Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року з української мови і літератури. Основна сесія № 2. Тестові завдання з відповідями

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року з української мови і літератури. Основна сесія № 2. Тестові завдання з відповідями

  Основна сесія № 2

  Частина 1
  Українська мова

  Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7 до нього.

  (1) На невеличкій прогалині тут, посеред гори, розкинулася пасіка. (2) Високі дерева, підіймаючи на/зустріч сонцю своє густе гілля, оточують її з усіх боків. (3) У/середині росте трава, з квітками рясно помішана, та стоїть із десяток вуликів. (4) Сонце кидає з/верху хвилі тепла і золоті бджоли бринять у повітрі. (5) Ось щось торкнулося моєї руки: це одна з бджілок неспішно поповзла по/моєму ліктю. (6) А я стою, затамувавши подих і […].

  1. Синонімом до слова «підіймаючи» в другому реченні може бути
  А підбираючи
  Б підносячи
  В підвищуючи
  Г підтягаючи

  Лексика. Синоніми.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 214.

  2. Доречне завершення останнього речення наведено в рядку
  А свердлячи очима буяння природи.
  Б виграючи очима на буяння природи.
  В скинувши очі на буяння природи.
  Г втопивши очі в буянні природи.

  Фразеологія
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 234-241.

  3. Окремо в тексті пишеться сполука слів
  А на/зустріч
  Б у/середині
  В з/верху
  Г по/моєму

  Орфографія. Написання складних слів разом і через дефіс.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 115-122, 127.

  4. У називному відмінку вжито в тексті іменник
  А хвилі
  Б бджоли
  В руки
  Г подих

  Морфологія. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 129-131.

  5. Уточнювальною обставиною ускладнено речення
  А перше
  Б друге
  В третє
  Г шосте

  Синтаксис. Відокремлені уточнювальні члени речення
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — С. 221.

  6. Складним безсполучниковим є речення
  А перше
  Б третє
  В четверте
  Г п’яте

  Синтаксис. Типи складних речень за способом зв’язку їхніх частин
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2009. — С. 66-70.

  7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
  А другому
  Б третьому
  В четвертому
  Г п’ятому

  Синтаксис. Розділові знаки в різних видах речень.
  Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Освіта, 2002. — С. 210-221.

  8. На другий склад падає наголос у слові
  А кропива
  Б псевдонім
  В запитання
  Г ознака
  Д осока

  Орфоепія. Наголос, наголошені й ненаголошені склади
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 140-141.

  9. Апостроф треба писати на місці обох пропусків рядка
  А рел..єф міжгір..я
  Б з.. їсти пів.. яблука
  В присв..ятити сім..ї
  Г сер..йозний об..єкт
  Д люб..язна конс..єржка

  Орфографія. Правила вживання апострофа.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 178.

  10. Неправильно утворено форму слова у варіанті
  А кілограм помідор
  Б недбале ставлення
  В тритомне зібрання
  Г з усякого приводу
  Д зробити навпаки

  Морфологія. Особливості вживання та написання відмінкових форм іменника.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 142-164.

  11. Помилково вжито слово в рядку
  А ювілейні міроприємства
  Б громадянське суспільство
  В парламентська республіка
  Г непримиренні опоненти
  Д прикордонна територія

  Лексика. Професійна, діалектна, розмовна лексика.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 82-83.

  12. Помилково утворено слово
  А виконавиця
  Б гардеробщиця
  В кравчиня
  Г вихователька
  Д спортсменка

  Словотвір. Основні способи словотворення в українській мові.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 95-97.

  13. Неправильно побудовано речення
  А Ви ніколи не замислювалися, чому в давнину число «сім» було популярним і оточеним таємничістю?
  Б Слід пам’ятати, що ґрунти набагато менше здатні до самоочищення та самовідновлення, ніж повітря або вода.
  В Починати приготування уроків бажано з письмових завдань, а потім варто братися за усні.
  Г Твори сучасних українських письменників і майстрів слова минулих століть привернуть увагу до вічних тем буття.
  Д Г одинники — це штучно створені предмети, які інформують людину про час і який є дуже важливим ресурсом.

