Зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року з української мови і літератури. Пробне тестування. Тестові завдання з відповідями

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року з української мови і літератури. Пробне тестування. Тестові завдання з відповідями

  Частина 1
  Українська мова

  Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді

  1. На перший склад падає наголос у слові
  А щавель
  Б злегка
  В жаркий
  Г звести

  2. НЕПРАВИЛЬНО утворено відмінкову форму числівника в реченні
  А Деякі представники лускатих плазунів мають хребет із чотирьохсот однакових хребців.
  Б Відомо близько двохсот двадцяти видів черепах із кістковим панциром, у якому міститься тулуб.
  В Досліджено, що швидкість польоту бабки може сягати ста п’ятдесяти кілометрів за годину.
  Г Динозаври були панівною групою тварин близько шестидесяти мільйонів років

  3. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування речення
  А Вища школа активно впроваджує в навчальний процес інноваційні технології.

  Б Молодь України – це передовий авангард нашої незалежної держави.
  В Ще й досі тривають дискусії та суперечки вчених щодо походження видів.
  Г Важко уявити сучасне життя без засобів масової інформації та мас-медіа.

  4. Відокремленим означенням НЕ МОЖНА замінити підрядну частину в реченні
  А Листя під кленом було схоже на гору печива, яке щедро посипали цукровою пудрою.
  Б Дітлахи з підстрибом побігли в кінець греблі, яку було обсаджено густими вербами.
  В Гості захоплено роздивлялися стіл, який застелили майстерно вишитою скатертиною.
  Г Щука – річковий хижак, який полює на дрібну рибу в безмежних водних просторах.

  5. Лексичну помилку допущено в рядку
  А виключні здібності
  Б поверхове уявлення
  В громадська думка
  Г виконавча влада

  6. Іменником є виділене слово в реченні
  А Яке добре гостювання було завжди в бабусі!
  Б З усіх іспитів він отримав «добре».
  В Мені давно не було так добре й затишно.
  Г У нього було добре, щире серце.

  Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

  (1) Людина загубила кому й почала боятися складних речень, шукаючи простенькі фрази. (2) За примітивними репліками прийшли елементарні думки. (3) Потім вона проґавила знак оклику й стала говорити монотонно, з однаковою інтонацією. (4) Пізніше людина десь «посіяла» знак питання й припинила запитувати: жодні події не цікавили її, де б вони не відбувалися: у космосі, на землі чи навіть у власній квартирі. (5) Ще через кілька років наша роззява загубила […] і перестала пояснювати іншим свої вчинки. (6) Бідолаха не могла висловити жодної ідеї, увесь час когось цитувала користуючись лише лапками, а згодом не стало і їх, у неї залишилася тільки крапка. (7) Бережіть розділові знаки

  7. Спонукальним є речення
  А друге
  Б п’яте
  В шосте
  Г сьоме

  8. На місці пропуску в п’ятому реченні має бути слово
  А двокрапку
  Б тире
  В крапки
  Г дужки

  9. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
  А першому
  Б третьому
  В п’ятому
  Г шостому

  10. У формі називного відмінка вжито іменник
  А фрази
  Б події
  В вчинки
  Г знаки

  Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

  11. Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка
  А на[..]звуковий, [..]іалог, му[..]рець
  Б баске[..]бол, пі[..]ручник, по[..]орож
  В пі[..]ніжжя, приро[..]ний, б[..]жілка
  Г моло[..]ець, [..]оцільний, [..]звінкий
  Д рі[..]ний, ін[..]ивід, проїз[..]ний

  12. Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ
  А Данило Галицький, Ярослав Мудрий, Нестор Літописець
  Б Західна Європа, Республіка Польща, Південне Полісся
  В Біла Церква, Мала Олександрівка, Холодний Яр
  Г Київська Русь, Золота Орда, Чортомлицька Січ
  Д Чумацький Шлях, Великий Віз, Комета Галлея

  13. Неповним є речення

  А Вишукано говорити – значить красиво думати.
  Б Наша мова – одна з найбагатших у світі.
  В Слово – ось дивний витвір розумної людини.
  Г Джерело красномовства – у нашому серці.
  Д Прекрасна справа – влучно володіти словом.

