Загальна морфологія.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Загальна морфологія. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає: наступне слово)
Я хочу, щоб цвіла (1)край шляху квітка, і гула над нею (2)працьовита бджола, (3)і жайворон співав у високій (4)блакиті.

А іменник
Б прикметник
В дієприкметник (форма дієслова)
Г прийменник
Д сполучник

2. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
(1)Чи знаєте ви, (2)що український віночок — не просто краса, а й оберіг, бо в ньому (3)є (4)така чаклунська сила, що біль знімає.

А прикметник
Б займенник
Б дієслово
Г сполучник
Д частка

3. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
Вітчизна твоя починається з пісні, (1)що мати співа, і з того, на що (2)споконвіку ніхто (3)не (4 )відніме права.

А займенник
Б дієслово
В прислівник
Г сполучник
Д частка

4. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
Нема тих грошей, якими (1)можна б заплатити за людський розум і людське серце (2)навіть тоді, коли хтось думає, (3)що у світі все купується і (4)все продається.

А іменник
Б займенник
В прислівник
Г сполучник
Д частка

5. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
Якіцо (1 )свою землю ти любитимеш, жар душі (2)віддавши їй (3)сповна, якщо в праці (4)щирим серцем грітимеш, то тебе пригріє і вона.

А прикметник
Б займенник
В дієприкметник (форма дієслова)
Г дієприслівник (форма дієслова)
Д прислівник

6. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
Є дуже (1)багато людей, (2)які читають (З)лише для того, (4)щоб не думати.

А займенник
Б числівник
В прислівник
Г сполучник
Д частка

7. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
Тут завжди квітнуть мальви і жоржина, тут (1)серед цвіту золота бджола, (2)тут юності (3 )замріяна стежина, (4 )що вабить за околиці села.

А займенник
Б дієприкметник (форма дієслова)
В прислівник
Г прийменник
Д сполучник

8, З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
(1)Тепліше стає на серці, коли бачиш: ти не цілком (2)одинокий на світі, (3)є добрі люди, (4)що дбають про тебе.

А прикметник
Б займенник
В дієслово
Г прислівник
Д сполучник

9. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
Українці мають усі підстави пишатися тим, що (1)їхня Батьківщина не раз переживала дні сили (2)і слави, мала (З)справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не (4)сотні й тисячі, а мільйони й дочок і синів.

А іменник
Б займенник
В числівник
Г прислівник
Д сполучник

10. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
Рано на світанні в полі, (1)десь між (2)рядами високих курганів, на (З)вибитому тьмою ніг і копит шляху, почувся (4)глухий шум.

А іменник
Б прикметник
В займенник
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д прислівник

11. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
(1)Перепрошую, історія України та (2)її культури (З)більш цензурована, (4)як написана.

А займенник
Б прислівник
В сполучник
Г частка
Д вигук

12. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).
Робінзон створював з (1)нічого — і створив світ. (2)Манілов бачив ідеал у хмарах — і жив, провалюючись у (3)неосяжне свинство. Запитаймо себе: (4)на кого ми більше схожі?

А іменник
Б прикметник
В займенник
Г дієприкметник (форма дієслова)
Д прийменник

Відповіді до теми Загальна морфологія. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 1) Г, 2) Б, 3) Д, 4) А;
2 1) Д, 2) Г, 3) В, 4) Б;
3 1) А, 2) В, 3) Д, 4) Б;
4 1) В, 2) Д, 3) Г, 4) Б;
5 1) Б, 2) Г, 3) Д, 4) А;
6 1) Б, 2) А, 3) Д, 4) Г;
7 1) Г, 2) В, 3) Б, 4) А;
8 1) Г, 2) А, 3) В, 4) Б;
9 1) Б, 2) Д, 3) Г, 4) А;
10 1) Д, 2) А, 3) Г, 4) Б;
11 1) Д, 2) А, 3) Б, 4) В;
12 1) В, 2) А, 3) Б, 4) Д.

Загальна морфологія. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)