Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з української мови і літератури. Основна сесія № 1. Тестові завдання з відповідями

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з української мови і літератури. Основна сесія № 1. Тестові завдання з відповідями

  Основна сесія № 1

  Частина 1
  Українська мова

  1. На другий склад падає наголос у слові
  А однаковий
  Б добовий
  В щовесни
  Г сантиметр

  2. М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
  А перелаз..те, стежин..ці, памороз..
  Б уман..ський, люд..ми, пісен..ці
  В л..лється, поглян..те, гір..кий
  Г волос..кий, брун..ці, різ..блення

  3. Спільнокореневим до слова «колоти» є
  А кілочок
  Б довкілля
  В колосальний
  Г заколоситися

  4. Помилково вжито слово в рядку
  А винайняв квартиру в центрі
  Б запросив до вітальні
  В розповів про відрядження
  Г приїхав вісім років назад

  5. Неправильно утворено форму слова у варіанті
  А два студенти
  Б самий головний
  В сімома голосами
  Г віддаси потім

  6. Неправильно побудовано речення
  А Побачивши в магазині нову енциклопедію, я захотів її переглянути.
  Б Ще не ходячи до школи, мама читала мені вірші Марійки Підгірянки.
  В Слухаючи доповідь однокласниці, ми робили деякі нотатки.
  Г Створюючи виставу, режисер суттєво осучаснив текст класичної п’єси.

  Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

  (1) Поза хатами стежка розширювалась і прямувала попід кам’яною горою до самісінького ліска. (2) Між деревами ховався невеличкий струмок, у ньому – завжди холодна й різка джерельна водиця. (3) Трохи віддалік дорога круто забирала праворуч, і опускалася в/низ до річки, блакитний відблиск якої було […] видно з/верху дерева. (4) На/весні річка в цьому місці широко розливалася, затоплюючи собою велику ділянку землі, а влітку, коли вода спадала, на лузі селилося безліч усякої дрібної звірини, і великий птах там полював. (5) Аж ген від отого лісочка, що не/виразно синів удалині, і до високого пагорба був його луг.

  7. На місці пропуску в третьому реченні має бути слово
  А добре
  Б легко
  В суттєво
  Г гаразд

  8. Окремо в тексті треба писати сполуку слів
  А з/верху
  Б в/низ
  В на/весні
  Г не/виразно

  9. Простим є речення
  А перше
  Б друге
  В третє
  Г п’яте

  10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
  А першому
  Б другому
  В третьому
  Г четвертому

  11. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
  А юридичний, щеплення, більярд
  Б дзюдоїст, Ольвія, шампіньйон
  В шлягер, Бессарабія, узбережжя
  Г щитоносець, Макіївка, дюжина
  Д б’ють, від’єднання, барельєф

  12. Лексично неправильне словосполучення утворить іменник легіон із прикметником
  А іноземний
  Б почесний
  В військовий
  Г промисловий
  Д жіночий

  13. Прочитайте уривок.
  Сонце з батогом промін(1)я – вогнян(2)ий погонич.
  Навпростець по небі – сині хмари в перегони.
  На куделі верховіт(3)я сиве павутин(4)я
  Підпирає далечін(5)ю гори сині.

  Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ
  А 1
  Б 2
  В 3
  Г 4
  Д 5

  14. Усі слова написано правильно в рядку
  А викладацький, молотьба, вохкість
  Б карпатський, дорожчати, робітництво
  В криворізький, об’їжджати, французський
  Г інтелігентський, сонячний, надхнення
  Д тюркський, свідотство, соняшник

  15. Літеру и треба писати в кінці кожного прислівника в рядку
  А по-лицарськ.., по-вовч.., завбільшк.., трич..
  Б навкулачк.., заоч.., по-корейськ.., навпак..
  В по-лисяч.., почаст.., пошепк.., навколішк..
  Г мовчк.., по-угорськ.., зсередин.., по-латин..
  Д по-людськ.., завглибшк.., трох.., насторож..