  Синтаксис. Складнопідрядні речення з послідовною підрядністю.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2009. — С. 137.

  14. Правильно написано всі слова в рядку
  А розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище
  Б зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути
  В предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися
  Г схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити
  Д безсторонній, розмноження, схопити, премара, безлад

  Орфографія. Правопис префіксів.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 260-270.

  15. Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
  А д..ктант, такс..ст, Лейпц..г
  Б Ч..каго, х..мера, функт..я
  В кред..т, д..плом, Шексп..р
  Г Ч..лі, реж..м, тр..умфатор
  Д Ват..кан, д..намо, х..рург

  Орфографія. Написання слів іншомовного походження.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 190-196.

  16. Прочитайте уривок.
  І трудний хліб черствий, щоден(1)ий, і темні многотрудні дні,
  І в снах — Ел(2)ади і Афіни та хмурі степові вогні.
  А поруч, як весталка сон(3)а, вартує жертовн(4)ик вона,
  Проста, земна моя Мадон(5)а, проста, земна моя жона.
  Подвоєні літери слід писати на місці всіх цифр, окрім
  А 1
  Б 2
  В 3
  Г 4
  Д 5

  Орфографія. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 182-189.

  17. Помилку у творенні ступенів порівняння прикметників допущено в рядку
  А коротший, щонайкращий
  Б ближчий, більш гарячіший
  В добріший, найменш удалий
  Г цікавіший, якнайдорожчий
  Д вужчий, найменш потрібний

  Морфологія. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста й складена форми).
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 194-197.

  18. Двокрапку треба поставити в реченні (розділові знаки пропущено)
  А Вже тиха осінь ходить берегами на вербах трусить листячко руде.
  Б Сашко задихався та зморився більше години вони бігли з Сіроманцем.
  В Сонце зайшло степові озера стали на якийсь час темно-червоними.
  Г Брязне клинок об залізо кайданів піде луна по твердинях тиранів.
  Д Спочатку Тимко образився і хотів піти потім передумав і залишився.

  Синтаксис. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2009. — С. 149-150.

  19. Кількість звуків і букв однакова в кожному слові рядка
  А походжає, якість, їстоньки, яблунька
  Б кукурудза, п’ятниць, український, п’ять
  В гайок, об’єднування, сьогодення, їдуть
  Г серйозний, щебечуть, джміль, рясний
  Д рюкзак, рядно, перемивають, кар’єра

  Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 134-137.

  20. Неправильно побудовано словосполучення на позначення часу
  А десять (хвилин) на десяту
  Б чверть на одинадцяту
  В без п’ятнадцяти десять
  Г пів на дванадцяту
  Д за п’ять (хвилин) шоста

  Морфологія. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С 243-245.

  21. Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку
  А прочитаєте, змелете
  Б створимо, розв’яжемо
  В розгорнемо, клеєте
  Г кричите, полють
  Д скажемо, напишемо

  Морфологія. Словозміна дієслів І та II дієвідміни.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2007. — С. 59-67.

  22. Поширене означення не відокремлюється в реченні (розділові знаки пропущено)
  А Розтривожений думками він до самого ранку не міг заснути.
  Б Квітки омиті холодними росами розтулюють повіки-пелюстки.
  В Ніколи я співати не покину про землю повну щастя і краси
  Г Акації стояли саме в цвіту заквітчані безліччю білих китиць.
  Д Удалині виднілися облиті сонячним багрянцем верхівки сосен.

  Синтаксис. Речення з відокремленими членами.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — С. 206.

  23. Правильно написано всі займенники рядка
  А дехто, ніякий, скільки-небудь, абищо
  Б ніщо, будь-який, де-котрий, ніскільки
  В будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь
  Г нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий
  Д будь-хто, якийсь, ніякий, хто-зна-що

  Морфологія. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 261-262.

  24. З’ясуйте вид наведених простих речень.

