• Реклама

Додаток до уроку № 43. Уроки української літератури, 9 клас

Додаток до уроку № 43. Уроки української літератури, 9 клас

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ПОЕМИ «КАВКАЗ»
(Запитання та завдання до теми)

1. Чому горці Північного Кавказу піднялися на боротьбу проти царату? Як зображено цю боротьбу в поемі «Кавказ»?

2. Свою статтю про поеми «Сон» і «Кавказ» І. Франко назвав «Темне царство». Чому? Аргументуйте свою думку.

3. Обґрунтуйте тезу І. Франка: «Кавказ» — се, може, найкраще свідоцтво могутнього, всеобіймаючого, щиролюдського почуття нашого поета».

4. Поясніть тезу І. Франка: «Кавказ» — це огниста інвектива проти темного царства». (Інвектива — гострий виступ проти кого-небудь, чого-небудь.)

5. Як Шевченко змальовує приєднання Кавказу до Росії? Які художні прийоми використовує при цьому?

6. Розкрийте зміст виразу: «Од молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує!».

7. Наведіть зразки іронії і сарказму в поемі. Яка роль цих художніх засобів у творі?

8. Що таке афоризм? Випишіть афоризми з поеми і розкрийте зміст одного з них (на вибір).

Додаток до уроку № 43. Уроки української літератури, 9 клас

Повернутися на сторінку Уроки української літератури, 9 клас

Комментарии закрыты.