  16. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка
  А перебував … Ватикані, експонат … музеї, наймиліше … світі
  Б поїхати … відрядження, птах … небі, купити … аптеці
  В побувати … Львові, квітник … саду, покласти … узголів’я
  Г приведення … відповідність, участь … форумі, оселя … рушниках
  Д висновок … статті, запевнили … добросусідстві, вишня … цвіту

  17. Неправильно побудовано словосполучення
  А п’ятнадцять хвилин десятого
  Б зараз одинадцята
  В за п’ять хвилин сьома
  Г пів на першу
  Д буду після дев’ятої

  18. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку
  А Григорівна, Савович
  Б Олексіївна, Миколайович
  В Павлівна, Антонович
  Г Андрієвна, Васильович
  Д Юліанівна, Ілліч

  19. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку
  А пишемо
  Б пишімо
  В пиши
  Г пишіть
  Д хай пише

  20. Правильно вжито прийменник у варіанті
  А виконувати по зразку
  Б вишивати по шовку
  В лекція по історії
  Г проживати по адресі
  Д їхати по виклику

  21. Слово «здавалося» є вставним (окремі розділові знаки пропущено) у реченні
  А Усе довколишнє здавалося їй перевитим піснями, веселими чи сумними, як буває пройнятий сяєвом сонця простір.
  Б Багатьом здавалося що й увесь півострів зараз палає в пожежах, адже куди не глянь – звідусіль шугає вогонь, тріщить, гуде в деревах, жаркий, агресивний.
  В Кущ здавалося і зимою зеленіє, бо коли танули сніги, то на світ пробивалося його цупке зелене листя, не змучене холодом, не скалічене морозом.
  Г Широкі промені вдарялися об кам’яні плити, курилися золотим димом, від чого здавалося що все тут пливе, рухається, злітає в просторі.
  Д Уже придивилася до його очей і побачила: те, що здавалося байдужістю, насправді було мудрістю й глибоко захованим стражданням.

  22. Відокремленою обставиною можна замінити підрядне речення в рядку
  А Сергій був дуже задоволений, що поборов своє хвилювання.
  Б Коли згадую улюблені пісні, ноги самі пускаються в танок.
  В Щойно дівчина вийшла на сцену, її зустріли бурхливими оплесками.
  Г Треба бути обережним, якщо не хочеш потрапити в халепу.
  Д Лиш ми вирушили в дорогу, став накрапати дрібненький дощик.

  23. Складнопідрядне речення з підрядним наслідку утвориться, якщо до частини «Уся дорога була занесена снігом…» додати
  А оскільки вчора була сильна хуртовина.
  Б хоча надворі вже була рання весна.
  В ніби лежала товста пухова перина.
  Г тому що не була розчищена від заметів.
  Д так що не можна було доїхати до міста.

  24. Замініть фразеологізм одним словом.

  ФразеологізмЗначення
  1 до сьомого потуА занадто
  2 на всю губуБ щиро
  3 з притискомВ тяжко
  4 на чистотуГ суворо
  Д рясно

  Відповідь

  Фразеологізм Значення
  до сьомого потутяжко
  на всю губузанадто
  з притискомсуворо
  на чистотущиро

  25. З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів (цифра позначає наступне слово).
  Українській класичній (1)прозі (2)завжди була (3)властива яскрава (4)поетичність.

  А підмет
  Б присудок
  В означення
  Г додаток
  Д обставина

  Відповідь:

  прозідодаток
  завждиобставина
  властиваприсудок
  поетичністьпідмет

  26. З’ясуйте типи односкладних речень.

  Тип односкладного реченняПриклад
  1 називнеА Шкода даремно згаяного часу.
  2 означено-особовеБ Гостей зустрічали щиро, з хлібом-сіллю.
  3 неозначено-особовеВ Кришталевий промінь сміливого сонця.
  4 безособовеГ Допоки горіти буде долоні твоєї дотик.
  Д Поверни золоті її очі, сині хвилі і вітер весни.

  Відповідь:

  Тип односкладного реченняПриклад
  називнеКришталевий промінь сміливого сонця.
  означено-особовеПоверни золоті її очі, сині хвилі і вітер весни.
  неозначено-особовеГостей зустрічали щиро, з хлібом-сіллю.
  безособовеШкода даремно згаяного часу.

  27. Доберіть приклад до кожного випадку вживання тире.

  Розділовий знакПриклади
  1 тире між підметом і присудкомА Тонкі брови, русяві дрібні кучері, рум’яні губи – усе це дихало молодою парубоцькою красою.
  2 тире перед узагальнювальним словомБ Здобути волю – то мій рай.
  3 тире при відокремленій прикладціВ Я тільки тепер побачив село – нужденну купку солом’яних стріх.
  4 тире в безсполучниковому реченніГ Від малих дітей голова болить, а від великих – серце.
  Д Прийде осінь – у засіках буде хліб золотий.

