Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року з української мови і літератури. Тестові завдання з відповідями

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року з української мови і літератури. Тестові завдання з відповідями

  Частина 1
  Українська мова

  Завдання 1—10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

  Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!
  Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

  1. Апостроф слід писати на місці обох пропусків у рядку:
  А. велике сузір..я, роз..ятрена рана
  Б. очікувана прем..єра, духм..яна страва
  В. гарне ім..я, швидкий пор..ятунок
  Г. досвідчений різьб..яр, високий бур..ян

  2. Немає лексичної помилки в рядку:
  А. багаточисельні дзвінки
  Б. рішити завдання
  В. наступного разу
  Г. погляди співпадають

  3. Спільнокореневим до слова радити є:
  А. радіо
  Б. порада
  В. радист
  Г. радість

  4. Перший склад наголошений у слові:
  А. дрова
  Б. жалюзі
  В. жаркий
  Г. дочка

  5. Неправильно вжито прийменник у словосполученні:
  А. вишивати по шовку
  Б. зустрітися по обіді
  В. зайти по неуважності
  Г. відповідати по черзі

  6. Відокремленим означенням можна замінити підрядну частину в реченні:
  А. Краплі дощу, який щойно випав, мерехтіли на пелюстках.
  Б. Серед квітів, що стояли у вазі на вікні, були й волошки.
  В. Вона дивилася на білу орхідею, яку подарували друзі.
  Г. Я милуюся барвистими квітами, що ростуть біля будинку.

  Текст до завдань 7-10

  (1) Холодні осінні тумани клубочаться в/горі і спускають на землю мокрі коси. (2) Пливе в сірі без/вісті нудьга, пливе […] , і стиха хлипає сум. (3) Плачуть голі дерева, плачуть солом’яні стріхи, умивається сльозами вбога земля і не/знає, коли усміхнеться. (4) Міріади дрібних крапель спадають до/долу, і пливуть, змішані з землею, брудними потоками. (5) Недобрі думи крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом.

  7. На місці пропуску в тексті можуть буди всі слова, ОКРІМ
  А. злість
  Б. розпач
  В. безнадія
  Г. відчай

  8. У тексті окремо потрібно писати
  А в/горі.
  Б до/долу.
  В без/вісті
  Г не/знає.

  9. Уточнювальною обставиною ускладнено речення
  А друге.
  Б третє.
  В четверте.
  Г п’яте.

  10. Пунктуаційну помилку допущено у реченні
  А першому.
  Б другому.
  В третьому.
  Г четвертому.

  Завдання 11—23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

  11. Звук [д] є у кожному слові рядка
  А кладка, футболіст, город
  Б ведмідь, десять, джерело
  В баскетбол, душа, дзвінок
  Г податок, дятел, звідти
  Д дитина, боротьба, день

  12. Фразеологізм через пень колоду має антонім
  А далеко куцому до зайця.
  Б і кіт не валявся.
  В як курка лапою.
  Г мухи не зобидить.
  Д комар носа не підточить.

  13. Літеру о на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка
  А ч..рнетка, щ..тина, ч..тири
  Б ч..рнило, веч..рові, пш..но
  В щ..ка, менш..сті, пш..ниця
  Г пекуч..сті, увеч..рі, ч..рний
  Д свіж..сті, ш..сти, ж..натий

  14. Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку
  А було .. Києві, лежала .. шухляді, плавала .. воді
  Б знімки .. фотографа, ліси ..хвої, читати .. голос
  В перерва .. навчанні, їхати .. вагоні, десь .. річці
  Г бути .. формі, осінь .. Каневі, допоможе .. війти
  Д гуляв .. лісі, улюблений .. читель, блиск .. очах

  15. Подовження приголосних відбувається у формі Ор. в. однини всіх іменників рядка
  А міць, стать, продаж
  Б сталь, дріб, суміш
  В поміч, сіль, доповідь
  Г вість, мить, ступінь
  Д путь, річ, шампунь

  16. Правильно написано всі слова у рядку
  А рідкісний, ненависний, захистний
  Б форпостний, пісний, кількісний
  В шістсот, кістлявий, студенський
  Г улесливий, цілістний, шелеснути
  Д тріснути, тиждневик, контрастний

  17. Закінчення -і має іменник у рядку
  А обидві дівчин..
  Б півтора тижн..
  В три лікар..
  Г два муляр..
  Д чотири секунд..