  14. НЕПРАВИЛЬНО розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні
  А «Слово – перше дзеркало духу, – казав Петрарка, – а дух – головний поводир слова».
  Б «Кожний українець повинен знати одну-дві чужі мови, – писав Борис Грінченко, – і вчити змалечку того своїх дітей».
  В «Якщо ми не дамо народові можливості вчитися своєю мовою, він стане вчитися чужою – і наша нація зникне», – стверджував Микола Костомаров.
  Г Панас Мирний писав: «Найбільше славиться поміж людьми той народ, у якого його мова розвинута та збагачена творами всякого письменства».
  Д «Зречення рідної мови призводить до найбільшої кари – духовного каліцтва,– говорив Г. Нудьга і додавав – Дорослі мають пам’ятати цю велику істину й прищеплювати її своїм дітям».

  15. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).

  (1)Виробле(н,нн)і віками найкращі форми (2)віта(н,нн)ь у (3)повсякде(н,нн)ому (4)спілкува(н,нн)і – це не якась забаганка, а наш (5)буде(н,нн)ий етикет, наша культура (6)взаєми(н,нн).

  Без подвоєних літер треба писати слова, позначені цифрами
  А 1, 2, 3
  Б 2, 4, 6
  В 1, 4, 5
  Г 3, 4, 6
  Д 1, 2, 6

  16. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
  А зім..ятий, реп..ях, жираф..ячий
  Б матір..ю, між..ярусний, бур..ячок
  В з..єднати, кур..йозний, міжгір..я
  Г тім..я, розв..язання, св..ятковий
  Д кав..ярня, черв..як, медв..яний

  17. Закінчення -ю у формі орудного відмінка однини треба писати в усіх іменниках рядка
  А папороть, лють, насип
  Б бандероль, ступінь, путь
  В радість, емаль, нежить
  Г вісь, подорож, накип
  Д ваніль, розкіш, мігрень

  18. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
  А увеч..рі, увічл..во, упередж..ний
  Б оч..видячки, змал..чку, ч..мдуж
  В беззаст..режно, гр..мить, змуш..ний
  Г б..нтежний, к..рівний, кл..котить
  Д кр..мезний, наб..рати, упевн..ний

  19. Потребує редагування речення
  А Формуючи завдяки спорту міцні м’язи, людина вдосконалює своє тіло.
  Б Спорт загартовує й характер, виховуючи наполегливість і силу волі.
  В Тренуючи різні групи м’язів, не забувай розвивати й свій інтелект.
  Г Зміцнівши фізично, завжди ставай на захист слабших за тебе.
  Д Попрацювавши на різних тренажерах, спорт стане ще більш корисним.

  20. Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку
  А біжать, течемо
  Б скачуть, шепочимо
  В бачать, булькаємо
  Г полють, кричимо
  Д поборють, варимо

  21. Разом треба писати всі слова в рядку
  А світло/непроникний, світло/сірий, світло/стійкий
  Б біло/кам’яний, біло/золотистий, біло/сніжний
  В ясно/окий, ясно/блакитний, ясно/головий
  Г темно/барвний, темно/водний, темно/вишневий
  Д ніжно/тонний, ніжно/колірний, ніжно/шкірий

  22. Подвоєні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
  А іл..юмінація, ім..іграція, Брюс..ель
  Б ал..о, гол..андець, Дарданел..и
  В Апол..он, ал..егорія, брут..о
  Г мадон..а, ан..отація, Ген..адій
  Д Стел..а, сюр..еалізм, апел..яція

  23. Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні
  А Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!
  Б Про/те , що сьогодні свято, ми дізналися випадково.
  В Як/би ви прокинулися раніше, то не запізнилися б.
  Г Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.
  Д Поміркуйте про/те , що порадити своїм друзям.

  У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

  24. Увідповідніть фразеологізм із його значенням.