  Відповідь:

  Розділовий знакПриклади
  тире між підметом і присудкомЗдобути волю – то мій рай.
  тире перед узагальнювальним словомТонкі брови, русяві дрібні кучері, рум’яні губи – усе це дихало молодою парубоцькою красою.
  тире при відокремленій прикладціЯ тільки тепер побачив село – нужденну купку солом’яних стріх.
  тире в безсполучниковому реченніПрийде осінь – у засіках буде хліб золотий.

  28. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).
  Надвечірнє сонце, (1)вихопившись із хмари, кинуло коротку тінь під пнями, (2)навколо (3)яких літо (4)щороку кораловим намистом розсипає запашну суницю.

  A займенник
  Б дієприслівник (форма дієслова)
  В прислівник
  Г прийменник
  Д сполучник

  Відповідь:

  вихопившисьдієприслівник (форма дієслова)
  навколоприйменник
  якихзайменник
  щорокуприслівник

  Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.

  Антуан де Сент-Екзюперi
  (1–8) Цей знаменитий поет-мислитель i пiлот-винахiдник став героїчною легендою Францiї, коли на змiну героям приходили виконавцi. Як живий, вiн усмiхається до нас сердечною усмiшкою в мiльйонах книг, позбавлених спокусливого сюжету i все ж таки чи не найбiльш читаних на всiх континентах. Вiн дивиться в Людину i шукає рiдної душi, щоб навести на свою хвилю. «Я люблю пробуджувати в людинi шляхетнi почуття. Можливо, у мене покликання вiдкривати джерела». Джерела любові й самопожертви, обов’язку й вiдповiдальності… Бо «бути людиною – означає бути за все вiдповiдальним».
  (9–16) Один з перших вiдкривачiв повiтряних просторiв, Сент-Екзюперi зумiв нiби з висоти поглянути на сучасний свiт. Син вiку технiки й сам людина науки, вiн був «страшенно невдоволений турботами своєї цивiлiзацiї», яка гарячково пiдносила над людиною систему матерiальних винаходiв, забуваючи, що вони служитимуть лише опорою в пошуку духовних цiнностей. Вiчно тривожний i в щось заглиблений, вiн прозирав далеко крiзь свою епоху, позначену наступом фашизму, який «накидав прiоритет одного народу над iншими народами, однiєї думки над iншими думками».
  (17–19) Екзюперi поважав розум, але думав, що «розум набуває цiнності лише тодi, коли служить любовi». Вiн неухильно йшов до великих iстин, упевнившись, що найголовнiшого очима не побачиш: найглибше бачиш тiльки серцем…
  (20–24) Кожен новий твiр Екзюперi – це крок в опануваннi нової смуги життя. Тридцятi роки принесуть йому багато вiдкриттiв, бо це роки близького знайомства зi свiтом. Вiн їде до Iндокитаю, об’їздить Нiмеччину. Вiн довiряє лише власним очам: «Менi плювати на режим: найважливiше знати, який тип людини створюється тим ладом».
  (25–30) Насувалася катастрофа, не просто на нього – на Францiю. I тут до нього приходять i стають над усiм думи про кризу цивiлiзацiї – «спадок вiрувань і знань, здобутих вiками, не завжди виправданих логiкою, але виправданих самих у собi, як шляхи, що кудись ведуть, бо вони вiдкривають людинi її внутрiшнi простори». Усi надiї письменник покладає на внутрiшню силу французького Опору.
  (31–35) Екзюперi знав, що не можна жити вчорашнiм днем, не прозираючи в завтра: «Минулого не переробити, але теперiшнє лежить у безладдi, як матерiал пiд ногами будiвничого, i вам належить виковувати майбутнє». Крiзь тимчасовi, ще не розв’язанi вiйною проблеми вiн бачить найтривожнiшу: «Повернути людям духовний змiст, духовнi клопоти».
  (36–39) У години самотності, що нагадувала самотнiсть пустелi, поринав на дно спогадiв i на розгойданих хвилях уяви плекав «Маленького принца». Вiн повертався в дитинство – крiзь десятки рокiв, наповнених болем утрат i гiркотою дум, – i вже не знаходив у ньому безтурботної радiсної усмiшки.
  (40–46) Маленький принц дивиться на свiт дорослих мудрими очима: вiн усе розумiє. У своїх міжпланетних мандрiвках вiн натрапляє на тi самi феномени, якi оселилися на Землi. Тiльки вiн швидко проходить повз них зi смутною посмiшкою, бо навiки прикутий душею до своєї маленької планети. Вiн уміє приручати, по-дитячому серйозно допитуватися. Але висмiювати не вмiє: вiн сприймає серцем. Вiн прийшов з планети, де треба щодня виполювати баобаби. Бо коли їх не розпiзнати вчасно – потiм не позбудешся.
  (47–52) Маленький принц розумiє бiльше за дорослих, бо вони дивляться на свiт до всього звиклими очима, i кожен заклопотаний лише собою. Тодi як «добре бачиш тiльки серцем». Вiн знає також, що люди на землi не знаходять того, чого шукають: «тим часом його можна було б знайти в єдинiй трояндi або в ковтку води». Цей сумний свiт примарився людинi, яка зрозумiла, що розгубила духовну спадщину й опинилася серед пустелi.
  (53–55) Тональнiсть казки гармонiює з настроями Екзюперi тiєї пори. Вiн жив одним прагненням – «брати участь»! «Мене почують тiльки тодi, коли я й мої товаришi будемо знову ризикувати життям за нашу справу».
  (56–58) Було щось символiчне в тому, що востаннє летiв вiн над країною дитинства й останнього листа написав до матерi. 31 липня 1944 року з Корсики майор Екзюперi зробив свiй дев’ятий полiт, з якого не повернувся.
  (59) До визволення Францiї не дожив мiсяця.
  (60) Але вiн став її пiснею.
  За Є. Сверстюком,
  605 слів