  18. Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено у рядку
  А ближчий, більш гарячіший
  Б добріший, найменш удалий
  В цікавіший, якнайдорожчий
  Г вужчий, найменш потрібний
  Д коротший, щонайкращий

  19. НЕПРАВИЛЬНО оформлено пряму мову у рядку
  А Український письменник В. Винниченко якось сказав: «Як нудно, сіро проходить життя людей неталановитих, так нудно й нецікаво живуть без любові навіть талановиті».
  Б «Суспільність, — говорив М. Грушевський, — що має віру в себе, мусить мати й відвагу глянути на правду свого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневіру, а силу».
  В Мати Тереза знала силу посмішки, тож усім, хто зневірився, радила: «Отримавши від життя чергового удару, скажіть собі: “Усе могло бути набагато гірше”, — і посміхніться».
  Г «Слово — найтонше доторкання до серця, — був переконаний В. Сухомлинський, — воно може стати і запашною квіткою, і живою водою і розжареним залізом».
  Д «Митець не може відвернутися від своєї сучасності, — говорив Альбер Камю і далі пояснював: “Якби він відвернувся від неї, то промовляв би в порожнечу».

  20. Правильно утворено форму третьої особи множини від дієслова
  А мріяти — мріять.
  Б молоти — мелють.
  В солити — солють.
  Г бігти — біжуть.
  Д ловити — ловлють.

  21. Синонімічним до простого речення «У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне для досягнення особистістю успіху» є складнопідрядне речення
  А У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, щоб особистість могла досягти успіху.
  Б У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, адже це свідчить про досягнення особистістю успіху.
  В У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне, оскільки так особистість досягне успіху.
  Г У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне через те, що так особистість може досягти успіху.
  Д У сучасному світі вивчати мови міжнародного спілкування вкрай потрібно, тому що так особистість може досягти успіху.

  22. Кому (коми) потрібно ставити у реченні (розділові знаки пропущено)
  А А тим часом місяць пливе оглядать небо й зорі та землю й море.
  Б У моїй душі бриніли людські голоси і ні вдень ні вночі не давали спокою.
  В Підемо до лісу або в гай погуляти чи на річку порибалити.
  Г Жовтороте ластів’ятко силилося вилетіли з гнізда та ще не змогло.
  Д Пізньої осені на зритій землі поплуталась гарбузова огудина.

  23. Двокрапку потрібно поставити, якщо до частини «Люблю теплу весняну пору…» додати фрагмент рядка
  А …кидаю всі невідкладні справи та йду в поля далекі.
  Б …у цей час народжуються нові потаємні мрії та сподівання.
  В …час пробудження природи від тривалого зимового сну.
  Г …ласкаву, сонячну, повну радісних пташиних переливів.
  Д …коли з-під снігу виглядають перші блакитні проліски.

  У завданнях 24—28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

  24. Доберіть синоніми.

  СловоСинонім
  1 превентивнийА істотний
  2 тотальнийБ всеосяжний
  3 фіктивнийВ передовий
  4 кардинальнийГ підроблений
  Д запобіжний

  Відповідь:

  превентивнийзапобіжний
  тотальнийвсеосяжний
  фіктивнийпідроблений
  кардинальнийістотний

  25. З’ясуйте, який відокремлений член речення є у кожному прикладі.

  Відокремлений член реченняПриклад
  1 означенняА Бо коли, закохані в минуле, прокуняєм свій великий час, наша лінь нікого не розчулить.
  2 обставинаБ Буду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися повік.
  3 прикладкаВ Там, у степу, схрестилися дороги, немов у герці дикому мечі.
  4 додатокГ Не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам.
  Д Чи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків?

  Відповідь:

  означенняБо коли, закохані в минуле, прокуняєм свій великий час, наша лінь нікого не розчулить.
  обставинаТам, у степу, схрестилися дороги, немов у герці дикому мечі.
  прикладкаНе шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам.
  додатокЧи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків?

  26. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

  Випадок уживання тиреПриклад
  1 тире при відокремленій прикладціА Найбільше у світі любив він багрянолисту осінь — природи солодку зрілість
  2 тире в реченні з однорідними членамиБ Дівчина внесла оберемок майористих квітів — до цього похмура кімната враз ожила.
  3 тире між підметом і присудкомВ Зацвіла тендітно-біла конвалія в гаю, а сонячно-тремтливі кульбабки — біля ставу.
  4 тире в неповному реченніГ Класична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія — це справжньої поезії дороги.
  Д Зображення флори й фауни: квітів, дерев, тварин — свідчать про обожнення природи нашими предками.

  Відповідь:

  тире при відокремленій прикладціНайбільше у світі любив він багрянолисту осінь — природи солодку зрілість
  тире в реченні з однорідними членамиЗображення флори й фауни: квітів, дерев, тварин — свідчать про обожнення природи нашими предками.
  тире між підметом і присудкомКласична пластика, і контур строгий, і логіки залізна течія — це справжньої поезії дороги.
  тире в неповному реченніЗацвіла тендітно-біла конвалія в гаю, а сонячно-тремтливі кульбабки — біля ставу.

