Додаток до уроку № 43. Уроки української літератури, 9 клас

  Додаток до уроку № 43. Уроки української літератури, 9 клас

  ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ПОЕМИ «КАВКАЗ»
  (Запитання та завдання до теми)

  1. Чому горці Північного Кавказу піднялися на боротьбу проти царату? Як зображено цю боротьбу в поемі «Кавказ»?

  2. Свою статтю про поеми «Сон» і «Кавказ» І. Франко назвав «Темне царство». Чому? Аргументуйте свою думку.

  3. Обґрунтуйте тезу І. Франка: «Кавказ» — се, може, найкраще свідоцтво могутнього, всеобіймаючого, щиролюдського почуття нашого поета».

  4. Поясніть тезу І. Франка: «Кавказ» — це огниста інвектива проти темного царства». (Інвектива — гострий виступ проти кого-небудь, чого-небудь.)

  5. Як Шевченко змальовує приєднання Кавказу до Росії? Які художні прийоми використовує при цьому?

  6. Розкрийте зміст виразу: «Од молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує!».

  7. Наведіть зразки іронії і сарказму в поемі. Яка роль цих художніх засобів у творі?

  8. Що таке афоризм? Випишіть афоризми з поеми і розкрийте зміст одного з них (на вибір).

  Додаток до уроку № 43. Уроки української літератури, 9 клас

  Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

  Комментарии закрыты.