  ФразеологізмЗначення
  1 ловити ґавА марно трудитися
  2 ловити кожне словоБ скористатися нагодою
  3 ловити кожну митьВ цінувати час
  4 ловити моментГ уважно слухати
  Д нічого не робити

  Відповідь: 1—Д, 2—Г, 3—В, 4—Б.

  25. З’ясуйте, які однорідні члени є в кожному реченні.

  Члени реченняПриклад речення
  1 підметиА Дивитися й питати – це складна наука.
  2 присудкиБ Пробачай помилки іншим, але не собі.
  3 додаткиВ Робота була копітка, складна, але цікава.
  4 означенняГ Не снідавши, не обідавши, побігли працювати.
  Д Від власної праці отримаєш плід солодкий, смачний.

  Відповідь: 1—А, 2—В, 3—Б, 4—Д.

  26. Доберіть приклад до кожного виду односкладного речення.

  Вид односкладного реченняПриклад речення
  1 означено-особовеА Решетом води не наносиш.
  2 неозначено-особовеБ І все на світі треба пережити.
  3 узагальнено-особовеВ В Олешківських пісках тополя бовваніє.
  4 безособовеГ Навесні на розпутті викопали криницю.
  Д Припливайте до колиски, лебеді, як мрії.

  Відповідь: 1—Д, 2—Г, 3—А, 4—Б.

  27. Доберіть приклад до кожного виду складного речення.

  Вид реченняПриклад речення
  1 складносуряднеА Значна частина птахів видає своєрідні мелодійні звуки, які ми традиційно називаємо співом.
  2 складнопідряднеБ Для кожного виду характерна особлива пісня, і за допомогою цих звуків птахи спілкуються між собою.
  3 безсполучниковеВ Учені з’ясували: для певних ситуацій той самий птах використовує різні звукові сигнали.
  4 складне з різними видами зв’язкуГ Звуками птах повідомляє, що шукає пару, попереджає про небезпеку, і, навіть ізольований від свого виду, він усе одно співатиме, як і його родичі.
  Д Деякі пернаті навчилися наслідувати окремі штучні звуки, пісні інших видів птахів, а іноді й звуки людської мови.

  Відповідь: 1—Б, 2—А, 3—В, 4—Г.

  28. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

  Лайка – (1)екологічно (2)шкідливе явище, (3)насичене (4)негативом.

  А іменник
  Б прикметник
  В прислівник
  Г форма дієслова (дієприкметник)
  Д форма дієслова (дієприслівник)

  Відповідь: 1—В, 2—Б, 3—Г, 4—А

  Читання й аналіз тексту

  Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Ви беріть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29—33.

   