  27. Установіть відповідність між видом речення та прикладом.

  Вид реченняПриклад
  1 складнопідряднеА Мільярди перлин мерехтіли на всьому, випромінюючи маленькі сонця, розсипаючи спектри на лапатім листі дубів і ліщини.
  2 безсполучниковеБ Тихо-мирно спала зграя лебедина, і даремно лебідь звав, будив її.
  3 складне з різними видами зв’язкуВ Стоять жоржини мокрі-мокрі, сплять діамантові жуки, під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки.
  4 складносуряднеГ Коли з дерев, сумно кружляючи, падало жовтогаряче листя, повернувся додому Оксен.
  Д Ти з’явилась мені — і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ.

  Відповідь:

  складнопідряднеКоли з дерев, сумно кружляючи, падало жовтогаряче листя, повернувся додому Оксен.
  безсполучниковеСтоять жоржини мокрі-мокрі, сплять діамантові жуки, під грушею у дикій моркві до ранку ходять їжаки.
  складне з різними видами зв’язкуТи з’явилась мені — і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ.
  складносуряднеТихо-мирно спала зграя лебедина, і даремно лебідь звав, будив її.

  28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова у реченні (цифра позначає наступне слово).
  Олена Теліга вважала, (1)що для українки має бути (2)характерним поєднання “найкращої жіночності з найвищою мужністю”, і переймалася (3)тим, що в українській літературі не (4)створено ідеального образу жінки.

  А прикметник
  Б дієслово
  В сполучник
  Г прислівник
  Д займенник

  Відповідь:

  1 сполучник
  2 прикметник
  3 займенник
  4 дієслово

  Читання й аналіз тексту
  Завдання 29—33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

  Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29—33.

  Маленький шлях — не для людей…

  (1—5) Є такі тихі затінені місцинки поміж густою травою, торішнім листям чи просто на землі — місцинки, помережані стежками. Треба низько-низько нахилитись або лягти на живіт, щоб побачити шляхи маленьких істот. Кожна така стежечка веде до крихітної нірки, скрученого з листочка будиночка, під камінчик чи суху гілку. Інколи ці шляхи позначені сріблистим слизом, помережані павутинням.
  (6—11) Маленький народ має свої звичаї й подорожує не дуже далеко. Його шляхи ведуть по стовбуру дерева в пошуках солодкого соку чи просто щоб відпочити на зігрітому сонцем листку, погойдатися. Як же добре, напевно, колисатися на м’якому пахучому листі! Навіть упасти не боляче, коли ти можеш на льоту прикріпитися міцною надійною павутинкою. Комахи тонше відчувають тяжіння землі, сонце, вологість.
  (12—16) Ясного дня маленькі істоти метушаться, латають свої хатки, чистять нірки, пильнують, чи добре закутані дітки. Усі шість лапок прудко бігають. І, певно ж, вони якось спілкуються між собою, як ото в селі сусіди перегукуються через пліт. І не чинять одне одному кривди. А похмурого чи дощового дня сплять у своїх домівках.
  (17—20) Очима, утомленими від телевізора, книг чи облич інших людей, не побачиш, як самовіддано бореться кожна істота за життя, захищає своє потомство. Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот, а ті просто не відають, що роблять.
  (21—23) Треба мати дуже добрий зір. Мало хто з людей здатний бачити. Коли зранку протираєш очі, несвідомо хочеш побачити все краще. Але для цього треба любити.
  (24—26) Кожна наша, навіть ненавмисна, поява загрозлива й небезпечна для маленького, хоча й незліченного народу. Ми ніколи не пройдемо їхніми шляхами. Ми надто грубі й великі для цього і не повинні втручатися.
  (27—29) Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на комах. Наша метушня видається їм позбавленою сенсу. Вони не зможуть пройти нашими шляхами й оцінити духовну велич, якщо вона в нас є.
  (30—34) Ми будуємо житла, добуваємо харч, залатуємо діри власного існування, боронимося самі й оберігаємо дітей. І попри все маємо час, щоб відчути себе беззахисними. І тому, щоб захиститися, шукаємо Бога. А що, коли він ставиться до нас, як ми до комах? Але, перемігши страх, ми уявляємо його подібним до нас, тільки в стократ кращим і досконалішим.
  (35—37) Дивно бути людиною — такою чужою для всіх істотою. Хіба це щастя бути людиною? Щастя — просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка чи цвіркун. Ми нікуди не йдемо, ми просто тікаємо.
  (38, 39) Щойно почнеш замислюватися над цим, тебе охоплять якісь людські проблеми.
  (40—44) Дуже важко жити серед людей. Вони постійно нагадують про існування часу, хоча це фікція нашого штучного світу. Він примушує нас вірити, що обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад. Але знайти в собі злагоду краще, ніж страждати; підкоритися законам космосу легше, ніж суспільним.
  (45—49) Дитинство, розквіт, старість — це не дія часу, а стан душі, її різні обличчя. Ніби гра. Дитина бавиться в дорослу або немовля, приміряючи, що краще до лиця: інфантильність чи відповідальність. Згодом дорослі навчають її того, що вміють самі, — автоматизму. Якби не це, ми б не шукали крихітку знання, не сиділи б розгублено над цією мізерією.
  (50, 51) Як усе-таки добре не бути людиною. Важко знайти більш неприродну істоту.

