Конспекти уроків з української літератури, 10 клас

  Конспекти уроків з української літератури, 10 клас

  1. Тема уроку: Усна народна творчість. Народний епос. «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Гей, не дивуйтесь, добрії люди», «Чи не той то хміль», «Хмельницький і Барабаш»

  2. Тема уроку: Літературний процес 70-90-х років XIX ст. Іван Нечуй-Левицький. Життєвий і творчий шлях. Повість «Кайдашева сім’я». Історія написання. Прототипи

  3. Тема уроку: «Кайдашева сім’я». Зміст, образи твору. Гумор та сатира. Стильові та жанрові особливості

  4. Тема уроку: «Кайдашева сім’я». Народознавство у творі. Мовне багатство повісті. Проблематика твору

  5. Тема уроку: Історичні романи І. Нечуя-Левицького. Значення його творчості

  6. Тема уроку: Додаток до уроків № 4-5

  7. Тема уроку: Урок позакласного читання. І. Нечуй-Левицький. «Князь Єремія Вишневецький»

  8. Тема уроку: Додаток до уроку № 6

  9. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Контрольна робота. Письмовий твір

  10. Тема уроку: Панас Мирний — корифей української прози. Історія написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Жанр твору. Композиція, сюжет, проблематика

  11. Тема уроку: «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Образи роману. Чіпка Вареник — протестант, борець проти соціальної неправди

  12. Тема уроку: Додаток до уроку № 9

  13. Тема уроку: Система образів другого плану в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

  14. Тема уроку: Сатиричне зображення експлуататорів, представників земства, чиновників. Ідея назви роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Значення творчості Панаса Мирного

  15. Тема уроку: Додаток до уроку № 11

  16. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Учнівська конференція «Жанр і художні особливості роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Значення творчості Панаса Мирного в українській літературі»

  17. Тема уроку: Тематична контрольна робота. Письмовий твір за творчістю Панаса Мирного

  18. Тема уроку: Розвиток драматургії і театру. Створення українського професійного театру. Трупа корифеїв та їх діяльність. Огляд творчості М. Старицького. П’єса «Не судилось»

  19. Тема уроку: Додаток до уроку № 15

  20. Тема уроку: Література рідного краю. Марко Кропивницький і Харків

  21. Тема уроку: Іван Карпенко-Карий. Огляд життя і творчості письменника. П’єса «Хазяїн» — соціально-політична комедія

  22. Тема уроку: Робота над змістом п’єси «Хазяїн». Характеристика образу Пузиря

  23. Тема уроку: Образи п’єси «Хазяїн»: Феноген, Ліхтаренко, Зеленський, Золотницький, Калинович

  24. Тема уроку: Урок позакласного читання. Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»

  25. Тема уроку: Інші п’єси І. Карпенка-Карого. Значення його творчості для розвитку української драматургії

  26. Тема уроку: Контрольна робота. Оцінювання за темою «Українська драматургія II половини XIX століття. Творчість І. Карпенка-Карого»

  27. Тема уроку: Іван Франко. Життєвий і творчий шлях письменника

  28. Тема уроку: Патріотична та громадянська лірика І. Франка

  29. Тема уроку: Додаток до уроку № 24

  30. Тема уроку: Урок позакласного читання. Р. Горак. «Тричі мені являлася любов»

  31. Тема уроку: Лірична драма «Зів’яле листя» — шедевр інтимної лірики

  32. Тема уроку: Народ і його буття на сторінках поеми «Мойсей» І. Франка

  33. Тема уроку: Додаток до уроку № 27

  34. Тема уроку: Загальна характеристика прози І. Франка. Повість «Перехресні стежки»

  35. Тема уроку: Тематика і проблематика повісті І. Франка «Перехресні стежки». Робота з текстом твору

  36. Тема уроку: Характеристика образів повісті «Перехресні стежки». Селянство у повісті, його тяжке й беззахисне становище

  37. Тема уроку: Драма «Украдене щастя» — найвизначніший сценічний твір І. Франка

  38. Тема уроку: Літературно-критичні твори письменника. Світове значення спадщини І. Франка

  39. Тема уроку: Тематична контрольна робота. Письмовий твір за творчістю І. Франка