  Вид реченняПриклад
  1 називнеА Яку ще хочем більшу славу укласти в блідість власних слів?
  2 означено-особовеБ Криштальний промінь сміливого сонця.
  3 неозначено-особовеВ Мовчанка мудрості довкола.
  4 безособовеГ Заморосило осінь у сльозу.
  Д Таких чекають все життя заради миті.

  Відповіді:

  Вид реченняПриклад
  називнеКриштальний промінь сміливого сонця.
  означено-особовеЯку ще хочем більшу славу укласти в блідість власних слів?
  неозначено-особовеТаких чекають все життя заради миті.
  безособовеЗаморосило осінь у сльозу.

  Синтаксис. Типи односкладних речень.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2008. — С. 131-148.

  25. Визначте, який вид підрядного відповідає кожному фрагментові складного речення.

  Вид підрядного речення Фрагмент речення
  1 з’ясувальнеА Це був такий день, що …
  2 означальнеБ Там, де …, листя було прозоре.
  3 допустовеВ Погода стояла сонячна, так що …
  4 наслідковеГ Упав додолу перший лист, хоча …
  Д Здавалося хлопцеві, що …

  Відповідь:

  Вид підрядного реченняФрагмент речення
  з’ясувальнеЗдавалося хлопцю, що …
  означальнеЦе був такий день, що …
  допустовеУпав додолу перший лист, хоча…
  наслідковеПогода стояла сонячна, так що …

  Синтаксис. Основні види підрядних речень
  Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підруч. для 9 кл. — К.: Освіта, 2002. — С. 48

  26. Приєднайте до частини «Лелеки повернулися до рідного гнізда …» запропоновані варіанти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

  Варіант завершення реченняТип речення
  1 … як заструменіли весняні ручаї.А просте з відокремленими
  2 … і заходилися його лагодити. членамиБ просте з однорідними членами
  3 … і враз ожила простора садиба.В складнопідрядне
  4 … перелетівши сині моря.Г складносурядне
  Д складне безсполучникове

  Відповідь:

  Варіант завершення реченняТип речення
  … як заструменіли весняні ручаї.складнопідрядне
  … і заходилися його лагодити.просте з однорідними членами
  … і враз ожила простора садиба.складносурядне
  … перелетівши сині моря.просте з відокремленими членами

  Синтаксис. Види речень у сучасній українській мові: за будовою (прості й складні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів (однорідних членів речення, вставних слів, словосполучень, речень, відокремлених членів речення, звертання).
  Біляєв О.М. та ін. Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. — К.: Освіта, 2004. — С. 162, 283.

  27. Доберіть синоніми до поданих фразеологізмів.

  Фразеологізм Синонім
  1 море по коліноА на все горло
  2 хоч вовком вийБ хоч кричи
  3 з доброго диваВ що б там не було
  4 за всяку цінуГ мов з гуски вода
  Д ні сіло ні впало

  Відповідь:

  ФразеологізмСинонім
  море по коліномов з гуски вода
  хоч вовком вийхоч кричи
  з доброго дивані сіло ні впало
  за всяку цінущо б там не було

  Фразеологія.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 234-241.

  28. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
  Дослідження (1)вчених доводять, що людину, яка не привчила (2)себе працювати напружено, (3)долаючи звичку (4)зайвий раз відпочити, чекає обмеженість мислення, відмова від усього творчого.
  А іменник
  Б прикметник
  В займенник
  Г дієприкметник (форма дієслова)
  Д дієприслівник (форма дієслова)

  Відповідь:

  1 іменник
  2 займенник
  3 дієприслівник (форма дієслова)
  4 прикметник

  Морфологія.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. — К.: Педагогічна преса, 2006. — С. 126-128.