  За Г. Пагутяк

  29. У тексті НЕМАЄ відповіді на запитання
  А Чи є істоти, які дивляться на нас, як ми на комах?
  Б Чи є людина гармонійною часточкою всесвіту?
  В Чи відлік часу є фікцією, придуманою людиною?
  Г Чи може людина зрозуміти життя комах?

  30. Метафоричний зміст речення «Він примушує нас вірити, що обов’язково треба розбиватися до крові, щоб подолати стіну й потрапити в сад» (рядки 41, 42) розкрито у рядку
  А Тільки докладаючи зусиль, можна досягти задуманого, здійснити свою мрію.
  Б Людське життя сповнене перешкод і труднощів.
  В Підкорена суспільним законом людина досягає своєї мети в боротьбі.
  Г Кожен повинен досягати своєї мети за будь-яку ціну.

  31. Рядки 45—49
  А ілюструють аргумент, наведений у рядках 40—44.
  Б обґрунтовують висловлене у рядках 40—44.
  В розширюють міркування з попереднього абзацу.
  Г підсумовують сказане у попередніх абзацах.

  32. Текст НЕ суперечить твердженню
  А Людина — володар планети.
  Б Люди розумніші за комах.
  В Людське життя підвладне часові.
  Г Комахи — гидкі створіння.

  33. Головну ідею тексту найповніше розкрито у реченні
  А Уявімо на мить, що існують інші істоти, які дивляться на нас, як на комах (рядки 27, 28).
  Б А що, коли він ставиться до нас, як ми до комах (рядки 32, 33)?
  В Щастя — просто бути в злагоді, хай ти дерево, травинка, жабка чи цвіркун (рядки 36, 37).
  Г Комахи не хочуть нищення й хаосу на власній землі від більших, сильніших істот, а ті просто не відають, що роблять (рядки 19, 20).

  Частина 2
  Українська література

  Завдання 34—53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

  34. Марусю Чурай уважають автором твору
  А «Бондарівна».
  Б «Засвіт встали козаченьки…».
  В «Чи не той то Хміль…».
  Г «Дума про Марусю Богуславку».
  Д «Ой Морозе, Морозенку…».

  35. Вислів давньогрецького філософа Епікура «Дякуємо блаженній природі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» використано у творі
  А «Бджола та Шершень».
  Б «Маруся».
  В «Максим Гримач».
  Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
  Д «Наталка Полтавка».

  36. «Чи я вам рівня? Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бідна; та й по всьому я вам не під пару», — відмовляється від залицянь заможного посадовця головна героїня твору
  А Лесі Українки.
  Б Ліни Костенко.
  В Івана Франка.
  Г Івана Котляревського.
  Д Тараса Шевченка.

  37. Заклик до українців
  Обніміться ж, брати мої.
  Молю вас, благаю!
  лунає у творі

  А Тараса Шевченка.
  Б Пантелеймона Куліша.
  В Івана Франка.
  Г Лесі Українки.
  Д Івана Котляревського.

  38. «Дай Боже, щоб обидва береги Дніпровії приклонились під одну булаву!», — заявляє герой твору
  А «Чорна рада».
  Б «Максим Гримач».
  В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
  Г «Кайдашева сім’я».
  Д «Україна в огні».

  39. Історія села Піски є однією із сюжетних ліній твору
  А «Земля».
  Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
  В «Тіні забутих предків».
  Г «Камінний хрест».
  Д «Кайдашева сім’я».

  40. В житті мене ти й знать не знаєш,
  Ідеш по вулиці — минаєш,
  Вклонюся — навіть не зирнеш
  І головою не кивнеш, —
  дорікає коханій ліричний герой твору

  А Миколи Вороного.
  Б Олександра Олеся.
  В Павла Тичини.
  Г Максима Рильського.
  Д Івана Франка.

