Зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року з української мови і літератури. Додаткова сесія. Тестові завдання з відповідями

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року з української мови і літератури. Додаткова сесія. Тестові завдання з відповідями

  Частина 1
  Українська мова

  Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді

  1. Лексичну помилку допущено в рядку
  А довгожитель
  Б покровитель
  В визволитель
  Г виключатель

  2. Літеру е потрібно писати в усіх словах рядка
  А шел..стіти, мар..во, нож..чок
  Б кр..мезний, л..цедій, сут..ніти
  В кр..шталик, в..селка, ож..ледь
  Г об..ремок, віт..рець, зач..кати

  3. Суфікс -ен- має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ
  А зайченя
  Б кошеня
  В печеня
  Г козеня

  4. Помилково вжито прийменник у рядку
  А заздрити із-за успіхів

  Б беручкий до науки
  В майстер з ремонту
  Г хворіти на бронхіт

  5. Потребують редагування всі речення, ОКРІМ
  А На березі річки стояли припнуті човни, рибалки й дітлахи.
  Б Ми з друзями їли та насолоджувалися ягодами лісової малини.
  В Остап, підійшовши до села, почув ґелґотання гусей та стріхи хат.
  Г Дрібні краплі дощу билися об шибку й повільно стікали донизу.

  6. На другий склад падає наголос у слові
  А однаковий
  Б добовий
  В щовесни
  Г сантиметр

  Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

  (1) Після не/довгої темної ночі починало світати. (2) Край неба вже горів не/рожевим огнем, а ясно-червоним полум’ям. (3) Промайнула хвилина, друга – і пучок жовтогарячого світла заіскрився, розливаючись по горах і лісах. (4) Повітря було кришталево чисте, прозоре. (5) Сонце обливало землю яскравим світлом, гріло, пестило теплом свого проміння. (6) Обізвалася трава не/впевненими голосами тисячі тендітних мешканців: коників, джмелів, комариків. (7) У повітрі бриніла не/перевершена жайворонкова пісня. (8) Прокинулось усе.

  7. Окремо в тексті треба писати сполуку слів
  А не/довгої
  Б не/рожевим
  В не/впевненими
  Г не/перевершена

  8. У ролі підмета вжито в тексті виділене слово
  А прозоре
  Б проміння
  В тисячі
  Г усе

  9. Складним є речення
  А друге
  Б третє
  В п’яте
  Г шосте

  10. У першому реченні вислів «починало світати» можна замінити фразеологізмом
  А виходити у світ
  Б зав’язувати світ
  В займатися на світ
  Г заступати світ

  Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

  11. Підкреслена літера позначає той самий звук в усіх словах рядка
  А шум, дивишся, сидиш
  Б кіт, тримати, агентство
  В мороз, просьба, зілля
  Г сяйво, вісті, засіяний
  Д вужчий, джміль, журнал

  12. У НЕВЛАСТИВОМУ значенні вжито слово в рядку
  А уболівали за «Динамо»
  Б повстали проблеми
  В перебував на лікуванні
  Г надійшли в продаж
  Д скасували закон

  13. Апостроф на місці крапок треба ставити в усіх словах рядка
  А під..яремний, краков..як, рутв..яний
  Б П..ятихатки, без..язикий, брукв..яний
  В розіб..єш, з..єднаний, присв..ятити
  Г об..їжджати, Лук..янівка, сер..йозний
  Д сором..язливий, пів..юрби, зап..ястя

  14. Помилку в написанні слова допущено в рядку
  А кипарис, азимут, косінус
  Б інженер, скепсис, символіст
  В дивізіон, антагонізм, шкіпер
  Г партитура, афоризм, акціонер
  Д аквамарин, сюїта, шифон

  15. Літеру в треба писати на місці обох пропусків у рядку
  А ..ступ (початкова частина твору), ..ступ (виїмка, що нагадує сходинку)
  Б ..права (спеціальне завдання), ..права (адміністративна установа)
  В ..лада (керівні органи), ..лада (право керувати кимось або чимось)
  Г ..мова (домовленість, угода, договір), ..мова (вимога, пропозиція)
  Д ..клад (грошова сума, унесена до банку), ..клад (порядок, заведений у родині)