  Шлях до національного самоусвідомлення
  (1-4) Квітник життя людства на Землі складається з багатьох націй, народів, країн. Серед них немає гірших чи кращих, добрих чи злих, потворних чи вродливих. Кожна нація — це велика особистість, що несе в зернині своєї душі скарб великої любові, краси, добра, справедливості, гармонії.
  (5-9) Кожна сучасна нація — це також і продукт історії, це потік, у який влилися свого часу інші великі чи малі нації й народи. Тому якщо первісні нації можна розглядати як ноти у своєму звучанні, то сучасні нації — це складні поліфонічні акорди. Або якщо первісні нації розглядати як чисті кольори спектру, райдужні кольори, то сучасні нації — це складні багатокольорові малюнки.
  (10-13) Якими різними є люди, котрі приходять на Землю зі своїми завданнями й утілюють ці завдання настільки, наскільки це виявляється для них можливим завдяки комплексу обставин, такими різними є народи, нації, і кожна з них має свою місію, провідну ідею буття на цій Землі.
  (14-19) Життя великих індивідуальностей — націй — підпорядковане законові ритму, відбувається відповідно до циклів. В історичному минулому нам відомі приклади, коли нації з’являлися та зникали, коли якась нація виявляла себе зі значною активністю, а потім віками жила тихо й непомітно… Є нації з великим історичним минулим, а є нації молоді, що проходять через етап становлення як цілісна людська спільнота.
  (20-35) Етноісторичне коріння українського народу безпосередньо пов’язане з географічним положенням. Із прадавніх часів на землях сучасної України жили землероби. З геологічної точки зору, сучасна Україна розташована на одній з найстабільніших платформ світу й не була затоплена світовим океаном. За оцінками експертів, на території України розміщується понад 30 відсотків чорноземів світу.
  Українські ґрунти називають унікальним багатством загальнопланетарного значення.
  На цій землі завжди жили хлібороби, вони зрослися зі своєю ненькою-землею. Сучасні дослідження багатьох учених, які вивчають трипільську культуру, підтверджують спадкоємність культурних традицій, незважаючи на різноманітні міграційні процеси, що відбувалися протягом тисячоліть. Приходилита йшли далі племена завойовників і кочівників, але жителі цієї землі зберігали свої традиції та культуру. Їх називали різними іменами, проте етнічні ознаки залишалися незмінними. Не є випадковим, що вихідці з України за її межами (а таких сьогодні налічується близько 20 мільйонів осіб) селилися на територіях, найкраще придатних для хліборобства, — на Кубані, Алтаї, у Приамур’ї, на півдні Канади, півночі США, півночі Австралії, в Аргентині.
  (36-37) Саме у ХХ столітті почали з’являтися наукові докази існування прадавніх коренів української нації, і це визнано у світі.
  (38-43) Науковці називають українську мову однією з найдавніших і найдосконаліших мов світу. Польський учений-лінгвіст Михайло Красуський у праці «Прадавність української мови» (1880 рік) відзначив: «Тривалий час порівнюючи арійські мови, я переконався, що українська мова старша не тільки за всі слов’янські, включно з так званою старослов’янською, а й за санскритську, давньогрецьку, латинську й інші арійські».
  (44-50) За евфонічністю (милозвучністю) науковці ставлять нашу мову на одне з перших місць у світі. Так, 1934 року на Всесвітньому конкурсі мов, що проводився у Франції, серед найкрасивіших і найбагатших мов назвали французьку, перську й українську. Милозвучність української мови досягається уникненням збігу голосних і приголосних, чергуванням звуків. Як підкреслюють дослідники, особливі краса та музикальність української мови є одним з найяскравіших проявів панестетизму, всеохопної любові до краси, що пронизує духовне та матеріальне буття українців. (51-52) У сучасній українській культурі збереглися священні знаки-символи, історія виникнення яких сягає в глибину тисячоліть.
  (53-55) Тризуб, державний символ України, є одним із найархаїчніших і найпоширеніших сакральних знаків людської цивілізації. Із тризубом зображалися грецький Посейдон, римський Нептун, індійські Шива та Вішну, скіфський Тагимасад.
  (56-64) На території України знайдено наскельні малюнки із зображенням тризуба, датовані ІУ-Ш тисячоліттями до нашої ери. Тризуб був відомий в Ольвії, Боспорському царстві, Урарту, Ірані, Індії, на Кавказі, його зображення використовували представники крито-мінойської культури (ІІІ-ІІ тисячоліття до нашої ери), гети (ІІІ-І тисячоліття до нашої ери), сармати, царські скіфи, руські князі. В Індії, у штаті Джаму і Кашмір, височить священна гора з трьома вершинами, яку індійці називають Трикута. У надрах гори заховане святилище богині Вайяну Деві — Великої Матері. Під охороною жерців, за трьома магічними каменями, знаходиться її велична бронзова фігура з тризубом у правій руці.
  (65-73) Філософські гіпотези трактують цей знак як символічне зображення ідеї.
  Є думка, що тризуб — це символ державної влади. За іншими версіями — символ влади над трьома світами — небесним, земним і підземним, або ж символ-ключ до розуміння алфавітів земної писемності. Найґрунтовнішими видаються гіпотези, що шукають витоки тризуба в триєдності світобудови. Навколишній світ побудований на взаємодії трьох елементів: три типи кварків (елементарних частинок) утворюють атоми та молекули, що є основою всіх фізичних тіл; три кольори — жовтий, червоний, синій, — взаємодіючи, утворюють спектр веселки, багатобарвність світу; три напрямки виміру — ширина, довжина, висота — характеризують об’єм і простір світобудови.
  (74-77) Гомер, описуючи у своїй «Іліаді» давніх жителів Північного Причорномор’я, дає їм характеристику «найсправедливіших серед людей».
  Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була неперевершеним правовим феноменом і однією з перших конституцій Європи.
  (78-79) Кожна нація у великому плетиві світової історії веде свій малюнок, свій візерунок, творячи спільну духовну й матеріальну реальність, загальну тканину життя.
  (80-83) Хочеться сказати разом з іншими: призначення України й українців — берегти Життя, утверджувати Істину, творити Добро, примножувати Красу. Місія України — бути джерелом духовної наснаги людства. У цьому її велич та її національна ідея.
  За Світланою Гавриленко, «Дайджест Всеукраїнської експертної мережі» 838 слів