  41. «Чую, як мені легше робиться, наче нова душа сюди ввійшла, а стара, дворянська, попелом стала», — зізнається
  А Михайло Черевань.
  Б Омелько Кайдаш.
  В Мартин Боруля.
  Г Максим Ґудзь.
  Д Борис Тетерваковський.

  42. На рисунку зображено персонажа античної міфології, образ якого переосмислено у творі

  А «De libertate».
  Б «Гімн».
  В «Contra spem spero!».
  Г «Молюсь і вірю».
  Д «Кавказ».

  43. «Недалеко від ріки Серету на Буковині» відбуваються події твору
  А «Земля».
  Б «Тіні забутих предків».
  В «Максим Гримач».
  Г «Момент».
  Д «Камінний хрест».

  44. Карпатськими Ромео і Джульєттою називають героїв твору
  А Ольги Кобилянської.
  Б Марка Вовчка.
  В Григора Тютюнника.
  Г Михайла Коцюбинського.
  Д Олеся Гончара.

  45. «Його романи та повісті складаються з окремих цілком закінчених (сюжетно й композиційно) новел, що своєю ідеєю, персонажем, загальною психологічною настановою і внутрішніми взаємозв’язками творять дивну цілість і закінченість», — сказано про
  А Юрія Яновського.
  Б Василя Стефаника.
  В Олександра Довженка.
  Г Михайла Коцюбинського.
  Д Миколу Хвильового.

  46. У рядках
  Йде весна
  Запашна,
  Квітами-перлами
  Закосичена

  провідним художнім засобом є
  А паралелізм.
  Б анафора.
  В оксиморон.
  Г порівняння.
  Д персоніфікація

  47. Справжнє прізвище автора твору «Я (Романтика)» —
  А Косач.
  Б Фітільов.
  В Лозов’ягін.
  Г Тобілевич.
  Д Кандиба.

  48. «Подумай, що скажуть на тім світі діди й прадіди наші, почувши, що ти міняєш прізвище», — застерігає брата
  А Мина Товченик.
  Б Михайло Федорчук.
  В Тарас Мазайло.
  Г Тимофій Лушня.
  Д Леся Черевань.

  49. «Тільки було це так давно, що майже все вже розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лишень Десна зосталася нетлінною у стомленій уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій», — писав
  А Олесь Гончар.
  Б Григір Тютюнник.
  В Остап Вишня.
  Г Олександр Довженко.
  Д Валер’ян Підмогильний.

  50. «Любові всевишній» автор присвятив
  А роман у віршах.
  Б драму-феєрію.
  В кіноповість.
  Г новелу.
  Д роман у новелах.

  51. У рядках
  Як не хочеш, моє серце,
  Дружиною бути,
  То дай мені таке зілля,
  Щоб тебе забути

  йдеться про
  А Саву Федорчука.
  Б Грицька Бобренка.
  В Івана Палійчука.
  Г Мокія Мазайла.
  Д Карна Яркового.

  52. Представником Празької школи був автор твору
  А «Молюсь і вірю».
  Б «О панно Інно…».
  В «Стилет чи стилос?».
  Г «Любіть Україну…».
  Д «Різдво».

  53. Представником постмодерного письменства в Україні є
  А Євген Маланюк.
  Б Василь Стус.
  В Богдан-Ігор Антонич.
  Г Василь Симоненко.
  Д Юрій Андрухович.

  У завданнях 54—60 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

  54. Установіть відповідність між персонажем твору та літературним напрямом.

  ПерсонажЛітературний напрям
  1 Максим ГудзьА імпресіонізм
  2 Наум ДротБ романтизм
  3 Іван ДідухВ експресіонізм
  4 Ярема ГалайдаГ сентименталізм
  Д реалізм

  Відповідь:

  Максим Гудзьреалізм
  Наум Дротсентименталізм
  Іван Дідухекспресіонізм
  Ярема Галайдаромантизм

  55. Установіть відповідність між назвою та жанром (жанровим різновидом) твору.

  НазваЖанр (жанровий різновид) твору
  1 «Мина Мазайло»А роман у віршах
  2 «Маруся Чурай»Б повість
  3 «Тіні забутих предків»В драма-феєрія
  4 «Лісова пісня»Г роман у новелах
  Д комедія

  Відповідь:

  «Мина Мазайло»комедія
  «Маруся Чурай»роман у віршах
  «Тіні забутих предків»повість
  «Лісова пісня»драма-феєрія

  56. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

  ПерсонажПерсонаж
  1 ІгорА Яро Персославна
  2 ЯремаБ Гонта
  3 ТетерваковськийВ Бондарівна
  4 КийГ Либідь
  Д Терпилиха

  Відповідь:

  ІгорЯро Персославна
  ЯремаГонта
  ТетерваковськийТерпилиха
  КийЛибідь

  57. Установіть відповідність між письменником і його висловлюванням.