  29. За стильовими ознаками текст є
  А науковим
  Б художнім
  В публіцистичним
  Г офіційно-діловим

  30. Найважливіше для Екзюпері, на переконання автора тексту, –
  А «бути за все відповідальним» (рядок 8)
  Б «ризикувати життям за нашу справу» (рядок 55)
  В «знати, який тип людини створюється тим ладом» (рядки 23–24)
  Г «повернути людям духовний зміст» (рядки 34–35)

  31. Згадуючи про «кризу цивілізації», яка так непокоїла Екзюпері (рядок 26), автор має на увазі
  А книги, позбавлені захопливого сюжету
  Б безвідповідальність тих, хто наділений владою
  В захоплення матеріальними вигодами
  Г занепад вікових духовних надбань людства

  32. На переконання автора тексту, «тональність казки “Маленький принц” гармоніює з настроями Екзюпері тієї пори» (рядок 53), тому що письменник
  А був одним із перших підкорювачів повітряних просторів
  Б так само вважав, що повинен бути за все відповідальним
  В також любив троянди і мріяв про час, коли знову їх побачить
  Г знав, що на його батьківщину насувалася страшна катастрофа

  33. Фразеологізм ужито в реченні
  А «Один з перших вiдкривачiв повiтряних просторiв, Сент-Екзюперi зумiв нiби з висоти поглянути на сучасний свiт» (рядки 9–10).
  Б «Кожен новий твiр Екзюперi – це крок в опануваннi нової смуги життя» (рядки 20–21).
  В «Екзюперi знав, що не можна жити вчорашнiм днем, не прозираючи в завтра» (рядки 31–32).
  Г «Тридцятi роки принесуть йому багато вiдкриттiв, бо це роки близького знайомства зi свiтом» (рядки 21–22).

  34. Пишучи про Екзюпері, автор
  А намагається перевтілитись у свого героя, зануритись у вир його проблем
  Б захоплюється його талантом, розуміє проблеми, шляхи розв’язання яких шукав письменник
  В возвеличує письменника, створює довкола нього ореол мученика, якого світ не сприймав
  Г прагне бути безстороннім, дати виважену характеристику поглядів і вподобань письменника

  35. У тексті немає мікротеми
  А самотність Екзюпері
  Б фронтові подвиги майора Екзюпері
  В подорожі Антуана де Сент-Екзюпері
  Г останній політ майора Екзюпері

  36. Засобом міжфразового зв’язку першого та другого речень тексту (рядки 1–4) є
  А лексичний повтор
  Б вставне слово
  В сполучник
  Г займенник

  Частина 2
  Українська література

  37. На Савур-могилі відбуваються події твору
  А «Бондарівна»
  Б «Чи не той то хміль»
  В «Маруся Богуславка»
  Г «Віють вітри, віють буйні»
  Д «Ой Морозе, Морозенку»