  29. Слово «зрослися», вжите авторкою в рядку 26, означає
  А стали єдиним цілим
  Б набули більших розмірів
  В з’єдналися в процесі росту
  Г досягли вищого ступеня розвитку

  Лексика. Багатозначні й однозначні слова.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 205-206.

  30. Рядки «Хочеться сказати разом з іншими: призначення України й українців — берегти Життя, утверджувати Істину, творити Добро, примножувати Красу. Місія України — бути джерелом духовної наснаги людства. У цьому її велич та її національна ідея» (рядки 80-83) є
  А тезою
  Б аргументом
  В прикладом
  Г висновком

  Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 45.

  31. Слова авторки «В історичному минулому нам відомі приклади, коли нації з’являлися та зникали, коли якась нація виявляла себе зі значною активністю, а потім віками жила тихо й непомітно…» (рядки 15-17), є підтвердженням того, що життя націй
  А «підпорядковане закону ритму» (рядки 14-15)
  Б «складні поліфонічні акорди» (рядки 7-8)
  В «має свою місію, провідну ідею» (рядки 12-13)
  Г «пов’язане з географічним положенням» (рядки 20-21)

  Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 45.

  32. У переносному значенні вжито слово, виділене в рядку
  А Як підкреслюють дослідники, особливі краса та музикальність української мови є одним з найяскравіших проявів панестетизму, всеохопної любові до краси, що пронизує духовне і матеріальне буття українців (рядки 48-50).
  Б На території України знайдено наскельні малюнки із зображенням тризуба, датовані ІV-ІІІ тисячоліттями до нашої ери (рядки 56-57).
  В Конституція українського гетьмана Пилипа Орлика була неперевершеним правовим феноменом і однією з перших конституцій Європи (рядки 76-77).
  Г Кожна нація у великому плетиві світової історії веде свій малюнок, свій візерунок, творячи спільну духовну й матеріальну реальність, загальну тканину життя (рядки 78-79).

  Лексика. Пряме та переносне значення слова
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 208.

  33. За стильовими ознаками текст є
  А художнім
  Б розмовним
  В публіцистичним
  Г офіційно-діловим

  Стилістика. Стилі мовлення
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. — С. 53.