  ПисьменникиВисловлювання
  1 Іван Карпенко-КарийА «Сцена ж — мій кумир, театр — священний храм для мене!.. В театрі грать повинні тільки справжню літературну драму, де страждання душі людської тривожить кам’яні серця…»
  2 Пантелеймон КулішБ «Страшно подумати, що народ, котрий настільки активно брав участь у подіях роду людського, не в змозі був розповісти про своє життя в історичному романі…»
  3 Іван БагрянийВ «Треба любити людину. Більше, ніж самого себе. Тільки тоді ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися… із себе, із своїх якихось хиб, недоліків…»
  4 Остап ВишняГ «На дні моїх споминів і досі горить той маленький, але міцний огонь. У ньому пролизуються сині, червоні та золото-білі промені, жевріє, мов розтоплене вугля, і яриться в його глибині щось іще біліше, променясте, відки раз по разу сарахкотять гількасті зиндри. Се вогонь у кузні мойого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною в свою душу на далеку мандрівку життя…»
  Д «Я повернуся до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, в Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як гітлерівська…»

  Відповідь:

  Іван Карпенко-Карий«Сцена ж — мій кумир, театр — священний храм для мене!.. В театрі грать повинні тільки справжню літературну драму, де страждання душі людської тривожить кам’яні серця…»
  Пантелеймон Куліш«Страшно подумати, що народ, котрий настільки активно брав участь у подіях роду людського, не в змозі був розповісти про своє життя в історичному романі…»
  Іван Багряний«Я повернуся до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, в Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як гітлерівська…»
  Остап Вишня«Треба любити людину. Більше, ніж самого себе. Тільки тоді ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися… із себе, із своїх якихось хиб, недоліків…»

   

  Частина 3
  Власне висловлення

  Питання з розгорнутою відповіддю

  Людина — соціальна істота, а тому їй не властиво надовго залишатися на самоті. Разом із тим багато хто впевнений, що саме самотність допомагає індивіду зрозуміти себе, проаналізувати своє життя. Вони заперечують думку, що тільки оточення може дати об’єктивну оцінку людині, її діям і вчинкам.
  Наскільки людині варто дослухатися до думки оточення про неї?

  Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

  Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

  Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку наприкінці зошита.

  Увага! Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.
  Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

  ПОГЛИБЛЕНИЙ РІВЕНЬ

  Частина 4
  Українська література

  Читання та аналіз тексту

  Завдання 59—62 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А+ згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А+, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!
  Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А+!
  Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

  Прочитайте текст і виконайте завдання 59—62.

  Тяжким хрестом лежать шляхи.
  Ясні вночі, вони сліпі вдень:
  Рамено — з Заходу на Схід.
  Рамено — з Півночі на Південь.
  І так — розіп’ята — віки
  Вогонь буття не загасила:
  Невичерпальний дух який!
  Яка непереможна сила!
  Гноблять, калічать, труять рід,
  Ворожать, напускають чари.
  Здасться, знищено вже й слід —
  Лиш потурнаки й яничари.
  Аж ось Стефаник і Куліш,
  Ось Коцюбинський, Леся — квіти
  Степів стражденної землі,
  Народу самостійні діти.
  Аж ось підземно загуде
  Вулканом націй ціла раса,
  І даром Божеським гряде
  Нам Прометеїв дух Тараса.

  59. Віршовий розмір твору —
  А дактиль
  Б амфібрахій
  В анапест
  Г ямб
  Д хорей

  60. Непереможність українського народу підкреслено в рядку
  А «Невичерпальний дух який!»
  Б «Гноблять, калічать, труять рід»
  В «Квіти степів стражденної землі»
  Г «Народу самостійні діти»
  Д «Тяжким хрестом лежать шляхи»

  61. У тексті згадано міфологічний образ, наявний також у творі
  А «До Основ’яненка»
  Б «Мені однаково»
  В «Гайдамаки»
  Г «Заповіт»
  Д «Кавказ»

  62. Антитеза до образу «народу самостійних дітей» наявна в рядку
  А «Яка непереможна сила!»
  Б «Лиш потурнаки й яничари»
  В «Вулканом націй ціла раса»
  Г «Нам Прометеїв дух Тараса»
  Д «Ясні вночі, вони сліпі вдень»

  У завданнях 63-66 розташуйте факти (події, явища, процеси тощо) в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А+ на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибраний Вами перший факт, цифрі 2 — другий, цифрі 3 — третій, цифрі 4 — четвертий. Усі інші види Вашого запису в бланку А+ комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

  Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А+!
  Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

  63. Установіть послідовність виникнення літературних напрямів (течій).
  А романтизм
  Б бароко
  В реалізм
  Г експресіонізм