  38. «Мутен сон бачив у Києві на горах» герой «Слова про Ігорів похід»
  А Володимир
  Б Святослав
  В Всеволод
  Г Олег
  Д Ігор

  39. «Я покорюсь вашій волі і для вас за первого жениха, вам угодного, піду замуж… перенесу своє горе», – говорить своїй матері
  А Маруся Дрот
  Б Леся Череванівна
  В Наталка Полтавка
  Г Катря Гримач
  Д Галя Ґудзь

  40. «Батьком української повісті» називають
  А Івана Котляревського
  Б Григорія Квітку-Основ’яненка
  В Пантелеймона Куліша
  Г Панаса Мирного
  Д Михайла Коцюбинського

  41. «Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані – і пучки видно. Хіба по шаблі можна б догадуватися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота; да й та на йому була мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська», – це портрет
  А Кирила Тура
  Б Івана Шрама
  В Якима Сомка
  Г Матвія Гвинтовки
  Д Івана Брюховецького

  42. У Чигирині, Лисянці, Лебедині, Умані відбуваються події твору
  А «Кайдашева сім’я»
  Б «Мартин Боруля»
  В «Гайдамаки»
  Г «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
  Д «Чорна рада»

  43. Історія розбійника Василя Гнидки лягла в основу твору
  А Марка Вовчка
  Б Василя Стефаника
  В Ольги Кобилянської
  Г Панаса Мирного
  Д Івана Нечуя-Левицького

  44. «З серії кумедних подій виростає реальна і трагічна за своєю суттю картина життя селянства, яке потрапило з кріпосницького ярма у безвихідь нових пореформених відносин», – сказано про твір
  А «Чорна рада»
  Б «Камінний хрест»
  В «Кайдашева сім’я»
  Г «Маруся»
  Д «Тіні забутих предків»

  45. Рядки
  Я на вбогім сумнім перелозі
  Буду сіять барвисті квітки,
  Буду сіять квітки на морозі,
  Буду лить на них сльози гіркі

  написано
  А Тарасом Шевченком
  Б Іваном Котляревським
  В Максимом Рильським
  Г Лесею Українкою
  Д Миколою Вороним

  46. Танець головного героя в сюжеті твору «Камінний хрест» є
  А кульмінацією
  Б зав’язкою
  В розвитком дії
  Г експозицією
  Д розв’язкою

  47. Паралель до казки про курочку рябу наявна в творі
  А «Чари ночі»
  Б «Пісня про рушник»
  В «Лебеді материнства»
  Г «Українське альфреско»
  Д «О земле втрачена, явися!..»

  48. «Стану я, гляну я – скрізь поточки як дзвіночки, жайворон як золотий», – писав
  А Павло Тичина
  Б Андрій Малишко
  В Максим Рильський
  Г Володимир Сосюра
  Д Богдан-Ігор Антонич

  49. Біблійну оповідь про Каїна й Авеля нагадує конфлікт твору
  А «Три зозулі з поклоном»
  Б «Тигролови»
  В «Україна в огні»
  Г «Маруся Чурай»
  Д «Подвійне коло»

  50. У царині пригодницького роману працював
  А Володимир Винниченко
  Б Іван Багряний
  В Юрій Яновський
  Г Микола Хвильовий
  Д Олександр Довженко

  51. «А взагалі батьки були нічого собі люди. Підходящі. За двадцять чотири роки спільного їхнього життя… послав їм Господь усього тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли вони молитись Милосердному», – писав про своїх батьків
  А Микола Фітільов
  Б Панас Рудченко
  В Іван Лозов’ягін
  Г Олександр Кандиба
  Д Павло Губенко

  52. «Філологічним водевілем» назвав автор свій твір
  А «Стилет чи стилос?»
  Б «Балада про соняшник»
  В «Зачарована Десна»
  Г «Мина Мазайло»
  Д «Я (Романтика)»

  53. «Чомусь я часто, коли не щодня згадую про Сосницю і про вас усіх, особливо про батька і про Вас, моя рідна старенька мамо. Очевидно тому, що й сам уже сивий.., почав визирати в холодне чуже вікно – а чи не пливуть до мене в гості молоді літа деснянською водою на дубах», – писав про задум свого твору
  А Олександр Довженко
  Б Юрій Яновський
  В Остап Вишня
  Г Іван Багряний
  Д Григір Тютюнник