  34. Засобом міжфразового зв’язку першого та другого речень тексту (рядки 1-2) є
  А лексичний повтор
  Б вставне слово
  В займенник
  Г синоніми

  Розвиток мовлення. Мовні засоби зв’язку речень у тексті.
  Біляєв О. М., Симоненкова Л. М., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т. Українська мова: Підруч. для 1011 кл. — К.: Освіта, 2004. — С. 188.

  35. У тексті немає відповіді на запитання
  А Чому українці споконвіків були хліборобами?
  Б Які чинники сприяють милозвучності української мови?
  В Як дослідники тлумачать символіку українського герба?
  Г Чому сучасні нації суттєво впливають одна на одну?

  Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 45.

  36. Для підтвердження своїх думок авторка залучає факти всіх перерахованих наук, окрім
  А історії
  Б мовознавства
  В фольклористики
  Г геології

  Розвиток мовлення. Текст, поділ тексту на абзаци, мікротеми.
  Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. — К.: Педагогічна преса, 2005. С. 45.

  Частина 2
  Українська література

  37. Рядки «Ой біжить мала дівчина, / А за нею русалочка: / «Та послухай мене, красна панночко, / Загадаю тобі три загадочки…», — є в
  А календарно-обрядовій пісні
  Б соціально-побутовій пісні
  В історичній пісні
  Г баладі
  Д думі

  Відповідність програмі ЗНО: Усна народна творчість
  Відповідність підручникам і посібникам: Степанишин Б. Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з української літератури для 9 кл. — К.: Арт-Освіта, 2004.- С. 17

  38. «Незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені.», — заявляє персонаж твору
  А Івана Котляревського
  Б Івана Вишенського
  В Івана Карпенка-Карого
  Г Г ригорія Сковороди
  Д Г ригорія Квітки-Основ’яненка

  Відповідність програмі ЗНО: Давня українська література
  Відповідність підручникам і посібникам: Степанишин Б. Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з української літератури для 9 кл. — К.: Арт-Освіта, 2004. — С. 79

  39. Нова українська драматургія започаткована твором
  А Григорія Сковороди
  Б Тараса Шевченка
  В Івана Котляревського
  Г Івана Франка
  Д Івана Вишенського

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVIII — початку ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Степанишин Б. Українська література: Підручник для 9 кл. — К.: Арт-Освіта, 2004. — С.119

  40. Низку риторичних запитань: «Що ми?.. чиї сини? яких батьків? ким? за що закуті?..» — ставить автор у творі
  А «Україна в огні»
  Б «Шевченко»
  В «Чорна рада»
  Г «І мертвим, і живим…»
  Д «Сто років, як сконала Січ…»

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVIII — початку ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Степанишин Б. Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з української літератури для 9 кл. — К.: Арт-Освіта, 2004. — С. 306

  41. Павло Тетеря, Іван Брюховецький і Яким Сомко є персонажами твору
  А «Чорна рада»
  Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
  В «Тіні забутих предків»
  Г «Маруся»
  Д «Людина»

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVIII — початку ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Степанишин Б. Українська література: Підручник для 9 кл. — К.: Арт-Освіта, 2004. — С.285

  42. У тому, що «сила родиться й завзяття / Не ридать, а добувати, / Хоч синам, як не собі, / Кращу долю в боротьбі», — переконаний автор твору
  А «Заповіт»
  Б «Мойсей»
  В «Contra spem spero»
  Г «Ісаія. Глава 35»
  Д «Гімн»

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVIII — початку ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П., Погребенник В. Українська література: Хрестоматія для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Ковчег. — С.189

  43. Уплив імпресіонізму явно відчутний у творі
  А «Intermezzo»
  Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
  В «Енеїда»
  Г «Камінний хрест»
  Д «Хазяїн»

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVІІІ — початку ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Школяр, 2005. — С. 251

  44. Провідною ідеєю комедії «Хазяїн» є засудження
  А нещадної експлуатації селян багатіями
  Б небажання багатіїв здобувати ґрунтовну освіту
  В прагнення багатіїв до стяжання задля стяжання
  Г байдужості багатіїв до проблем української культури
  Д збайдужіння багатіїв до проблем народної освіти

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVІІІ — початку ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Школяр, 2005. — С. 111

  45. У поемі «Мойсей» використано сюжет
  А давньоримський
  Б давньогрецький
  В давньоєгипетський
  Г шумерський
  Д біблійний

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVІІІ — початку ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Школяр, 2005. — С. 139

  46. У рядках
  Звитяги наші, муки і руїни
  Безсмертні будуть у її словах.
  Вона ж була як голос України,
  Що клекотів у наших корогвах!