  16. Правильно написано всі слова іншомовного походження в рядку
  А Голландія, тона, метал
  Б Россіні, ванна, комісія
  В колектив, нето, Яффа
  Г Руссо, філіпінка, сума
  Д Міссурі, інтелект, шассі

  17. Неправильно утворено форму ступеня порівняння прикметника в рядку
  А якнайзручніший
  Б більш сучасний
  В найелегантніший
  Г менш корисніший
  Д найбільш міцний

  18. Прочитайте речення.
  Демонстрація … нової колекції … відбудеться через …

  Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків
  А пальт, Віктора Ткаченка, півтора місяця
  Б пальто, Віктора Ткаченка, півтора місяця
  В пальт, Віктора Ткаченко, півтора місяця
  Г пальт, Віктора Ткаченка, півтора місяці
  Д пальт, Віктора Ткаченка, півтори місяця

  19. Наказовий спосіб дієслова вжито в значенні іншого способу в рядку
  А Мама каже, що скільки не дай книжок, а їм усе мало.
  Б Ви, тату, їдьте, а я швидко наздожену вас і пішки!
  В Берімо приклад із дерев: ростімо у височінь життя.
  Г Хай не зітруться підкови, хай не підіб’ються ваші коні.
  Д Схаменіться! Будьте люде, бо лихо вам буде.

  20. Двокрапку треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
  А Вже тиха осінь ходить берегами на вербах трусить листячко руде.
  Б Сашко задихався та зморився більше години вони бігли із Сіроманцем.
  В Сонце зайшло степові озера стали на якийсь час темно-червоними.
  Г Брязне клинок об залізо кайданів піде луна по твердинях тиранів.
  Д Спочатку Тимко образився і хотів піти потім передумав і залишився.

  21. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Земля не може жити без сонця …» вибрати
  А … і води – цих першооснов життя.
  Б … яке яскраво світить високо в небі.
  В … як квітка без води.
  Г … тому що все живе загине.
  Д … а людина – без щастя.

  22. Відокремленою обставиною ускладнено речення
  А Хлопець, упевнений у правильності своєї позиції, довго не міг змиритися з прикрою поразкою.
  Б Як людина широкого світогляду, політик не має права на будь-які прояви нетерпимості й упередженості.
  В Виконання всіх обов’язків, як і вчасне звітування про перебіг справ, є свідченням організованості й відповідальності.
  Г Цьогорічний конкурс квіткових композицій став особливим, перетворив- шись на свято краси й добра.
  Д Серце кожного може стати невичерпним джерелом добра, так потрібного для існування світу.

  23. Правильно розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні
  А Я цієї пісні раніше не чув, – сказав студентові Василь: – Ви її всю знаєте?
  Б «Щось воно недобре»: подумав Андрій, удивляючись у пітьму.
  В «Може, я міг би вам допомогти?» – довірливо запитав незнайомець.
  Г «М’ята», – прошепотіла Настя. – «Зійшла холодна м’ята».
  Д Чоловік, піднявши злегка картуза, повагом промовляє – «Люди, схаменіться».

  У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.

  24. Установіть відповідність між видом односкладного речення та його прикладом.

  Вид односкладного реченняПриклад
  1  означено-особовеА Сьогодні відзначають День українського козацтва.
  2 неозначено-особовеБ Ліворуч вузесенька стежка через густий чагарник.
  3 безособовеВ Як гарно в дивовижних степах Слобожанщини!
  4 називнеГ Надішли Журливе звучання дудука – вірменської флейти…
  Д другові привітання з перемогою в конкурсі.

  Відповідь: 1—Д, 2—А, 3—В, 4—Г.

  25. З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі.

  Відокремлений член реченняПриклад
  1 означенняА Киваючи рясною головою, зелений ліс до сонця засміявся.
  2 прикладка (різновид означення)Б Зіткана сонцем з добра і любові пісня – зажура моя чорноброва.
  3 обставинаВ На лівобережжі, замість верб і чагарників, видно смуги темені.
  4 додатокГ Заспівай, як кажуть, наостанку, щоб цвіла мелодія в устах
  Д Умитий сонцем, ген над берегами калиновим багаттям жеврів схід.

  Відповідь: 1—Д, 2—Б, 3—А, 4—В.

