Займенник.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Займенник. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Займенниками є всі слова рядка
А вам, мені, учора, хто
Б добре, чий, мене, казна-чого
В хтозна-де, чимось, цей,ти
Г себе, абищо, якось, якась
Д воно, скільки, жоден, я

2. З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.
Донецький кряж, і терикони, і степи,
І тополятам на алеї дуже тісно.
Я ж Україноньку молю: «Не відлюби
Оцю мою малесеньку вітчизну!»

А 3
Б 4
В 5
Г 6
Д 8

3. З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.
Я хочу жити просто, без прикрас.
Без тих гучних банкетів і лахміття.
Яке мені здається просто сміттям.
Що полонило нерозумних нас.

А 3
Б 4
В 5
Г 6
Д 7

4. З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку.
Ти наче вже і вільна як-не-як.
Та ще живеться важко тобі, Нене.
Всі пробують тебе на міць і смак.
Чи все в тобі добротне, достеменне.

А 3
Б 5
В 6
Г 7
Д 8

5. Виділене слово виступає займенником у реченні
А Від одного удару дерево не падає.
Б Одна ластівка не робить весни.
В Один день блисне, а сім днів кисне.
Г Одним колесом не поїдеш.
Д Одні очі і плачуть, і сміються.

6. Разом треба писати всі займенники рядка
А будь/з/ким, аби/хто, де/який
Б де/хто, де/кого, будь/у/кого
В бозна/чому, аби/якій, ні/що
Г ні/ким, аби/що, де/котрий
Д ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь

7. Разом треба писати всі займенники рядка
А ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий
Б ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що
В ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто
Г аби/що, будь/хто, де/що, казна/що
Д ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь

8. Через дефіс треба писати всі займенники рядка
А аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто
Б ані/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь
В де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь
Г будь/який, казна/чиє, казна/що, який/небудь
Д ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому

9. Усі займенникові форми написано правильно в рядку
А в декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким
Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий
В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що
Г з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий
Д ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

10. Усі займенникові фірми написано правильно в рядку
А ні з чим, бозна-кому, абикотрий, де в чому
Б ані для кого, нізким, скільки-небудь, абищо
В дещо, хтозна чому, аніякий, будь на чому
Г нічийого, казна для чого, де-котрий, якийсь
Д аби-хто, ні з яким, аніскільки, чий-небудь

11. Правильною є форма займенника в рядку
А нагородили всих учасників
Б необхідно з їми порадитись
В відзначають цими днями
Г допомогли її в підготовці
Д зупинили погляд на йому

12. Потребує редагування речення
А Усім нам дуже сподобалася модерна вистава.
Б Їхніми рецептами досі користуються кулінари.
В Крім неї, ніхто більше не написав рецензії.
Г Завдяки ним ми вивчили кримськотатарську.
Д Я прекрасно провів з ними час на вечірці.

13. Займенник мій можна замінити займенником свій у реченні
А Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно.
Б Більша частина мого життя, так чи інакше, пов’язана з театром.
В Університет, де працює мій тато, здобув статус національного.
Г Я пам’ятаю вчительку мою, просту і скромну, і завжди спокійну.
Д В уяві моїй рідна мова завжди живе поряд з піснею, сестрою її рідною.

14. Установіть відповідність,

ЗайменникиРозряд за значенням
1 котрий, чий, скількиА особові
2 стільки, такий, тойБ вказівні
3 ніякий, ніхто, нічийВ заперечні
4 хто? що? який?Г питальні
Д відносні

15. Установіть відповідність.

ЗайменникиРозряд за значенням
1. їхній, ваш, твійА присвійні
2. хтозна-що, дехто, щосьБ означальні
3. ніскільки, нікотрий, ніщоВ неозначені
4. який, хто, щоГ заперечні
Д відносні

16. Визначте розряд виділених займенників.

1. Лукавий чоловік словами нас голубить, неначе всіх і жалує, і любить.А особовий
2. І золотої, й дорогої мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої…Б присвійний
3. І по цей бік гора, і по той бік гора, а між тими крутими горами сходила зоря.В означальний
4. Ой не світи, місяченьку, не світи нікому.Г вказівний
Д заперечний

17. Утворіть словосполучення.

1 пишавсяА на мене
2 сміявсяБ мною
3 пробачивВ з мене
4 дививсяГ наді мною
Д мені

18. Замініть виділені в суржикових висловах слова потрібними займенниками.

1 любий клієнтА такий
2 слідуючий спосібБ всім
3 дякую всихВ самий
4 той же рецептГ всіх
Д будь-який

19. Усі займенники є особовими в рядку
А мене, тобою, собі, нам
Б вами, них, йому, наш
В тобі, нас, мене, нього
Г тебе, вони, кого, ними
Д нами, мого, вам, йому

20. Присвійний займенник виділено в кожному рядку, ОКРІМ
А врахувати його побажання
Б схвалити мою пропозицію
В запросити її на спектакль
Г ваше ставлення до гостей
Д наша співпраця триватиме

21. До одного розряду належать усі займенники в рядку
А щось, дечий, який, хто-небудь
Б нашого, вашим, ніякий, їхній
В усякому, такий, кожен, самого
Г цього, стільки, такими, чиїми
Д кого, якому, котрим, скільки

22. Слово що є займенником у реченні
А Казка — це свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої мрії.
Б Я тобі сказати хочу, друже, що мрій дитячих я не розгубив.
В Так тихо, спокійно, що хочеться сісти на човен і поплисти.
Г Пам’ятайте, що книги — це тисячолітня мудрість людини.
Д Здавалося, що якийсь чарівник убрав дерева в золоті шати.

23. Слово що є займенником у реченні
А Мак облітає так швидко, що не встигає зів’янути.
Б Неба було так багато, що очі тонули в нім, як у мор.
В Як добре знати, що тебе веде твій власний шлях.
Г У парі з тобою ми будем любити усе, що на серце лягло.
Д Криниця ця така глибока, що видно зорі з неї і у ній.

24, Слово що є займенником у реченні
А Чому не знало серце молоде, що тільки мати може вічно ждати?
Б Знай, що в світі найтяжче — це серце носить студене.
В Стояла така тиша, що було чути, як плаче надламана гілка.
Г Хіба не бачите, що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє.
Д Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати.

25. З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії.
Весна відходить!
Запізніла вишня
Розгублено ій дивиться услід.

А підмет
Б присудок
В додаток
Г означення
Д обставина

26. З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії.
Базар ранковий.
Градом весняним
Наповнені по вінця всі жаровні.

А підмет
Б присудок
В додаток
Г означення
Д обставина

Відповіді до теми Займенник. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Д;
2 А
3 Г;
4 В;
5 Д;
6 Г;
7 А;
8 Г;
9 Г;
10 А;
11 В;
12 Г:
13 Г;
14 1) Д, 2) Б, 3) В, 4) Г;
15 1) А, 2) В, З) Г, 4) Д;
16 1) В, 2) Б, 3) Г, 4) Д;
17 1) Б, 2) В, 3) Д, 4) А;
18 1) Д, 2) А, 3) Б, 4) В;
19 В;
20 В;
21 Д;
22 А;
23 Г;
24 Д;
25 В;
26 Г.

Займенник. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)