  ідеться про героїню твору
  А Лесі Українки
  Б Ліни Костенко
  В Павла Тичини
  Г Володимира Сосюри
  Д Івана Драча

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVIII — початку ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ч.ІІ. — К.: Освіта, 2006. — С 237

  47. «Сміх буде, плач буде перламутровий», — запевняє свою кохану ліричний герой вірша
  А «Так ніхто не кохав…»
  Б «Два кольори»
  В «Ви знаєте, як липа шелестить…»
  Г «І все-таки до тебе думка лине…»
  Д «Арфами, арфами…»

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П., Погребенник В. Українська література: Хрестоматія для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Ковчег. — С. 631

  48. Письменник Лозов’ягін обрав собі псевдонім
  А Остап Вишня
  Б Панас Мирний
  В Марко Вовчок
  Г Іван Багряний
  Д Василь Барка

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2006. — С.263

  49. Дія комедії «Мина Мазайло» розгортається у
  А Києві
  Б Харкові
  В Донецьку
  Г Полтаві
  Д Курську

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ч.І. — К.: Освіта, 2006. — С. 308

  50. Слова “Можна все на світі вибирати, сину, / Вибрати не можна тільки Батьківщину” є в творі
  А «Балада про соняшник»
  Б «Лебеді материнства»
  В «Ти знаєш, що ти — людина?»
  Г «На колимськім морозі калина»
  Д «Любіть Україну»

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ч.ІІ. — К.: Освіта, 2006. — С. 254

  51. «Пошли ж вам, Боже, щасливу долю та сили в руки, щоб… возвеличили трудами красну землю нашу українську, аби цвіла вона багатствами і згодою», — благословляє своїх дітей героїня твору
  А “Кайдашева сім’я”
  Б “Україна в огні”
  В “Вершники”
  Г “Камінний хрест»
  Д «Три зозулі з поклоном»

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ч.ІІ. — К.: Освіта, 2006. — С. 16

  52. «Сонце моє оранжеве! Щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе», — звертається до поезії ліричний герой твору
  А «Катерина»
  Б «Сучасники»
  В «Інститутка»
  Г «Людина»
  Д «Балада про соняшник»

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібника м: Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ч.ІІ. — К.: Освіта, 2006. — С. 270

  53. «Ніколи не сміявся без любові до вас усіх, до сонця, до вітру, до зеленого листу! У моєму сміхові завжди бачив народ…», сказав
  А Іван Нечуй-Левицький
  Б Іван Карпенко-Карий
  В Іван Котляревський
  Г Остап Вишня
  Д Микола Куліш

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2006. — С. 104

  54. «Ти вже не згинеш, ти двожилава, / Земля, рабована віками, / І не скарать тебе душителям / Сибірами і соловками» — звертається до України
  А Ліна Костенко
  Б Леся Українка
  В Василь Стус
  Г Євген Маланюк
  Д Іван Драч

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ч.ІІ. — К.: Освіта, 2006. — С. 345

  55. Рядки
  Не поет — бо це ж до болю мало,
  Не трибун — бо це лиш рупор мас

  характеризують
  А Тараса Шевченка
  Б Павла Тичину
  В Василя Стуса
  Г Володимира Сосюру
  Д Василя Симоненка

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Сем енюк Г., Ткачук М., Гуляк А. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ч.ІІ. — К.: Освіта, 2006. — С.427

  56. Наприкінці ХХ століття помітним явищем української літератури став
  А імпресіонізм
  Б експресіонізм
  В постмодернізм
  Г романтизм
  Д реалізм

  Відповідність програмі ЗНО: Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2006. — С. 495

  57. Установіть відповідність між назвою та проблемою (темою) художнього твору.