  26. Приєднайте до фрагмента речення «Ластівки літали понад самою землею…» запропоновані варіанти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

  Варіант завершення реченняТип речення
   1… навіть хлопчаки їх не лякали.А просте з відокремленими членами
  2 … сповіщали про наближення дощу.Б просте з однорідними членами
  3 … дарма що шуліка висів у небі.В складнопідрядне
  4 … і байдуже їм було до всього.Г складносурядне
   Д складне безсполучникове

  Відповідь: 1—Д, 2—Б, 3—В, 4—Г.​

  27. Доберіть антонім до кожного фразеологізму.

  ФразеологізмАнтонім
  1 співати дифірамбиА тримати хвіст бубликом
  2 задирати головуБ сухий хліб їсти
  3 купатися в золотіВ вичитувати мораль
  4 вискочити на сухеГ гнути коліна
  Д потрапити в тенета

  Відповідь: 1—В, 2—Г, 3—Б, 4—Д.

  28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

  Щодня ми реалізуємо себе, (1)виявляючи своє ставлення (2)до навколишнього світу, і найповніше, (3)найглибше (4)цей процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування.

  А дієприслівник (форма дієслова)
  Б прикметник
  В займенник
  Г прийменник
  Д прислівник

  Відповідь: 1—А, 2—Г, 3—Д, 4—В.

  Читання й аналіз тексту

  Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Ви беріть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді. Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29—33.

  Зігріти людство своїм серцем

  (1–6) Фрітьйоф Нансен відомий в Україні як учений-океанолог, видатний полярний дослідник, ім’я якого 25 разів згадується на картах Арктики. Певно, знають українці й те, що 2000 року співвітчизники Нансена проголосили його норвежцем тисячоліття. Менш відомий у нас Нансен-політик, громадський діяч, гуманіст і філантроп, нагороджений Нобелівською премією миру «за багаторічні зусилля з надання допомоги беззахисним».
  (7–13) На батьківщині Фрітьйоф Нансен був надзвичайно шанованою людиною. Коли 1905 року Норвегія вирішила розірвати унію зі Швецією, саме Нансен вирушив до Лондона, щоб заручитися підтримкою британського уряду. Громадяни незалежної Норвегії запропонували йому висунути свою кандидатуру на пост президента, але він, зайнятий наукою, відмовився. Та вже в 1906–1908 роках Нансен стає норвезьким послом у Великій Британїі, а з часом як представник Норвегії в США відстоює інтереси країни на міжнародній арені.
  (14–24) Після завершення Першої світової війни Нансен був обраний верховним комісаром Ліги Націй у справах військовополонених. Улітку 1922 року за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста йому вдалося здійснити обмін військово-полоненими й повернути додому більше 400 тисяч військових із 26 країн світу. Окремо варто згадати «паспорти Нансена». Так називали розроблені ним посвідчення, що їх видавали біженцям, які не мали документів і не могли перетинати кордони. Ідеться про тисячі людей, зокрема тих, які емігрували з Росії після більшовицького перевороту. Червоний Хрест запропонував використати на новостворених посвідченнях ім’я Фрітьйофа Нансена: це мало посилити довіру до них як міжнародних документів. За час Першої світової війни було видано близько 450 000 «паспортів Нансена», за допомогою яких усі біженці без громадянства знайшли притулок в інших країнах.
  (25–30) Він був одним із тих, хто простягнув руку Україні в трагічні часи голоду 1921–1923 років. Коли уряди світових держав відмовлялися надавати допомогу, пояснюючи це небажанням підтримувати більшовицький режим, Нансен, маючи авторитет видатного вченого й громадського діяча, зібрав кошти, необхідні для закупівлі продовольства. Фонд Нансена становив велику на той час суму, до якої сам учений додав значну частину своєї Нобелівської премії.
  (31–37) У 1923 році Нансен приїздить до Харкова, щоб погодити з урядом тогочасної радянської України план боротьби з наслідками голоду. Він так пояснював свої наміри: «По-перше, необхідно надати допомогу постраждалим від голоду, а також сприяти селянам у відбудові господарства. Друге завдання – подбати про культуру країни з великим майбутнім. Студенти мають продовжувати навчання, учителі – повернутися до педагогічної праці. Нам потрібна не тільки їжа, але й книга. На нас лежить великий обов’язок навчити європейські країни взаємної довіри».
  (38–44) За сприяння Фонду Нансена в одеському порту розвантажували партії італійських і швейцарських тракторів, на Херсонщину й Миколаївщину надходила безвідсоткова продовольча позика. Європейська організація допомоги студентам постачала одяг і навчальну літературу харківським спудеям, а чехословацька місія надіслала вагони з продуктами. Організація Нансена заснувала в Україні кілька дитячих будинків, зокрема в Харкові. Усі вони мали однакову назву «Дитячий будинок ім. Нансена». На гроші Фонду було створено два дослідні господарства.
  (45–53) Фрітьйофу Нансену належать слова: «Я завжди знищую за собою всі мости, щоб не було дороги назад!» Своїм життям учений засвідчив дотримання задекларованого принципу. У молодому віці він вирішив перетнути на лижах крижане плато Ґренландії від зовсім безлюдного східного її берега до добре обжитого західного, свідомо позбавивши себе шляхів для відступу. Ціною неймовірних зусиль здійснивши задумане, Нансен повернувся на батьківщину воістину народним героєм. Коли під час славнозвісної арктичної експедиції на «Фрамі» дослідник пересвідчився, що, затиснутий кригою, корабель не досягне Північного полюса, продрейфує повз нього, він разом з Юхансеном вирушає туди на нартах.
  (54–56) У жилах Фрітьйофа Нансена текла кров відважних предків-вікінгів, а в грудях билося велике й гаряче серце гуманіста, теплом якого він прагнув зігріти всіх. І людство відчувало це тепло в його шляхетних учинках.

