Безсполучникове складне речення.
Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Безсполучникове складне речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку (розділові знаки пропущено)
А Була б охота знайдеться робота.
Б Поглянув я на ягнята не мої ягнята.
В Білі мухи налетіли все подвір’я стало біле.
Г Поглянь в обличчя тоді питай про здоров’я.
Д Пахнуть сонцем дині спілі хмелем б’ють меди скажені.

2. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку (розділові знаки пропущено)
А Відбились зорі у воді летять до хмар тумани.
Б Торгуй правдою більше бариша буде.
В Угорі почало виднішати місяць зійшов.
Г Хочеш їсти калачі не сиди на печі.
Д Як зараз бачу ген горить мій степ.

3. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку (розділові знаки пропущено)
А Впаде мороз на яблуневий цвіт залишимося без врожаю.
Б Натужно шуміли ялиці потріскували на морозі стовбури.
В І диво дивне сталося із ним совість заговорила.
Г Сумно місяць поглядає в нього братика немає.
Д Прийде осінь у засіках буде хліб золотий.

4. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку (розділові знаки пропущено)
А Міцна сім’я міцна держава.
Б Світали ночі вечоріли дні.
В Ловив рибку впіймав рака.
Г Подивлюся серце защемить.
Д Небо зоряне завтра дощу не буде.

5. Після речення Цвітуть яблуні… треба поставити кому, якщо серед варіантів його продовження вибрати
А пахнуть билі гречки.
Б прийшов травень.
В значить справжня весна.
Г вишні ж уже відцвіли.
Д розносяться пахощі навколо.

6. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено)
А На Балатоні осінь золота пливе в повітрі сива павутина.
Б Друзі розповіли подробиці втеча готувалася давно.
В Віз ламається чумак розуму набирається.
Г Усе ясно великого бажання вчитися та не маєш.
Д Вихід із становища один потрібні негайні енергійні заходи.

7. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено)
А Саду нашого не впізнати густим роєм білого цвіту обліпило кожну гілочку.
Б Облітають квіти обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.
В Та диво дивне в лютій тісноті я відчуття безмежжя не втрачаю.
Г Та сам я шукав не істини модні розшукую в хаосі власну особу.
Д А тумани вже давно щезли розвіяли їх сині вітри й вітерці.

8. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено)
А Осінній вечір морозом дихав у небі місяць немов п’ятак.
Б Готичні смереки над банями буків гаркаві громи над країною крон.
В Вечорами вже не співали дівчата не витинали гопака гармоністи.
Г Пробачайте поетам дивацтва незлі небагато поетів живе на землі.
Д Продержало з тиждень морозом земля заклякла як кістка.

9. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено)
А Дощ упав на жито будем краще жити.
Б І причувається десь пісня за горою лине.
В Волосся вигоріло ходив без шапки довго.
Г Поступово багрянці лісу згасають сідає сонце.
Д Самотність як обірвана струна вона ніколи не буває в парі.

10. Після речення Ранок сонячний… треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати
А подуває легкий вітерець.
Б у небі жодної хмаринки.
В море виграє хвилями.
Г вечір доволі холодний.
Д сади буяють ароматами.

11. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено)
А Весна іде красу несе.
Б Я знаю мова мамина свята.
В Боятися вовків у ліс не ходити.
Г Не штука ганьбити штука ліпше зробити.
Д Будеш сіяти з сумом вродить печаль.

12. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено)
А Закрався вечір одшуміла праця.
Б Дощ упав на трави оживуть отави.
В Я знову вгадую приїдеш ти чи ні?
Г Світило сонце парувала земля.
Д Зрубав дерево посади два.

13. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено)
А Здалось на мить пливе у безвість ночі під парус хмар високий корабель.
В На зеленій траві біті чайки сидять білі свічі юрять на тарелях латать.
В Людство не усвідомить себе як єдине ціле, не буде йому добра.
Г Ще сонячні промені сидять досвітні огні вже горять.
Д Небо скоро затяглося хмарами стало мрячити.

14. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити двокрапку в рядку (розділові знаки пропущено)
А Хмара грізно суне за Бориспіль темна тиша опада в лиман.
В Здасться чую лопають каштани жовто-зелену викидають брость.
В Править хтось малим човенцем в’ється стежечка злотиста.
Г Не русалонька блукає то дівчина ходить.
Д Зайде сонце Катерина по садочку ходить.

15. Після речення Гамір умить стих… треба поставити двокрапку, якщо серед варіантів його продовження вибрати
А стало чути навіть політ бджоли.
Б навіть дерева стоять безшелесно.
В пролунав дзвоник на урок.
Г усе навколо принишкло.
Д навколо запанувала дзвінка тиша.

16. Складним із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком є речення
А Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє.
Б Плачуть дощі в снігах, просять вітри спочину і розбивають в прах зоряну павутину.
В Ранок був безвітряний, тихо пролітала негуста пороша, садок ніби відпочивав.
Г Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець торкнувся вересневий.
Д Планета сива над віками крутиться, минають дні, і пахне сіножать.

17. Складним із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком є речення
А Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім, на пильних дорогах знявся вихор.
Б І пригадалося йому дитинство: над водами хиляться лози, лелека пливе в висоті.
В Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою.
Г Скрізь, де пройшов дощ, свіжо — нарешті дочекалися прохолоди й поживи землі.
Д Кажуть люди: пальцем торкнеш ластів’яче гніздо — птиця одразу покине ваш двір.

18. Складним із підрядним і сурядним зв’язком є речення
А На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли.
Б Коли тебе в саду стрічаю, сад квітне знову і цілий світ пісні вплітає в твою розмову.
В Тим часом обважнілі садки півдня осипались абрикосами,
земля вже ними була встелена, що й ніде ступити.
Г Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів.
Д Здоровенний дуб розлігся, розширився своїм кострубатим гіллям, так що аж темно під ним.

Відповіді до теми Безсполучникове складне речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова

1 Д;
2 А;
3 Б;
4 Б;
5 А;
6 В;
7 Г;
8 Д;
9 А;
10 Г;
11 Б;
12 В;
13 А;
14 Б;
15 В;
16 Д;
17 Г;
18 Б.

Безсполучникове складне речення. Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання)

Вас можуть зацікавити  тестові завдання з наступних тем

1. Фонетика

2. Лексикологія

3. Фразеологія

4. Будова слова. Словотвір

5. Іменник

6. Прикметник

7. Числівник

8. Займенник

9. Дієслово. Дієприкметник. Дієприслівник

10. Прислівник

11. Службові частини мови та вигук

12. Загальна морфологія

13. Словосполучення

14. Головні члени речення

15. Другорядні члени речення

16. Класифікація речень

17. Односкладні речення

18. Ускладнене речення. Однорідні члени речення

19. Однорідні й неоднорідні означення

20. Відокремлення додатків і обставин

21. Відокремлення означень

22. Відокремлення прикладок

23. Вставні і вставлені слова, словосполучення й речення

24. Звертання

25. Тире між підметом і присудком

26. Розділові знаки в простому реченні (повторення)

27. Складносурядне речення

28. Складнопідрядне речення

29. Безсполучникове складне речення

30. Повторення (синтаксис складного речення)

31. Пряма мова. Цитата

32. Стилістика. Розвиток мовлення

33. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні е, и, о

34. Спрощення в групах приголосних

35. М’який знак (знак м’якшення). Сполучення йо, ьо

36. Апостроф

37. Подвоєння літер

38. Правопис префіксів

39. Велика літера та лапки у власних назвах

40. Написання слів іншомовного походження

41. Основні правила переносу слів з рядка в рядок

42. Написання складних слів разом та через дефіс

43. Правопис не з різними частинами мови

44. Уживання у—в, і—й

45. Власне висловлення (розвиток мовлення)