Головні члени речення.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Головні члени речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Простий підмет ужито в реченні
А Чумацький Шлях освічує дорогу від Криму до Києва.
Б Крізь щілину пробивається кілька сонячних променів.
В Кілька парубків скочило до танцю, потягши за собою дівчат.
Г Оця реальна мить вже завтра буде спомином.
Д Стежкою наближалися дві молодиці.

2. Простий підмет ужито в реченні
А Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора.
Б П’ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів.
В Тут ми з Піратом і кинулись до моркви.
Г Усі ми прагнемо красу природи осягнуть.
Д Багряне сонне сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно.

3. Простий підмет ужито в реченні
А Твоє життя — то зорі світанкові, то сонце у негоду, дощ у спеку.
Б Десятки шкіл розпочали навчальний рік у нових приміщеннях.
В Кожен з нас любов свою зберіг від зради, від зневаги і від смерті.
Г Чорне море омиває Кримський півострів.
Д Ой три шляхи широкії докупи зійшлися.

4. Підмет виражено неозначеною формою дієслова в реченні
А Визволені не можуть забути своїх визволителів,
Б Усмішкою дитячої фортуни було для нас потрапити в той дім.
В І залишився стояти дуб на злість усім вітрам і грозам.
Г Буде змушений упасти мертвим хижий птах.
Д Починає світати за лісом червоною барвою.

5. Підмет виражено неозначеною формою дієслова в реченні
А Ми нічого спинити не в силі.
Б Сідати за стайню збирається сонце.
В Намотати на вус — означає добре запам’ятати.
Г Іти мені додому неблизький світ.
Д Стати хліборобом радили мені з дитинства.

6. Простий дієслівний присудок ужито в реченні
А Море було безбарвне, аж чорне.
Б Гірські печери ще затоплені водою.
В Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-наречені.
Г Щире кохання не вкрите серпанками.
Д Грудневі дерева стоять голі.

7. Простий дієслівний присудок ужито в реченні
А Вести всі роботи з дотриманням графіка — золоте правило.
Б Найбільша наша турбота — виробити спільні рекомендації.
В Гарним був Київ цього свіжого осіннього ранку.
Г Передавати досвід молодим — найбільше щастя.
Д О вісімнадцятій тридцять будь обов’язково вдома.

8. Складений іменний присудок ужито в реченні
А Будить спогад давня пісня, пада в трави і зника.
Б Художник щоразу все мусить відкривати заново.
В Сорок вісім могутніх струменів злилися в один велетенський водоспад.
Г А три покоління селянського дому вмістились на знімках старого альбому.
Д Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті!

9. Іменну частину складеного присудка виражено прикметником у реченні
А У містах земля одягнена в камінь і залізо.
Б Гомоніти з великим начальством було для мене втіхою.
В У справедливих армій доля завжди прекрасна.
Г На гіллі рясному цвіт немов сніжинки.
Д Горобці в піску сипкому — ніби діти у ставку.

10. Складений дієслівний присудок ужито в реченні
А Ліс стояв розхристаний, спустошений і дикий.
Б Золоточубий вересень прийшов позолотити дерева.
В Життя стає радістю для кожного у рідному краю.
Г Хмари починають темніти, стають синьо-чорні.
Д Боятися смерті — на світі не жити.

11. Складений дієслівний присудок ужито в реченні
А Заміж вийти — не дощову погоду пересидіти.
Б А ось тепер будемо вечеряти всі разом.
В Любить людей мене навчила мати.
Г Моє серце прагне буять на просторі!
Д На дніпровській долині ромашка побита зів’яла.

12. Однорідними підметами й присудками ускладнено речення
А Селяни виходять на городи, поля, копають і висівають у землю насіння.
Б За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата.
В Місто не знало спочинку ні вдень ні вночі, а гуркотіло, гомоніло, кипіло.
Г Лози, кручі, висип, ліс — усе блищить і сяє на сонці.
Д Звитяги наші, муки і руїни безсмертні будуть у її словах.

Відповіді до теми Головні члени речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Г;
2 Д;
3 А;
4 Б;
5 Г;
6 В;
7 Д;
8 Д;
9 В;
10 Г;
11 Г;
12 Г.

Головні члени речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)