  За А. Садовник

  29. Зібрати значні кошти для України в роки голоду (рядки 25–30) Нансену вдалося завдяки
  А підтримці урядів кількох європейських держав.
  Б сприянню з боку уряду Сполучених Штатів Америки.
  В авторитету його як ученого й громадського діяча.
  Г допомозі інших лауреатів Нобелівської премії.

  30. Нансен вибрав для експедиції в Ґренландію маршрут зі східного її берега на західне узбережжя (рядки 47–50), щоб
  А привернути до експедиції увагу журналістів.
  Б унеможливити відступ у разі надважких випробувань.
  В вразити ризикованим планом наукову спільноту й громадськість.
  Г краще дослідити непридатну для життя людини місцевість.

  31. У тексті немає мікротеми
  А роль Нансена в поверненні з полону тисяч військових
  Б океанографічні експедиції Нансена в Північній Атлантиці
  В організація допомоги українцям у часи голоду
  Г авторитет Фрітьйофа Нансена в Норвегії й у світі

  32. Нобелівською премією миру Нансена було нагороджено за видатні досягнення
  А дослідженнях Арктики й Північної Атлантики.
  Б як представника Норвегії в Сполучених Штатах Америки.
  В в справі обміну військовополоненими й допомоги біженцям.
  Г на посаді норвезького посла у Великій Британії.

  33. Головну думку автора висловлено в рядку
  А Життя Нансена – гідний для наслідування приклад самовідданого служіння благородній меті.
  Б Біографія Нансена є свідченням його відмови від наукової діяльності заради громадських справ.
  В Життя Нансена – надійний дороговказ для тих, хто прагне здобути світове визнання.
  Г Людина не може здобути всесвітньої слави, не ризикуючи найдорожчим, що в неї є, не відмовляючись від ідеалів.

  Частина 2
  Українська література

  Завдання 34–53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
  Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

  34. Рядки

  Ой з-за гори та з-за кручі
  Буйне військо виступає,
  Попереду Морозенко
  Сивим конем виграває

  взяті з

  А думи
  Б балади
  В історичної пісні
  Г  суспільно-побутової пісні
  Д календарно-обрядової пісні

  35. У «Слові про похід Ігорів» буй-туром (яр-туром) названо
  А Святослава
  Б Всеволода
  В Ігоря
  Г Володимира
  Д Ярослава