  Назва творуПроблема (тема) твору
  1 «Людина»А батьки і діти
  2 «Мисливські усмішки»Б боротьба духовності з буденщиною
  3 «Лісова пісня»В взаємини вождя і народу
  4 «Мойсей»Г замилування рідною природою
  Д емансипація жінки

  Відповідь:

  Назва творуПроблема (тема) твору
  «Людина»емансипація жінки
  «Мисливські усмішки»замилування рідною природою
  «Лісова пісня»боротьба духовності з буденщиною
  «Мойсей»взаємини вождя і народу

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVIII — початку ХХ століття, Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Школяр, 2005. Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2006

  58. Установіть відповідність між автором і персонажем твору.

  Автор творуПерсонаж твору
  1 Іван БагрянийА Палагна
  2 Тарас ШевченкоБ Феноген
  3 Іван Карпенко-КарийВ Мавка
  4 Михайло КоцюбинськийГ Многогрішний
  Д Ярема Галайда

  Відповідь:

  Автор творуПерсонаж твору
  Іван БагрянийМногогрішний
  ТарасШевченкоЯрема Галайда
  Іван Карпенко-КарийФеноген
  Михайло КоцюбинськийПалагна

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця XVIII — початку ХХ століття, Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Школяр, 2005. Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2006

  59. Установіть відповідність між назвою твору та історичним тлом, на якому розгортаються його події.

  Назва творуІсторичне тло
  1 «Україна в огні»А Коліївщина (1768 р.)
  2 «Гайдамаки»Б Громадянська війна (1917-1921 рр.)
  3 «Чорна рада»В Голодомор (1932-1933 рр.)
  4 «Я (Романтика)»Г Друга світова війна (1939-1945 рр.)
  Д Руїна (1657-1687 рр.)

  Відповідь:

  Назва творуІсторичне тло
  «Україна в огні»Друга світова війна (1939-1945 рр.)
  «Гайдамаки»Коліївщина (1768 р.)
  «Чорна рада»Руїна (1657-1687 рр.)
  «Я (Романтика)»Громадянська війна (1917-1921 рр.)

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця XVIII — початку ХХ століття. Література ХХ століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Школяр, 2005. Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2006

  60. Установіть відповідність між цитатою з твору та його назвою.

  Цитата з творуНазва твору
  1 «На снігу великими літерами було написано: «ФІЙОНА МЕДВИНУ ПРИВІТ ПЕРЕДАВАЛА»А «Ти знаєш, що
  ти – людина?»
  2 «Сьогодні усе для тебе –
  Озера, гаї, степи.
  І жити спішити треба,
  Кохати спішити треба —
  Гляди ж, не проспи»
  Б «Лісова пісня»
  3 «Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці не пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а гелгання бійців нагадувало ярмарок…»В «Тигролови»
  4 «Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
  Я в серці маю те, що не вмирає»
  Г «Катерина»
  Д «Вершники»

  Відповідь:

  «На снігу великими літерами було написано: «ФІЙОНА МЕДВИНУ ПРИВІТ ПЕРЕДАВАЛА»«Тигролови»
  «Сьогодні усе для тебе –
  Озера, гаї, степи.
  І жити спішити треба,
  Кохати спішити треба —
  Гляди ж, не проспи»
  «Ти знаєш, що
  ти – людина?»
  «Лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і Половці не пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а гелгання бійців нагадувало ярмарок…»«Вершники»
  Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
  Я в серці маю те, що не вмирає»
  «Лісова пісня»

  Відповідність програмі ЗНО: Література кінця ХVІІІ — початку XX століття. Література XX століття
  Відповідність підручникам і посібникам: Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Школяр, 2005. Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Освіта, 2006

  Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року з української мови і літератури. Основна сесія № 2. Тестові завдання з відповідями

  Повернутись на сторінку ЗНО (Зовнішнє незалежне оцінювання) з української мови і літератури з відповідями

  Комментарии закрыты.