  Відповідь: 1Б, 2А, 3В, 4Г

  64. Установіть послідовність написання творів, де діють такі персонажі:
  А Дідона
  Б Медвин
  В Тагабат
  Г Чіпка

  Відповідь: 1А, 2Г, 3В, 4Б

  65. Розташуйте імена письменників за часом їхньої літературної діяльності.
  А Михайло Коцюбинський
  Б Григорій Сковорода
  В Тарас Шевченко
  Г Григір Тютюнник

  Відповідь: 1Б, 2В, 3А, 4Г

  66. Установіть послідовність написання творів, де наявні такі фрагменти тексту:
  А «З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест: то йде Марія…»
  Б «Відколи Івана Дідуха запам’ятали в селі ґаздою, відтоді він мав усе лиш одного коня…»
  В «У садочку сиділа родина колгоспника Лавріна Запорожця і тихо співала «Ой піду я до роду гуляти…»
  Г «Скажи мені, Бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні…»

  Відповідь: 1Г, 2Б, 3А, 4Г

  Частина 5
  Українська мова

  Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і дайте відповіді на завдання 67—74. Відповіді записуйте в спеціально відведених місцях зошита. Формулюйте свої міркування лаконічно. Перепишіть свої відповіді в бланк Б+. Перед кожною відповіддю ставте номер завдання, якого вона стосується.

  Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк Б+!
  Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

  Соціальні мережі: місце зустрічі змінити не можна

  Пошук людей в Інтернеті — кого цим здивуєш? Але ця стаття — не про нові знайомства. Поговорімо про сайти, що допомагають зустрітися у віртуальному просторі людям, які загубили одне одного в реальному житті.
  (1-4) Такі проекти існують практично в усіх частинах світу: «Friendsreunited» у Великій Британії, «Раssаdо» у Європі, «Fасеbоок» у США. У нашій країні таких починів до останнього часу не було, тому українці активно користуються ресурсами Рунету: «Vkontaktе», «MoiKrug» і, звісно ж, «Odnoklassnikі».
  (5-9) На відміну від проектів на кшталт «LinkedIn», призначених насамперед для пошуку роботи або встановлення ділових контактів, «Однокласники» та подібні до них соціальні мережі охоплюють ширшу інтернет-аудиторію. З їхньою допомогою можна знайти й однокласників, й однокурсників, а також колишніх колег, однополчан, родичів, друзів і знайомих, з якими через певні обставини був утрачений зв’язок.
  (10-13) Чим же зумовлена популярність таких соціальних мереж? Чому ми прагнемо відновити колишні зв’язки, чому цікавимося людьми, які знали нас у минулому? Чому для нас так важливо усвідомлювати свою причетність до певного об’єднання?
  (14-18) Група первісних людей, яка діяла злагоджено, досягала успіху там, де не впорався б один: відбивала напад ворога, полювала на великих звірів, виконувала масштабні роботи. У групі людина здобувала схвалення, співчуття, підтримку, відчувала свою значущість, виборюючи вищий статус і посідаючи певне місце в соціальній ієрархії.
  (19-25) Група «своїх» (свій рід, своє плем’я) відособлювалася від груп «чужих». «Свої» виручали одне одного, захищали від загрози ззовні. Минав час, розширювалися об’єднання людей, ускладнювалися ієрархічні взаємини між ними. Братства земляків, студентів, цехи, гільдії, клуби об’єднували людей зі спільними цінностями, не давали потонути в життєвому морі, допомагали знайти своє місце в соціумі. Причетність до поважної спільноти осявала ореолом слави кожного її члена, надавала йому певних переваг.
  (26-33) У сучасному багатомільйонному «суперплемені» привернути до себе увагу, одержати відповідь на заклик, дістатися вершини соціальної піраміди дуже й дуже непросто. Щоб не почуватися самотньою в натовпі, нікому не потрібною, нереалізованою, людина шукає своє місце в малій групі: родині, колективі друзів, колег, однодумців. Знайоме прізвище, знайоме обличчя на екрані монітора — немов усмішка земляка в чужій країні. Хтось згадав про твоє існування, хтось радий, що ти знайшовся, хтось розділив з тобою спогади про минуле — і настрій поліпшується, відчуваєш свою потрібність, причетність до чогось великого та важливого.
  (34-40) Казка про Попелюшку недаремно залишається одним з найулюбленіших сюжетів людства. Нам цікаво побачити дивовижні перевтілення й дізнатися, що з ким сталося. Так само важливо побачити реакцію на наше дивовижне перевтілення тих людей, які пам’ятають нас зовсім іншими. «Ти стала такою вродливою!», «У тебе така цікава робота!», «Це ж треба, скільки країн ти об’їздив!», «Які чарівні в тебе дітки!». Як гріють душу такі повідомлення від гостей із минулого! Віриться, що відтинок життя прожитий недаремно.
  (41-49) Та є й зворотний бік медалі. Зустрічаючись із людьми, з якими починав життя практично в рівних умовах, завжди мимоволі порівнюєш, дізнаючись, хто чого досягнув і який у тебе вигляд на тлі інших. Коли комусь здається, що життя не вдалося, заслуги не значні (порівняно з іншими), не вельми хочеться зустрічатися особисто. А в Інтернеті, де співрозмовника не видно, більше шансів постати у вигіднішому світлі. Повісив найвдаліші фотографії, трохи прикрасив дійсність, замовчав про проблеми — і тобі цілком можуть позаздрити. «Спілкування з віртуальними проекціями реальних людей», — так назвав «Однокласники» й подібні до них сайти один зі знайомих користувачів.
  (50-55) Утім зустріч «на нейтральному полі» — в Інтернеті — упевненіших у собі осіб, які подорослішали й помудрішали, може враз примирити колишніх конкурентів і недоброзичливців. Тепер, коли всі виросли, багато пережили, можна нікому нічого не доводити, а просто любо, приємно, на новому рівні погомоніти про життя. Може, навіть познайомитися наново. Так через багато років після випуску одружуються колишні однокласники.
  (56-69) Віртуальність, що розкріпачує, дає можливість обдумати та сформулювати репліки, полегшує спілкування, позбавляє ніяковості. У результаті часто охоче йдуть на контакт, розпитують, додають у друзі тих людей, із якими в «реалі» навряд чи зустрілися б і навіть зідзвонилися б. Звісно, не з усіма знайомцями налагоджується постійне спілкування. Хтось висить у друзях «про всяк випадок», до когось утрачається інтерес після обміну кількома репліками, хтось узагалі не реагує на дружній привіт. Прикро буває, коли людина, яка відіграла у вашому житті архіважливу роль,
  насилу згадує ваше ім’я. Спогади, що стали частиною вашої історії, для неї — ніщо. Або інша ситуація: до вас у друзі негадано-непрохано нав’язується персонаж із минулого, про якого давно хотілося забути, та ще й тягне із собою у ваше сьогодення своє нове життя, з яким вам не по дорозі. Утім обірвати неприємні зв’язки в Інтернеті набагато простіше, ніж у реальному житті. Жарти жартами, а в США недалекоглядних користувачів соціальних мереж спіткала ціла низка скандальних розлучень. Були такі випадки й у наших краях.
  (70-75) За час моїх віртуальних екскурсій географія моєї дружби помітно розширилася. Від Мадрида до Бішкека, від Копенгагена до Єрусалима… Єднання — не політичне, а духовне, не однаковість людей, а схожість цінностей, повага й інтерес — те, заради чого варто знову й знову під’єднуватися до Інтернету. Аби, отримавши чергове довгоочікуване повідомлення, відчути: там, за десятками кордонів і за сотнею тисяч кілометрів, тебе розуміють.
  За А. Бажал, газета «Дзеркало тижня»