  Ветеран неба

  (1–6) АН-2 потрапив до книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі літак, виробництво якого триває понад 60 років. А нещодавно легендарний «кукурудзник» відсвяткував свій ювілей: йому виповнилося 70!
  (7–16) Щодо АН-2 доречні всі слова, з префіксом най-, і не лише тому, що він найбільший у світі одномоторний біплан. Сімдесят років цей літак був найпопулярнішим у світі серед аеропланів такої конструкції, універсальним і надзвичайно потрібним в усіх галузях господарства. Він літав на різних висотах за будь-яких природно-кліматичних і погодних умов, зрошував ліси й обробляв добривами поля (якийсь час це були переважно посіви кукурудзи), доправляв пошту й вантажі, перевозив людей (від парашутистів до селян, бувало, разом зі свійськими тваринами), допомагав дістатися місця геологам, рятував життя мешканцям віддалених районів.
  (17–21) Уперше АН-2 здійнявся в небо 31 серпня 1947 року. Маленький, легкий, здатний швидко змінювати напрям руху, він був улюбленцем пілотів і першим захопленням свого творця – Олега Антонова. Однак народження первістка легендарної серії АН не було легким. Щоразу, коли авіаконструктор пропонував розробку, вона йшла врозріз із головною тенденцією в розвитку авіації.
  (22–26) На початку 30-х років минулого століття біплани були чи не єдиним типом літака. Тихохідні, але доволі маневрові, вони мали надзвичайно короткі розбіг та зліт і таку ж посадку, здіймалися в повітря з будь-яких аеродромів та навіть із міських вулиць! У 1940 році Олег Антонов заявив про ідею сконструювати власний літак із такими ж характеристиками.
  (27–35) Це була епоха яскравих рекордів і дальніх перельотів. Олег Антонов же прагнув побудувати машину не для досягнення найвищих результатів, а для повсякчасних потреб людини. Він бачив, як мало в країні доріг і як багато населених пунктів, відрізаних від цивілізації, і тому з надією дивився в небо, розумів, що потрібний тихохідний літак, який здійснював би рейси місцевого значення, не потребуючи добре обладнаних аеродромів. Конструктор був упевнений в очевидній користі свого задуму, але несподівано проект було відхилено: запропоновану модель сприйняли як анахронізм. Передвоєнний час вимагав високих швидкостей, притаманних радше винищувачам, ніж транспортним літакам.
  (36–43) У воєнні роки попри надзвичайну зайнятість О. Антонов не полишав ідеї створення нешвидкісного біплана й до найменших деталей розробив креслення майбутнього літака. Другу спробу реалізувати свій задум авіаконструктор здійснив уже після війни. У 1946 році він звернувся до Олександра Яковлєва – на той час заступника народного комісара авіаційної промисловості. Крок був майже безнадійним: пропозиція О. Антонова знову не потрапляла до авіаційного тренду, адже наставав час реактивної ери. Та несподівано О. Яковлєв, який у країні опікувався дослідним літакобудуванням, затвердив проект.
  (44–47) Олег Антонов запропонував модель із двигуном, що розвивав би швидкість до 300 км/год. А ще цей біплан міг брати на борт від 800 до 1500 кілограмів вантажу або ж 12 пасажирів. Поєднання таких характеристик надавало літаку великі переваги порівняно з іншими транспортними тихоходами.
  (48–52) Лише рік знадобився для створення першого дослідного зразка: 31 серпня 1947 року літак успішно здійснив тріумфальний політ. Інакше й бути не могло, адже в одній машині О. Антонов поєднав відразу кілька важливих характеристик: простоту, невибагливість і надійність. Невдовзі серійне виробництво АН-2 було розпочато на Київському авіаційному заводі.
  (53–63) Сьогодні в музеї ДП «АНТОНОВ» експонують численні модифікації АН-2. Одна з них, не «перевзуваючись», здійснює посадку як на ґрунт, так і на воду, а заміна шасі на лижі дає змогу їй приземлятися ще й на сніг. Справжній «усюдиліт»! Також створено нове втілення цього довгожителя – АН-2-100. У нього дещо гостріший ніс, під яким розміщено в півтора раза потужніший двигун українського виробництва. Завдяки цьому в біплана більші вантажопідйомність і висота польотів, зросла й швидкість. Ця модель уже встановила світовий рекорд із підйому найбільшої ваги для машин такого класу: три тонни двісті кілограмів на висоту майже 3 кілометри за 12 секунд. Натомість звичайний АН-2 піднімає удвічі менший вантаж та ще й у два рази довше. Ба більше, новий АН працює на дешевшому авіаційному пальному порівняно з іншими «залізними птахами».
  (64–66) Створений Олегом Антоновим літак і через 70 років по-справжньому потрібний. Новий мотор дав йому друге життя, тож можемо бути впевненими: свій столітній ювілей цей унікальний небесний тихохід святкуватиме в повітрі.

  За матеріалами Інтернет-джерел

  29. За текстом, назву «кукурудзник» літак АН-2 отримав через те, що він
  А часто перевозив зібраний селянами врожай кукурудзи
  Б легко міг сідати на поля, де вирощували кукурудзу
  В розкидав добрива переважно над посівами кукурудзи
  Г був розфарбований у яскраві жовто-зелені кольори

  30. Основну думку тексту відображено у твердженні
  А АН-2 – це справжня легенда не лише вітчизняної, а й світової авіації.