  36. «Ваша “Маруся” так мені про Вас розказала, що я Вас навиліт знаю», – написав Тарас Шевченко
  А Іванові Котляревському
  Б Пантелеймонові Кулішу
  В Іванові Нечую-Левицькому
  Г Григорієві Квітці-Основ’яненку
  Д Панасові Мирному

  37. У творі «Наталка Полтавка» освідчення возного Наталці «Я тебе люблю і женитись на тобі хочу» є
  А експозицією
  Б зав’язкою
  В розвитком дії
  Г кульмінацією
  Д розв’язкою

  38. Образ гетьмана Полуботка наявний у творі
  А «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
  Б «Кавказ»
  В «До Основ’яненка»
  Г «Гайдамаки»
  Д «Сон» («У всякого своя доля…»)

  39. «Запорожжя споконвіку було серцем українським, на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались», – пише автор твору
  А «Чорна рада»
  Б «Максим Гримач»
  В «Камінний хрест»
  Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
  Д «Тіні забутих предків»

  40. На фотографії зображено автора рядків

  А«Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!..»
  Б«Дух, що тіло рве до бою Рве за поступ, щастя й волю, Він живе, він ще не вмер…»
  В«О, якби в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись…»
  Г«Стилет чи стилос? – не збагнув. Двояко Вагаються трагічні терези…»
  Д«Так! Я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні…»

  41. Вілінська – справжнє прізвище автора твору
  А «Максим Гримач»
  Б «Чого являєшся мені у сні…»
  В «Блакитна Панна»
  Г «Contra spem spero!»
  Д «Intermezzo»

  42. «Я не хочу буть дворянкою! Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном, – це всяке знає!..» – заявляє матері
  А Галя Ґудзь
  Б Маруся Дрот
  В Леся Черевань
  Г Мелашка Балаш
  Д Марися Боруля

  43. Як іскра ще в тобі горить
  І згаснути не вспіла, –
  Гори! Життя – єдина мить,
  Для смерті ж – вічність ціла, –
  закликає ліричний герой твору

  А Івана Франка
  Б Олександра Олеся
  В Павла Тичини
  Г Миколи Вороного
  Д Василя Симоненка

  44. «Народе мій, до тебе я ще верну, / і в смерті обернуся у життя», – заявляє ліричний герой поезії
  А «Молюсь і вірю…»
  Б «Різдво»
  В «Як добре те, що смерті не боюсь я»
  Г «Українське альфреско»
  Д «Стилет чи стилос?»

  45. «І уже в душі моїй / В сяйві мрій / В’ються хмелем арабески, / Миготять камеї, фрески, / Гомонять-бринять пісні / Голосні / І сплітаються в гротески», – заявляє ліричний герой поезії
  А Василя Симоненка
  Б Івана Драча
  В Миколи Вороного
  Г Василя Стуса
  Д Павла Тичини

  46. «Глибокий потрясаючий конфлікт революціонера-людини й революціонера- фанатика, людини й догми» зображено у творі
  А «Шаланда в морі»
  Б «Моя автобіографія»
  В «Місто»
  Г «Я (Романтика)»
  Д «Момент»

  47. «А твоя теорія, що українська мова є австріяцька видумка, була теорією російських жандармів і царського міністра Валуєва», – говорить батькові
  А Степан Радченко
  Б Мокій Мазайло
  В Роман Запорожець
  Г Гриць Сірко
  Д Оверко Половець

  48. На тлі Другої світової війни розгортаються події твору
  А «Я (Романтика)»
  Б «Момент»
  В «Подвійне коло»
  Г «Тигролови»
  Д «Україна в огні»

  49. Мудрою батьковою настановою «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду» нехтують сини у творі
  А «Кайдашева сім’я»
  Б «Чорна рада»
  В «Камінний хрест»
  Г «Подвійне коло»
  Д «Україна в огні»

  50. У рядках

  …Гетьман підняв безсонням обпалені очі. Гетьман сидів за похідним столом у шатрі. Троє старшин – у рубцях, у кривавому клоччі –
  прямо із бою – говорили про бій на Дніпрі. Писар Виговський сидів над листами поточними. Кожної миті хитнутись могли терези

  йдеться про гетьмана

  А Богдана Хмельницького
  Б Івана Брюховецького
  В Якима Сомка
  Г Дем’яна Многогрішного
  Д Якова Остряницю