  54. У рядках «Із звичайного став незвичайним, став щедрим, багатим, багатшим за царів, королів!.. Наче напоєний чарами, тільки й жив він тепер своїми золотими видіннями, отими снопами, її красою, тільки й ждав, коли вийде з гауптвахти та знов гайне до своєї циганочки» йдеться про
  А Григорія Многогрішного
  Б Сашка Діденка
  В Мусія Половця
  Г Василя Кравчину
  Д Степана Радченка

  55. Образи «версальців» та «інсургентів» постійно фігурують у думках героя твору
  А «Україна в огні»
  Б «Тигролови»
  В «Я (Романтика)»
  Г «Подвійне коло»
  Д «Місто»

  56. Появу в кінці ХХ століття «нової літератури, іронічної, видовищної, котра пародіювала ідеологічні кліше, відроджувала форми барокової гри, озвучувала новий маскарад персонажів і ролей» пов’язують із
  А постмодернізмом
  Б романтизмом
  В імпресіонізмом
  Г неоромантизмом
  Д експресіонізмом

  57. Установіть відповідність між назвою твору та його темою.

  Назва творуТема твору
  1 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»А трагедія братовбивства в селянській родині
  2 «Тигролови»Б вимушена еміграція українських селян за океан
  3 «Маруся»В життєпис злочинця на широкому суспільному тлі
  4 «Земля»Г трагічне кохання сільської дівчини і міського хлопця
  Д бунт вільнолюбної особистості проти тоталітарного режиму

  Відповідь:

  Назва творуТема твору
  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»життєпис злочинця на широкому суспільному тлі
  «Тигролови»бунт вільнолюбної особистості проти тоталітарного режиму
  «Маруся»трагічне кохання сільської дівчини і міського хлопця
  «Земля»трагедія братовбивства в селянській родині

  58. Установіть відповідність між автором та цитатою з його твору.

  Автор творуЦитата з твору
  1 Павло ТичинаА «Молюсь і вірю. Вітер грає / І п’яно віє навкруги…»
  2 Андрій МалишкоБ «Мріють крилами з туману лебеді рожеві, /
  Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві…»
  3 Василь СимоненкоВ «О слово! будь мечем моїм! / Ні, сонцем стань! Вгорі спинися…»
  4 Максим РильськийГ «Думами, думами – / Наче море кораблями, переповнилась блакить…»
  Д «Рідна мати моя, ти ночей не доспала / І водила мене у поля край села…»

  Відповідь:

  Автор творуЦитата з твору
  Павло Тичина«Думами, думами – / Наче море кораблями, переповнилась блакить…»
  Андрій Малишко«Рідна мати моя, ти ночей не доспала / І водила мене у поля край села…»
  Василь Симоненко «Мріють крилами з туману лебеді рожеві, / Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві…»
  Максим Рильський«Молюсь і вірю. Вітер грає / І п’яно віє навкруги…»

  59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору.

  ПерсонажПерсонаж
  1 Гриць БобренкоА Марфа Яркова
  2 Антоніо ПальмаБ Уля Розсоха
  3 Григорій МногогрішнийВ Христя Хуторна
  4 Мокій МазайлоГ Наталка Сірко
  Д Галя Вишняк

  Відповідь:

  Персонаж Персонаж
  Гриць БобренкоГаля Вишняк
  Антоніо ПальмаХристя Хуторна
  Григорій МногогрішнийНаталка Сірко
  Мокій МазайлоУля Розсоха

  60. Установіть відповідність між назвою твору та художнім напрямом (стилем).

  Назва творуХудожній напрям
  1 «Intermezzo»А романтизм
  2 «Кайдашева сім’я»Б імпресіонізм
  3 «Маруся»В експресіонізм
  4 «Гайдамаки»Г сентименталізм
  Д реалізм

  Відповідь:

  Назва твору Художній напрям
  «Intermezzo»імпресіонізм
  «Кайдашева сім’я»реалізм
  «Маруся»сентименталізм
  «Гайдамаки»романтизм

  Частина 3

  ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

  Прочитайте наведений текст.

  Добро завжди має перемагати – це ми знаємо з дитинства. Але ж відомо, що будь-яка перемога пов’язана з певним насильством. Як добро має перемагати в нашому недоброму світі?

  Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

  Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з української мови і літератури. Основна сесія № 1. Тестові завдання з відповідями

  Повернутись на сторінку ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) з української мови і літератури з відповідями

  Комментарии закрыты.