  Б Поза сумнівом, свій сторічний ювілей АН-2 святкуватиме в повітрі.
  В Олег Антонов досягнув своєї мети, бо врахував нагальні потреби часу.
  Г Експонати музею ДП «АНТОНОВ» – свідчення постійної модернізації популярного біплана.

  31. За логікою автора, причину того, що народження первістка легендарної серії АН не було легким, вказано в усіх реченнях, ОКРІМ
  А Перед війною від конструкторів вимагали створення високошвидкісних моделей літаків.
  Б Проект, який пропонував О. Антонов, щоразу не відповідав головній на той час тенденції в розвитку авіації.
  В У повоєнний час із настанням реактивної ери до тренду потрапляли високошвидкісні літаки.
  Г Проекти одномоторного біплана, що їх створював Олег Антонов, випереджали свій час.

  32. Як свідчить фото літака АН-2, таку модель називають біпланом, бо на відміну від монопланів вона має
  А два додаткові передні колеса
  Б дві лижі, якими замінюють шасі
  В дві пари крил одна над одною
  Г два пропелери в носовій частині

  33. Літак АН-2 мав переваги над іншими моделями завдяки всім названим у тексті проектним характеристикам, ОКРІМ
  А швидкість до 300 км/год завдяки потужному двигуну
  Б зліт із невеликих необладнаних майданчиків і така сама посадка
  В вантажопідйомність від 800 до 1500 кілограмів та ще й 12 пасажирів
  Г перельоти на різних висотах за різних погодних умов

  Частина 2
  Українська література

  Завдання 34–53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
  Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

  34. Рядки

  Там у полі криниченька,
  Навколо пшениченька.
  Там женчики жали,
  Золоті серпи мали…

  узято з

  А календарно-обрядової пісні
  Б народної балади
  В родинно-побутової пісні
  Г історичної пісні
  Д суспільно-побутової пісні

  35. «Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла», – стверджує у своєму творі
  А Григорій Квітка-Основ’яненко
  Б Пантелеймон Куліш
  В Григорій Сковорода
  Г Іван Котляревський
  Д Тарас Шевченко

  36. Послідовність розгортання подій твору «Енеїда» дотримано в рядку
  А сон Енея про батька – гостювання в Дідони – подвиг Низа та Евріала – поєдинок Енея з Турном
  Б гостювання в Дідони – сон Енея про батька – подвиг Низа та Евріала – поєдинок Енея з Турном
  В подвиг Низа та Евріала – поєдинок Енея з Турном – гостювання в Дідони – сон Енея про батька
  Г сон Енея про батька – подвиг Низа та Евріала – поєдинок Енея з Турном – гостювання в Дідони
  Д гостювання в Дідони – сон Енея про батька – поєдинок Енея з Турном – подвиг Низа та Евріала

  37. Повістяр зі слободи Основа написав народною мовою перший прозовий твір
  А «Чорна рада»
  Б «Наталка Полтавка»
  В «Кайдашева сім’я»
  Г «Земля»
  Д «Маруся»

  38. В Умані встановлено пам’ятник очільникам козацько-селянського повстання – героям твору

  А «Гайдамаки»
  Б «Чорна рада»
  В «Я (Романтика)»
  Г «Україна в огні»
  Д «Маруся Чурай»

  39. Правильним твердженням щодо твору «Чорна рада» є
  А Матвій Гвинтовка був власником хутора Хмарище
  Б Петро Шраменко намагався визволити Якима Сомка з темниці
  В Іван Шрам викупив з турецької каторги Василя Невольника
  Г Брюховецького обрали гетьманом на чорній раді під Ніжином
  Д Божий чоловік порівняв Михайла Череваня з Яремою Вишневецьким

  40. Уривок «Діло з грушею скінчилось несподівано. Груша всохла, і дві сім’ї помирились. В обох садибах настала мирнота й тиша» у творі «Кайдашева сім’я» є
  А експозицією
  Б зав’язкою
  В розвитком дії
  Г кульмінацією
  Д розв’язкою