  51. «Лемки у крисанях», які «принесли місяць круглий», є героями твору
  А Миколи Вороного
  Б Максима Рильського
  В Богдана-Ігоря Антонича
  Г Олександра Олеся
  Д Павла Тичини

  52. «Сміливі завжди мають щастя» – такою є ідея твору
  А «Я (Романтика)»
  Б «Подвійне коло»
  В «Маруся Чурай»
  Г «Тигролови»
  Д «Три зозулі з поклоном»

  53. Поезію українського постмодернізму представляє
  А Ігор Римарук
  Б Василь Симоненко
  В Ліна Костенко
  Г Євген Маланюк
  Д Василь Стус

  У завданнях 54–57 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

  Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

  54. Установіть відповідність між персонажем твору та його автором.

  Персонаж творуАвтор твору
  1 Лаврін ЗапорожецьА Ліна Костенко
  2 Максим ЗалізнякБ Тарас Шевченко
  3 Матвій ГвинтовкаВ Пантелеймон Куліш
  4 Іван ІскраГ Григір Тютюнник
  Д Олександр Довженко

  Відповідь: 1—Д, 2—Б, 3—В, 4—А.

  55. Установіть відповідність між творами одного автора.

  Назва творуНазва твору
  1 «Contra spem spero!»А Чого являєшся мені у сні»
  2 «Мені однаково»Б «Ви знаєте, як липа шелестить…»
  3 «Як добре те, що смерті не боюсь я»В «О земле втрачена, явися!»
  4 «Гімн»Г «Лісова пісня»
  Д «Заповіт»

  Відповідь: 1—Г, 2—Д, 3—В, 4—А.

  56. Установіть відповідність між персонажами одного твору

  Персонаж творуПерсонаж твору
  1 Григорій МногогрішнийА Лесько Черкес
  2 Гриць БобренкоБ Наталка Сірко
  3 Мартин БоруляВ Наум Дрот
  4 Чіпка ВарениченкоГ Гервасій Гуляницький
  Д Максим Ґудзь

  Відповідь: 1—Б, 2—А, 3—Г, 4—Д

  57. Установіть відповідність між письменником і висловлюванням про нього

  ПисьменникВисловлювання
  1 Іван ДрачА «Крім імен героїв та основної нитки подій, від Вергілієвого твору нічого не залишилося, бо минуле тут стало сучасним, сучасне – минулим, героїчне – побутовим, а побутове – піднесено-урочистим…»
  2 Микола КулішБ «Люди сміялись, тільки-но побачивши його підпис під фейлетоном чи гуморескою, наперед смакуючи її зміст. Величезним успіхом користувались його “Усмішки сільські”, “Мисливські”, “Закордонні” та інші…»
  3 Остап ВишняВ «Колір сонця у поета оранжевий, тобто жовтогарячий. Це, як мені здається, цілком відповідає характерові творчого сприймання світла українським народом. Бо і в казках же наших прикладається до сонця епітет не лише “золотий”, а й “жовтогарячий”…»
  4 Іван КотляревськийГ «Так із простенького ніби, модного на той час анекдота про зміну “недоброзвучного” прізвища український комедіограф видобуває чисто свіфтівську сатиру, памфлет про жуків-короїдів, які нищать древо людськості…»
  Д «Як митець, він просто розповів (не розповів, а проспівав!) натхненну легенду про дивовижну любов гуцульських дітей Івана Палійчука і Марічки Гутенюк і про те, як ця любов може високо підносити й водночас спопеляти людське життя…»

  Відповідь: 1—В 2—Г 3—Б 4—А

  Частина 3
  Власне висловлення

  Прочитайте наведений текст.

  Багато хто розуміє особистісну свободу як абсолютну відсутність обмежень у будь-чому. Інші ж переконані, що свобода в суспільстві завжди обмежена, унормована.

  Викладіть Ваш погляд на проблему: Чи може людина відчувати себе вільною попри умовності суспільного життя?

  Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

  Це завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю, тому не передбачає автоматичного оцінювання.

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2016 року з української мови і літератури. Додаткова сесія. Тестові завдання з відповідями

  Повернутись на сторінку ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) з української мови і літератури з відповідями

  Комментарии закрыты.