уроку: Позакласне читання. Володимир Малик. «Таємний посол»

  12. Тема уроку: Давня українська література. Монголо-татарська навала. Спустошення руських земель. Загарбання українських земель сусідніми державами. Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні. Літописи XIII—XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література

  13. Тема уроку: Полемічна література. Іван Вишенський. Огляд творчості. «Послання до єпископів». Послання

  14. Тема уроку: Драматургія. Історична драма. «Милість Божа» невідомого автора та «Володимир» Ф. Прокоповича. Вертепна драма «Цар Ірод». Поезія. Віршова спадщина Климентія Зіновієва та Івана Некрашевича

  15. Тема уроку: Григорій Сковорода. Огляд життя і творчості. Загальна характеристика поглядів Сковороди. Ідея «сродної праці» у філософському трактаті «Алфавит, или Букварь мира»

  16. Тема уроку: Літературно-естетичні погляди Сковороди, його поетична творчість. Байки. Збірка віршів «Сад Божественних песней»

  17. Тема уроку: Філософські погляди Г. Сковороди. Значення його творчості

  18. Тема уроку: Література рідного краю. Універсальність світогляду Григорія Сковороди

  19. Тема уроку: Контрольна робота: Іван Вишенський, Григорій Сковорода

  20. Тема уроку: Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника

  21. Тема уроку: Додаток до уроку № 19

  22. Тема уроку: І. Котляревський. «Енеїда». Зміст поеми, історія її написання. Образи поеми

  23. Тема уроку: «Енеїда» — енциклопедія народознавства. Картини народного побуту у творі. Гумор і сатира в поемі «Енеїда», мова поеми, особливості віршової форми

  24. Тема уроку: Додаток до уроку № 21

  25. Тема уроку: І. Котляревський. «Наталка Полтавка». Соціально-побутовий конфлікт у творі, особливості жанру

  26. Тема уроку: Поетичний образ Наталки — дівчини з народу. Інші образи твору. Значення п’єси

  27. Тема уроку: Додаток 1 до уроку № 23

  28. Тема уроку: Додаток 2 до уроку № 23

  29. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 23

  30. Тема уроку: Контрольна робота: І. П. Котляревський

  31. Тема уроку: Урок позакласного читання за романом Павла Загребельного «Первоміст»

  32. Тема уроку: Григорій Квітка-Основ’яненко. Розповідь про письменника — першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України

  33. Тема уроку: Література рідного краю. Харків поетичний

  34. Тема уроку: Додаток до уроку № 28

  35. Тема уроку: Нова українська література 40—60 рр. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40—60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям

  36. Тема уроку: Життєвий шлях Тараса Шевченка. Початок творчості поета. Ранні поезії. «Причинна» — зразок романтичних балад

  37. Тема уроку: Т. Шевченко. «Катерина» — ліро-епічна соціально-побутова поема. Зміст твору. Народознавство в поемі

  38. Тема уроку: Т. Шевченко. Поема «Катерина». Образи поеми, художні особливості твору, ліричні відступи, стиль

  39. Тема уроку: Спогади про старожитну Україну, запорізьке козацтво (поезія «До Основ’яненка»), туга за козацькою вольницею (поема «Іван Підкова»). Поема «Гайдамаки». Історична основа твору. Сюжет і композиція

  40. Тема уроку: Повсталий народ у поемі «Гайдамаки» — головний герой твору. Образ Яреми — типового представника пригнобленого, але нескореного селянства. Образи Ґонти та Залізняка

  41. Тема уроку: Позакласне читання. Михайло Старицький «Останні орли»

  42. Тема уроку: Т. Шевченко. Історична драма «Назар Стодоля». Показ соціальних суперечностей між старшинською верхівкою та низовим козацтвом. Характеристика героїв п’єси

  43. Тема уроку: Поетична творчість Т. Шевченка 1843—1847 рр. Особливості творчості цього періоду. (Цикл «Три літа».) «Заповіт» — заклик поета скинути імперські кайдани та розбудувати нове життя

  44. Тема уроку: Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства

  45. Тема уроку: Додаток до уроку № 38

  46. Тема уроку: Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа та образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов’янських народів, особливості композиції твору

  47. Тема уроку: Додаток до уроку № 39

  48. Тема уроку: Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка «Великий льох»