  41. Розділи «Січовик», «Піски в неволі», «Слизька дорога», «Розбишацька дочка», «Новий вік», «Так оце та правда?» наявні у творі, у якому є такі персонажі
  А Ярема Галайда й Оксана
  Б Маруся Дрот і Василь
  В Кирило Тур і Леся
  Г Галя Ґудзь і Чіпка
  Д Іван Палійчук і Марічка

  42. Правильно утворено пару «персонаж – назва твору» у рядку
  А Лушня – «Наталка Полтавка»
  Б Націєвський – «Мартин Боруля»
  В Макогоненко – «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
  Г Юнона – «Мойсей»
  Д Черевань – «Кайдашева сім’я»

  43. В уривку

  Чого являєшся мені
  У сні?
  Чого звертаєш ти до мене
  Чудові очі ті ясні,
  Сумні,
  Немов криниці дно студене?

  провідним художнім засобом є
  А паралелізм
  Б персоніфікація
  В антитеза
  Г епітет
  Д алегорія

  44. «Ходи, Анно, погуляємо! – промовив несміливо й подав їй руку. Вона підняла руки, щоб подати їх йому, та в тій хвилі вмовкла музика. Голосним зойком урвалася одна струна, і все зупинилося на місці» – так, не почавшись, обірвався танець героїв твору
  А «Тіні забутих предків»
  Б «Кайдашева сім’я»
  В «Земля»
  Г «Три зозулі з поклоном»
  Д «Чорна рада»

  45. І схочеш ти вернуть собі,
  Як Фауст, дні минулі…
  Та знай: над нас – боги скупі,
  Над нас – глухі й нечулі… –

  переконаний ліричний герой твору

  А Миколи Вороного
  Б Лесі Українки
  В Олександра Олеся
  Г Павла Тичини
  Д Максима Рильського

  46. Хмари осінні, весна золота, молодії літа, барвисті квітки, зірка провідна –

  це художні образи поезії

  А «Заповіт»
  Б «Contra spem spero!»
  В «Блакитна Панна»
  Г «Чари ночі»
  Д «De libertate»

  47. Київський неокласик є автором твору
  А «Contra spem spero!»
  Б «О панно Інно, панно Інно…»
  В «Любіть Україну»
  Г «Балада про соняшник»
  Д «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

  48. «Чому так сталося, що мати змушена притулятися до згасаючого серця свого блудного сина, який заплутався на трагічних дорогах революції?..» –

  сказано про твір

  А Павла Губенка
  Б Панаса Рудченка
  В Івана Лозов’ягіна
  Г Миколи Фітільова
  Д Івана Тобілевича

  49. «На його зшитки із записами лекцій виник такий попит, що їх вирішено розмножити на машинці. Зокрема в галузі теорії ймовірності та вищої математики він зразу піднісся на ступінь загальновизнаного маестро» –

  сказано про
  А Мокія Мазайла
  Б Степана Радченка
  В Григорія Многогрішного
  Г Михайла Федорчука
  Д Василя Кравчину

  50. «Антонич був хрущем і жив колись на вишнях», – говорить про себе автор рядків
  А Задивляюсь у твої зіниці Голубі й тривожні, ніби рань…
  Б Має крилами Весна Запашна, Лине вся в прозорих шатах, У серпанках і блаватах…
  В Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, І зелені луги, й солов’їні гаї…
  Г Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі?..
  Д Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий…

  51. Слова «За що ми б’ємось? За що умираємо? …Вороги наші б’ються за особисті багатства, за владу над нашою землею… Ми б’ємося за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину…» належать
  А Василю Кравчині

  Б Тарасові Мазайлу
  В Григорію Многогрішному
  Г Михайлові Федорчуку
  Д Максимові Ґудзю

  52. Безмежжя! Зачарований тобою,
  Пливу в тебе! В твій п’яний синій хміль! –

  стверджує ліричний герой твору
  А Ліни Костенко
  Б Івана Драча
  В Василя Стуса
  Г Євгена Маланюка
  Д Василя Симоненка

  53. Ознаки постмодернізму помітні в рядках
  А Любіть українок, негайно любіть! Даруйте їм вірші і квіти…
  Б Усмішка твоя –єдина, Мука твоя – єдина, Очі твої – одні…
  В О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись…
  Г О панно Інно, панно Інно! Я — сам. Вікно. Сніги…
  Д Минуле, озовися, де ти? Забуті радощі, жалі…

  У завданнях 54–57 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

  Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

  54. Установіть відповідність між персонажем та стилем написання твору, у якому діє цей герой.

