ДОДАТОК 2. Уроки української літератури, 10 клас

  ДОДАТОК 2. Уроки української літератури, 10 клас

  ПАМ’ЯТКА ВЧИТЕЛЕВІ

  ОПОРНІ ПЛАНИ З ЛІТЕРАТУРИ

  Навчальні плани забезпечують розвиток логічного мислення учнів, усного й писемного мовлення, привчають до самостійного оволодіння знаннями, формують творчий підхід до вивчення навчального матеріалу. Здобуті таким чином знання більш узагальнені й систематизовані. Нижче подається кілька зразків опорних планів.

  І. ПЛАН БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА

  1. Характеристика епохи, в яку жив письменник.
  2. Сім’я, оточення, в якому він ріс.
  3. Портрет письменника. Світогляд, риси характеру.
  4. Де, коли й за яких обставин здобув освіту.
  5. Роль книги в духовному становленні письменника.
  6. Життєві віхи біографії (дати).
  7. Люди, з якими спілкувався, дружив.
  8. Естетичний ідеал письменника.
  9. Головні твори (стиль, жанри).
  10. Громадська діяльність письменника.
  11. Значення життя і творчості письменника для його сучасників та для нашого часу.

  Вивчаючи за цим планом біографію, учень виховується як громадянин, мимоволі замислюється над своїм ідеалом, смислом життя.

  Шукаючи відповіді на питання, що його зацікавили, він охоче звертатиметься до вчителя, усвідомить необхідність самоосвіти, працюватиме з додатковою літературою. Учень отримає цінний матеріал для написання твору-роздуму. А головне — у нього виникне інтерес до творчості письменника, зрозумілішими стануть авторська позиція, підтекст творів.

  II. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА

  1. Історична зумовленість творчості, її зв’язок з традиціями попередників.
  2. Яскраві факти біографії митця як зразок для формування життєвих ідеалів учнів.
  3. Жанри, тематичне розмаїття та ідейна спрямованість творів письменника.
  4. Особливості індивідуального стилю, художнього таланту митця.
  5. Внесок письменника у вітчизняну та світову культуру.
  6. Який автограф залишив письменник у моїй читацькій біографії, моєму духовному світі.

  III. ПЛАН АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

  1. Життєві обставини, за яких був написаний твір.
  2. Вид лірики та специфіка втілення авторського задуму.
  3. Художні засоби та віршовий розмір твору, його ліричний герой.
  4. Роздуми й почуття, викликані поезією.

  IV. ПЛАН АНАЛІЗУ ПРОЗОВОГО ТВОРУ

  1. Життєва основа.
  2. Тема, проблематика твору.
  3. Конфлікт.
  4. Ідея твору.
  5. Сюжет (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка).
  6. Образи твору — головні герої, другорядні персонажі.
  7. Позасюжетні елементи:
  назва твору, її роль у розумінні теми та ідеї;
  присвята, епіграф;
  описи (пейзаж, портрет, інтер’єр);
  відступи (ліричні, публіцистичні, філософські, історичні).
  8. Мова твору (особливості авторського письма, художні прийоми).

  V. ПЛАН-ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА

  1. Місце персонажа у творі.
  2. Роль портрета в розкритті психологічного стану та характеру персонажа.
  3. Засоби змалювання образу.
  4. Формування й світогляд персонажа.
  5. Мета в житті персонажа та шляхи до неї.
  6. Внутрішній світ персонажа, його привабливість чи потворність.
  7. Виховне значення образу.

  ДОДАТОК 2. Уроки української літератури, 10 клас

  Повернутися на сторінку Конспекти уроків української літератури, 10 клас

  Комментарии закрыты.