Звертання.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Звертання. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А Ви знаєте як липа шелестить у місячні весняні ночі?
Б Благослови мене у світ без тебе заборони і думать і страждать,
В Ми славим в одах вогнище святе та всіх пускать до нього ще нам рано.
Г Не оскверни цю мить і не поруш цинічним словом чи гріховним жестом.
Д Ти вседержителю в небі на морі і суші день мій грядущий і сущий благослови.

2. НЕ УСКЛАДНЕНО звертанням речення
А Годі вам, гурт ворогів і прихильних, марні слова промовлять.
Б Літня ніч, спокусниця зрадлива, крилом одним півсвіту обняла.
В Старі дуби, спасибі вам за осінь, за відлітання радості і птиць.
Г Рука в руці — і музика жива, спинися, мить, зіграй сонату вічну.
Д Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов!

3. Поширеним звертанням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)
А Тебе я земле всю сходив до краю.
Б О жовтий квіт мелодії розстань над строгими квадратами перонів.
В Добре учителю що ти небокраї підняв нам людського стремління.
Г Я не спатиму люба до світу буду думати й буду писать.
Д Ой не крийся природо не крийся що ти в лузі за літом у тузі.

4. Непоширеним звертанням ускладнено речення
А Бідна волошко, чому ти у житі, а не на клумбі волієш рости?
Б Так, друже мій, ми любимо одно: старої творчості додержане вино.
В Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні.
Г Давай-но, серце, ми печаль облишимо, усі негоди одцвітуть, як дим.
Д Ні, світе мій, вовік не розлюбить святі поля твої, і небеса, і води.

5. Однорідними звертаннями ускладнено речення
А Ех ти, доле моя, циганко, не лякай мене тузом пік!
Б О кучері ясні і очі Беатріче, чого ж ви в тьмі моїй неясні і смутні?
В Там в борі вітер листям шевеліє: Пречиста Діво, радуйся, Маріє!
Г Ой не сійтесь, сніги, ой не сійтесь, рясні, згиньте в темній безодні навіки!
Д О земле втрачена, явися бодай у зболеному сні,

6. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А Ой, братику ріднесенький, снився мені сон дивнесенький.
Б Дозволь мені великий господине, розважити книжками смуток твій.
В Ой, ви зорі ясні, де ви бачили більше кохання?
Г О панно Інно, панно Інно, любові усміх квітне раз — ще й тлінно.
Д О, Борисфене, батьку наш і друже, біля твоїх родючих берегів ти нас з’єднав в часи прадавніх зрушень.

7. Правильно поставлено розділові знаки в реченні
А Ой не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.
Б Ой, не крийся природо, не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.
В Ой не крийся, природо не крийся, що ти в тузі за літом, у тузі.
Г Ой не крийся, природо, не крийся, що ти в тузі за літом у тузі.
Д Ой не крийся, природо, не крийся, що, ти, в тузі за літом, у тузі.

8. Якщо вписати на місці крапок слово вогні, то ускладненим стане речення
А Ти в мені запалила … кохання.
Б Здалеку виднілися привокзальні … .
В … зігрійте мою душу охололу.
Г … не виходять мені з голови.
Д Саме … відбивались у вікнах.

9. НЕ УСКЛАДНЕНЕ звертанням речення (розділові знаки пропущено)
А Панове судді важко розібрати що і до чого як воно було.
Б А я щасливий що вручила ти мені одвічну тугу за тобою.
В Ой ти мамцю ой ти рідна головонька моя бідна!
Г Дивись же на мене сонце і засмали мою душу,
Д Тебе я земле всю сходив до краю.

10. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А Гей, ви, зорі ясні!.. Тихий місяцю мій!.. Де ви бачили більше кохання?..
Б Лунайте ж, оркестри, грими барабан, бо крок наш і дух наш міцніє!
В І все-таки до тебе думка лине, мій занапащений, нещасний краю.
Г Моя пісне, вогниста, шалена, ах, розбийся на світлі акорди.
Д Гетьте, думи, ви, хмари осінні! Тож тепера весна золота!

11. Прочитайте речення.
Припливайте до колиски(1) лебеді(2) як мрії, опустіться(З) тихі(4) зорі(5) синові під вії.

Кому треба поставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
А 1
Б 2
В З
Г 4
Д 5

12. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування звертання в реченні
А 3 морозивом, вийдіть з автобуса.
Б 3 кошиком, не порвіть мені панчохи.
В Дітки, ви виходите на наступній зупинці?
Г Синьоока, дозволь пройти.
Д У зеленому капелюсі, пройдіть уперед.

Відповіді до теми Звертання. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Д;
2 Б;
3 Б;
4 Г;
5 Б;
6 Г;
7 А:
8 В;
9 Б;
10 Б;
11 Г;
12 В.

Звертання. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)