Будова слова. Словотвір.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання

Будова слова. Словотвір. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання

1. Правильно поділено на морфеми всі слова рядка
А з/нач/н/ий, папер/ов/ий, за/писа/ти
Б приказ/ка, при/дорож/н/ій, до/від/ник
В голосно, під/співува/ти, по/дар/у/нок
Г най/вищ/ий, пере/пис, доо/прац/юва/ти
Д мит/ець, с/тривож/ен/о, о/зим/ин/а

2. Нульове закінчення мають усі слова рядка
А шимпанзе, відповідь, зараз
Б совість, ніяк, провесінь
В монітор, відгомін, фосфор
Г нині, кратер, мандрівник
Д заповідь, пальто, кремезно

3. Спільнокореневими до слова літати є всі наведені слова, ОКРІМ
А літній
Б перелітний
В політ
Г летіти
Д льотчик

4. Спільнокореневими до слова воля є всі наведені слова, ОКРІМ
А вільний
Б визволити
В воловий
Г вольовий
Д воленька

5. Спільнокореневими до слова роса є всі наведені слова, ОКРІМ
А зрошений
Б росяний
В зароситися
Г росинка
Д рослинка

6. Спільнокореневими до слова безліч є всі наведені слова, ОКРІМ
А перелік
Б лічити
В лікувати
Г лічба
Д полічений

7. Спільнокореневими є всі наведені слова, ОКРІМ
А лисуватий
Б лисий
В лисина
Г полисіти
Д лисячий

8. Спільнокореневими є всі наведені слова, ОКРІМ
А вранці
Б ранковий
В ранок
Г ранити
Д зранку

9. Спільнокореневими є всі слова рядка
А уночі, ночувати, ночви
Б водянистий, привід, водичка
В косити, закосичити, косовиця
Г м’ята, пом’якшений, м’яко
Д книжник, книгозбірня, книжка

10. НЕ МАЮТЬ закінчення всі слова рядка
А мадам, метро, спересердя
Б зараз, працюючи, учень
В календар, зазвичай, івасі
Г факсиміле, пальто, швидко
Д магістраль, авеню, просто

11. Зайве за морфемною будовою слово є в рядку
А прохід, заміс, прадід, вигін
Б свіжо, весело, марно, зелено
В жалюзі, пончо, беж, рандеву
Г декому, зріжу, помию, нічия
Д портфоліо, вікно, кіно, бюро

12. Префіксальним способом утворено всі іменники варіанта
А співіснування, антициклон, безсмертя
Б переоблік, узлісся, правнучка
В присмак, передчуття, підборіддя
Г реорганізація, протидія, неправда
Д самовідданість, безнадія, контрудар

13. Суфіксальним способом утворено всі іменники варіанта
А єдність, шахіст, казкар
Б плаксій, веселун, міжряддя
В гордість, діяч, недогарок
Г мореплавець, хазяйка, скупій
Д хвалько, п’ятиборець, пісняр

14. Префіксально-суфіксальним способом утворено всі іменники варіанта
А безлюддя, прадід, подорожник
Б узгір’я, намордник, землерийка
В міжгір’я, прибічник, підвіконня
Г безмежжя, Засяння, рівноправ’я
Д підсніжинк, безнадія, Закарпаття

15. Способом складання основ утворено всі іменники варіанта
А здіймиголова, багаточлен, підрозділ
Б землероб, крутосхил, першоджерело
В м’ясорубка, активістка, пройдисвіт
Г відчайдух, протиставлення, пустоцвіт
Д дурносміх, листопад, прикордонник

16. Суфіксальним способом утворено слово, витлумачене в рядку
А відсутність знання
Б віддалений куток
В водій таксі
Г частина розділу
Д один з авторів

17. Шляхом переходу однієї частини мови в іншу утворено слово, витлумачене в рядку
А мешканець Харкова
Б приміщення під землею
В огорожа з живих кущів
Г другий місяць року
Д атака у відповідь на атаку

18. Літеру о замість пропуску треба писати в слові
А сам…вчитель
Б земл…трус
В прац…здатний
Г житт…пис
Д вищ…згаданий

19. Літеру е замість пропуску треба писати в слові
А кра…знавство
Б смагляв…лиций
В житт…дайний
Г сніг…затримання
Д вугл…видобуток

20. Літеру є замість пропуску треба писати в слові
А воч…видь
Б дощ…мір
В бур…лом
Г смітт…збиральний
Д нижч…зазначений

21. Л ітеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ
А груш…подібний, чорт…подох
Б жовч…кам’яний, вітр..вій
В корен..плід, рівн..правність
Г вантаж..підйомник, чорн..гуз
Д кав..молка, сив..головий

22. Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ
А вод..свяття, чорн..бривці
Б щир..сердий, літ..писний
В брон..двері, гучн..мовець
Г бетон..змішувач, вір..вчення
Д свіж..вмитий, перш..рядний

23. Утворіть від поданих іменників прикметники за допомогою суфікса

Іменник Суфікс
1 мореА -ов-
2 урожайБ -ян-
3 гайВ -н-
4 зоряГ -ськ-
Д -ин-

24. Установіть відповідність між словом і способом його творення.

СловоСпосіб творення
1 перехідА префіксальний
2 міжпланетнийБ суфіксальний
3 прочитанняВ префіксально-суфіксальний
4 контрударГ безафіксний
Д складання

Відповіді до теми Будова слова. Словотвір. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Д;
2 В;
3 А
4 В;
5 Д;
6 В;
7 Д;
8 Г;
9 Д:
10. А;
11 Д;
12. Г;
13 А;
14 В;
15 Б;
16 В;
17 Г;
18 А;
19 Д;
20 Г;
21 В;
22 В;
23 1) Г, 2) В, 3) А, 4) Б;
24 1) Г, 2) В,3) Б, 4) А.

Будова слова. Словотвір. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)