  40. Тема уроку: Додаток до уроку № 33

  41. Тема уроку: Літературний процес кінця XIX — початку XX ст. Овляд творчості П. Грабовського, Б. Грінченка

  42. Тема уроку: Додаток до уроку № 34

  43. Тема уроку: Михайло Коцюбинський. Життя і загальний огляд творчості. Новели М. Коцюбинського

  44. Тема уроку: Урок позакласного читання. М. Коцюбинський. «Intermezzo». Зміст новели

  45. Тема уроку: Додаток до уроку № 36

  46. Тема уроку: Повість «Тіні забутих предків». Єдність буття природи і людини

  47. Тема уроку: Образи повісті. Картини життя і праці гуцулів у повісті «Тіні забутих предків». Особливості жанру твору

  48. Тема уроку: Значення творчості М. Коцюбинського. Підсумковий урок. Тематичне тестування

  49. Тема уроку: Леся Українка — геніальна донька українського народу

  50. Тема уроку: Додаток до уроку № 40

  51. Тема уроку: Мотиви лірики Лесі Українки

  52. Тема уроку: У творчій лабораторії Лесі Українки. Роль поета і поезії в житті суспільства

  53. Тема уроку: «Лісова пісня» Лесі Українки — шедевр української драматургії. Джерела твору, багатство змісту

  54. Тема уроку: «Лісова пісня». Проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини. Характеристика образів

  55. Тема уроку: Додаток до уроку № 44

  56. Тема уроку: Леся Українка. «Бояриня». Проблема відповідальності за долю батьківщини у драмі

  57. Тема уроку: Вітчизняне і світове значення спадщини Лесі Українки. І. Франко та М. Рильський про Лесю Українку (критичні статті)

  58. Тема уроку: Додаток до уроку № 46

  59. Тема уроку: Розвиток писемного мовлення. Контрольна робота. Твір за творчістю Лесі Українки

  60. Тема уроку: В. Стефаник. Огляд життя і творчості. Новела «Камінний хрест» — художнє відтворення трагедії переселення галицьких селян до Канади

  61. Тема уроку: В. Стефаник. Новела «Сини». Значення творчості письменника

  62. Тема уроку: Ольга Кобилянська. Життя і творчість письменниці. Тематика творчості О. Кобилянської

  63. Тема уроку: Ольга Кобилянська. Повість «Людина»

  64. Тема уроку: Складність і своєрідність розвитку української літератури кінця XIX — початку XX ст. С. Васильченко, А. Тесленко

  65. Тема уроку: Додаток до уроку № 52

  66. Тема уроку: Микола Вороний. Мотиви лірики

  67. Тема уроку: Олександр Олесь. Образ України у творчості поета

  68. Тема уроку: Додаток до уроку № 54

  69. Тема уроку: Розвиток зв’язного мовлення. Тематична контрольна робота

  70. Тема уроку: Літературний процес 20—40-х років XX ст. Життєвий і творчий шлях В. Винниченка

  71. Тема уроку: В. Винниченко. ««Салдатики!». Значення творчості

  72. Тема уроку: Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Збірка «Сонячні кларнети»

  73. Тема уроку: П. Тичина. Збірка «Перемагать х жить». Аналіз поезій збірки. Новаторство творчості поета

  74. Тема уроку: Максим Рильський. Життєвий і творчий шлях. Лірика раннього періоду

  75. Тема уроку: Творчість Максима Рильського воєнного та післявоєнного періодів. «Слово про рідну матір»

  76. Тема уроку: Творчість представників літературної групи неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, П. Филипович, Ю. Клен)

  77. Тема уроку: Додаток до уроку № 62

  78. Тема уроку: Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях поета. Автобіографічний роман «Третя рота»

  79. Тема уроку: Мотиви лірики В. Сосюри

  80. Тема уроку: В. Сосюра. Поема «Мазепа»

  81. Тема уроку: Тематична контрольна робота. Оцінювання за темою «Література 20—40-х років XX століття»

  82. Тема уроку: Література рідного краю. Творчість М. Побеляна

  83. Тема уроку: Підсумковий урок

  84. Додаток 1

  85. Додаток 2

  86. Додаток 3

  87. Додаток 4

  88. Додаток 5

  Конспекти уроків з української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.