  67. Спираючись на текст, укажіть щонайменше три причини, які спонукають людей до спілкування в соціальних мережах.

  68. Який історичний процес зумовив утворення сучасного «суперплемені», і чому людина шукає соціального прихистку в малих групах (рядки 19-33)?

  69. На основі зіставлення інформації з двох абзаців (рядки 34-49) поясніть, про які два боки однієї медалі пише автор. Викладіть свою думку двома-чотирма реченнями.

  70. Поясніть назву «Спілкування з віртуальними проекціями реальних людей», (рядки 47, 48). Запишіть свої міркування у вигляді мікротексту (20-30 слів).

  71. Визначте ставлення автора публікації (позитивне, негативне, стримане, байдуже, нейтральне, скептичне) до спілкування людей у соціальних мережах. Запишіть щонайменше одну цитату з тексту, яка підтвердить Вашу відповідь.

  72. Людині важливо усвідомлювати свою причетність до певної соціальної спільноти. Випишіть з тексту щонайменше два аргументи на користь цієї думки.

  73. Чи визнаєте Ви доречною авторську аналогію між любов’ю людства до сюжету «Попелюшки» й зацікавленістю сучасної людини в інтернет-спілкуванні? Поясніть чому.

  74. Спираючись на текст і власний досвід, визначте й схарактеризуйте щонайменше три загрози для користувачів соціальних мереж. Запишіть свої міркування у вигляді тез.

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року з української мови і літератури. Тестові завдання з відповідями

  Повернутись на сторінку ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) з української мови і літератури з відповідями

  Комментарии закрыты.