  Персонаж творуСтиль
  1 Наум ДротА імпресіонізм
  2 Ярема ГалайдаБ сентименталізм
  3 Галя ҐудзьВ романтизм
  4 ЄгошуаГ реалізм
  Д неоромантизм

  Відповідь: 1—Б, 2—В, 3—Г, 4—Д. 

  55. Поєднайте епізоди того самого твору.

  Епізод творуЕпізод твору
  1 персонаж виконує пісню «Ой під вишнею, під черешнею…»А заможний пан залицяється до вбогої дівчини
  2 темний демон пустелі спонукає героя до сумнівівБ герой виводить свій народ з єгипетського рабства
  3 розмова козацьких старшин напередодні селянського повстанняВ сирота вирушає на пошуки коханої титарівни
  4 мати віддає сина в найми до багатого козакаГ колишній унтер-офіцер оселяється на хуторі
  Д персонаж обіцяє не рубати столітнього дуба

  Відповідь: 1—А, 2—Б, 3—В, 4—Г.

  56. Співвіднесіть присвяту твору з його назвою.

  ПрисвятаНазва твору
  1 Любові всевишнійА «Три зозулі з поклоном»
  2 Кононівським полямБ «Contra spem spero!»
  3 Своєму батькові Юліанові Я. КобилянськомуВ «Я (Романтика)»
  4 «Цвітові яблуні»Г «Intermezzo»
  Д «Земля»

  Відповідь: 1—А, 2—Г, 3—Д, 4—В.

  57. Визначте, про якого митця йдеться у висловлюванні.

  ПисьменникВисловлювання
  1 Микола КулішА«Після закінчення Другої світової війни емігрував до Німеччини… Біографічний матеріал ліг в основу його романів, де сильна особистість протистоїть тоталітарній системі…»
  2 Остап ВишняБ«Серед його улюблених занять були мисливство та рибальство, які давали можливість спостерігати красу природи, і це виливалося на папері в дивовижному поєднанні гумору з тонким ліризмом…»
  3 Олександр ДовженкоВ «Починав як художник-карикатурист, писав прозу й кіносценарії, працював військовим кореспондентом, але всесвітню славу здобув як режисер кіно…»
  4 Михайло КоцюбинськийГ «Один з найбільш цікавих експериментаторів у прозі початку ХХ ст.., у творах якого «залізна рука города» хоче наздогнати оповідача, а три білі вівчарки символізують різні прошарки тодішнього суспільства…»
  Д «Його модерна драма знайшла сценічне втілення в театрі Леся Курбаса «Березіль». Це була творча взаємодія великого режисера й великого драматурга…»

   

  Частина 3
  Власне висловлення

  Прочитайте наведений текст.

  Кожен із нас лише маленька частинка складного й строкатого суспільного життя, і ми часто схильні ставити свої інтереси вище за інтереси інших, уважаючи, що наші права, потреби, цілі важливіші, ніж будь-чиї. Упевнені в цій думці, ми сприймаємо правила, які встановлює соціум, не завжди позитивно, а то й заперечуємо їх необхідність.

  Викладіть Ваш погляд на проблему: Наскільки важливим є дотримання правил співжиття в суспільстві?

  Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть на проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

  Це завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю, тому не передбачає автоматичного оцінювання.

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року з української мови і літератури. Пробне тестування. Тестові завдання з відповідями

  Повернутись на сторінку ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) з української мови і літератури з відповідями

  Комментарии закрыты.