  49. Тема уроку: Т. Шевченко. Поема «Наймичка». Образ знедоленої жінки, розкриття її трагічної долі. Гуманістичний пафос твору, близькість його до народної творчості

  50. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, наведених у домашньому завданні до уроку №41

  51. Тема уроку: Т. Шевченко. Поема «Кавказ», ц ідейна спрямованість. Пафос солідарності з пригнобленими народами. Образ Прометея. Гнівний осуд загарбницької політики Росії, сатиричне викриття царизму

  52. Тема уроку: Додаток до уроку № 43

  53. Тема уроку: Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» — викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми

  54. Тема уроку: Додаток до уроку № 44

  55. Тема уроку: Т. Шевченко. Поезія років заслання. Образи царів і поміщиків («Ще як були ми козаками…», «У Бога за дверима лежала сокира»). Мотиви боротьби («І виріс я на чужині»). Цикл віршів «В казематі», його провідні мотиви. Нескореність поета

  56. Тема уроку: Контрольна робота: Т. Г. Шевченко

  57. Тема уроку: Повісті Т. Шевченка російською мовою. Автобіографічні елементи в повісті «Художник». Значення повістей Т. Шевченка

  58. Тема уроку: Творчість Т. Шевченка після заслання. Нове творче піднесення поета. Твори «Неофіти», «Юродивий»

  59. Тема уроку: Інтимна лірика Т. Шевченка. Цикл «Молитва»

  60. Тема уроку: Т. Шевченко. «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)». Мрії Шевченка про щасливе майбутнє рідного краю

  61. Тема уроку: Урок позакласного читання за романом Раїси Іванченко «Отрута для княгині»

  62. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 51

  63. Тема уроку: «Журнал» (щоденник) — важливе свідчення суспільно-політичних та ідейно-естетичних поглядів Т. Шевченка, джерело його біографії

  64. Тема уроку: Т. Шевченко — видатний художник. Цінність його живописної спадщини. Шевченко і наша дійсність

  65. Тема уроку: Аналіз самостійно прочитаних творів Тараса Шевченка: «Тарасова ніч», «На вічну пам’ять Котляревському», «Давидові псалми», «І Архімед, і Галілей…» та ін. Значення літературної спадщини Тараса Шевченка в розвитку української літературної мови, культури

  66. Тема уроку: Додаток до уроку № 55

  67. Тема уроку: Шевченко — народний поет. Значення творчості великого Кобзаря

  68. Тема уроку: Література рідного краю. Знайомство з творчістю Василя Борового

  69. Тема уроку: Додаток до уроку № 57

  70. Тема уроку: Пантелеймон Куліш. Огляд життя і творчості письменника. Романтичний характер поетичної творчості П. Куліша

  71. Тема уроку: «Чорна рада» П. Куліша — перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела

  72. Тема уроку: Персонажі «Чорної ради» П. Куліша — представники різних суспільних прошарків того часу. Романтична поетизація представників народу (Кирило Тур, кобзар), ідеалізація козацької верхівки (гетьман Сомко, полковник Шрам, Петро, Черевань). Образ Лесі Череванівни

  73. Тема уроку: Урок позакласного читання за повістю Богдана Лепкого «Крутіж»

  74. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 61

  75. Тема уроку: Огляд життя і творчості письменниці Марко Вовчок. Повість «Кармелюк». «Народні оповідання», їх антикріпосницька спрямованість. Твори російською мовою. («Маша», «Игрушечка».)

  76. Тема уроку: Повість Марка Вовчка «Інститутка» — визначне явище в українській антикріпосницькій прозі, перша реалістична соціальна повість. Образи селян-кріпаків. Типовий образ панночки-інститутки

  77. Тема уроку: Додаток 1 до уроку № 64

  78. Тема уроку: Додаток 2 до уроку № 64

  79. Тема уроку: Юрій Федькович. Огляд життя і творчості письменника

  80. Тема уроку: Ю. Федькович. Повісті та оповідання. «Три як рідні брати». Розкриття соціальної нерівності, безправності і зубожіння народу. Значення творчості Ю. Федьковича

  81. Тема уроку: Підсумкова контрольна робота

  82. Тема уроку: Література рідного краю. Гнат Хоткевич. «Автобіографія». «З давнини»

  83. Тема уроку: Схема аналізу поетичного твору

  Конспекти уроків української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.